DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.39.2018.153668

КОНТАМІНАЦІЯ ЯК ПРОЯВ ЕКЛЕКТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ СТИЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ

Olha Boiko

Анотація


Мета статті – дослідити особливості та сучасні тенденції контамінації в процесі стилізації українського народно-сценічного танцю. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів наукового пізнання: логіко-аналітичний для окреслення концептуальних підходів та виявлення основних тенденцій розвитку українського народно-сценічного танцю, діалектичний для вияву творчих суперечностей у стилізації народно танцю, історичний, що дозволяє простежити основні етапи становлення сценічної хореографії. Наукова новизна одержаних результатів полягає у системному, цілісному аналізі специфіки сучасних постановок народно-сценічного танцю та обґрунтуванні доцільності застосування інноваційних форм та авторських інтерпретацій контамінації сучасної хореографії. Висновки. Український народно-сценічний танець, лексика якого сформована провідними балетмейстерами ХХ ст. на основі фольклорних джерел шляхом трансформації, відповідно законам сценічної хореографії, збагачується та еволюціонує завдяки набуткам вітчизняних хореографів, їх досягненням в процесі застосування інноваційних методів контамінації, задля винайдення сучасних виражальних засобів. Серед пріоритетних тенденцій контамінації у процесі створення народно-сценічного танцю визначено: створення хореографічних композицій на основі фольклорних першоджерел; висококваліфікований підхід до аналізу лексичного матеріалу та малюнку танцю; особливості техніки хореографічної стилізації та професійний підхід до стилістичної інтерпретації матеріалу; органічне поєднання елементів локальної танцювальної лексики з сучасними ритмами та рухами; відповідна трансформація музично-ритмічної формули, сюжетної будови та ін.


Ключові слова


контамінація; еклектика; стилізація; народно-сценічний танець; хореографи; мистецький простір ХХІ ст.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko, K. (1997). Ukrainskyi tanets [Ukrainian dance]. Kyiv: IPKHIK.

Zatsepina. (1976). K. Narodno-scenicheskij tanec [Folk-stage dance]. Moscow: Iskusstvo.

Narodnyi khudozhnii kolektyv ansambl folklorno-stylizovanoho tantsiu «Plai» [The folk art group folk-style dance ensemble ‘Play’]. Poltavskyi oblasnyi tsentr estetychnoho vykhovannia uchnivskoi molodi, [online] Available at: <http://www.ocevum.pl.ua/groups/hudozhno-estetichniy-napryam/narodniy-ansambl-folklorno-stilizovanogo-tancyu-play> [Accessed 6 Nowember 2018].

Churko, Ju. (1989). Osnovnye principy izuchenija i razrabotki horeograficheskogo fol'klora : informacija, opyt [Basic principles of the study and development of choreographic folklore: information, experience]. Moscow: VNMCNT i KPR.

Pisklova, I. (2015). Osoblyvosti obrobky tantsiuvalnoho folkloru (na prykladi suchasnykh postanovok) [Features of processing dance folklore (through the example of modern productions)]. Narodna tvorchist ta etnolohiia, no. 5, pp. 64–70.

Rozanova, O. (2018). Narodno-scenicheskij tanec segodnja – dostizhenija i utraty. Tanec v dialoge kul'tur i tradicij : VІІІ Mezhvuzovskaja nauchno-prakticheskaja konferencija [Dance in the dialogue of cultures and traditions: VІІІ Interuniversity scientific and practical conference], Russia, St. Petersburg March 2 2018. St. Petersburg: St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, pp. 20–25.

Stanishevskyi, Yu. (2003). Baletnyi teatr Ukrainy: 225 rokiv istorii [Ballet Theater of Ukraine: 225 years of history]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Reed, S. (1998). The Politics and Poetics of Dance. Annual Review of Anthropology, no. 27, рр. 503–532.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Василенко К. Ю. Український танець: Київ: ІПКГІК, 1997. 282 с.

2. Зацепина К. Народно-сценический танец. Москва : Искусство, 1976. 364 с.

3. Народний художній колектив ансамбль фольклорно-стилізованого танцю «Плай». Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді [сайт] URL : http://www.ocevum.pl.ua/groups/hudozhno-estetichniy-napryam/narodniy-ansambl-folklorno-stilizovanogo-tancyu-play (дата звернення 6.11.2018).

4. Основные принципы изучения и разработки хореографического фольклора : информация, опыт / сост. Ю. М. Чурко. Москва : ВНМЦНТ и КПР, 1989. 34 с.

5. Пісклова І. Особливості обробки танцювального фольклору (на прикладі сучасних постановок). Народна творчість та етнологія. 2015. № 5. С. 64–70.

6. Розанова О. И. народно-сценический танец сегодня – достижения и утраты. Танец в диалоге культур и традиций : VІІІ Межвузовская науч.-практ. конф., 2 марта 2018 г. Санкт-Петербург : СПбГУП, 2018. С. 20–25.

7. Станішевський Ю. О. Балетний театр України : 225 років історії. Київ : Музична Україна, 2003. 438 с.

8. Reed S. A. The Politics and Poetics of Dance. Annual Review of Anthropology. 1998. № 27. рр. 503–532.

Copyright (c) 2018 Ольга Степанівна Бойко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.