DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.39.2018.153683

ТВОРЧІСТЬ О. А. КОШИЦЯ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО МИСТЕЦТВА

Lesia Turchak

Анотація


Мета статті. З’ясувати місце і роль творчості О. Кошиця в контексті світової культури. Методологія. Полягає у використанні загальнонаукових методів, теоретичних та практичних підходів щодо аналізу творчості диригента. Автор використовував ретроспективний, системно-типологічний і порівняльний аналіз, а також аналіз вторинних даних, зібраних зі звітів, журналів та інших періодичних видань. Наукова новизна. З позиції мистецтвознавства здійснено комплексний аналіз творчого життя О. Кошиця, досліджено вплив української музики на світове мистецтво. Висновки. О. Кошиць, який жив за кордоном, записував українські мелодії в емігрантському середовищі та продовжував активну диригентсько-хорову діяльність, знайомлячи світ з мистецтвом України, завдяки своїй творчості здійснив вплив на мистецтво Європи та Америки.

Ключові слова


Олександр Антонович Кошиць; диригентське мистецтво; хорова культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Alexander Antonovich Koshetz. By memoir source. Available at: <http://www.mos-ukr-capella.ru/koshic.php Pfujk/> [Accessed 13 October 2018].

Golovashchenko, M., (2007). Fenomen Oleksandra Koshytsia [The phenomenon of Olexander Koshetz]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Golovashchenko, M., (2011). Oleksandr Koshyts i yoho khor yak visnyk svitovoi slavy ukrainskoi pisni [Olexander Koshetz and his chorus as the herald of the world fame of Ukrainian songs]. Our Parish. Available at: <https://parafia.org.ua/person/koshyts-oleksandr/> [Accessed 08 November 2018].

Danylova, T.V., (2013). Filosofski idei v skhidnoslov’ianskykh retseptsiiakh pam’iatky «Stefanit i Ikhnilat» [Philosophical Ideas in the East-Slavic Receptions of the “Stefanit and Ichnilat” manuscript]. Nizhyn: Publisher Lysenko M.M.

Zhadko, V., (2012). De zh pokhovanyi Oleksandr Koshyts? [Where is Oleksandr Koshetz buried?]. Crimean svitlytzia, issue 12. Available at: <http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=11167> [Accessed 8 September 2018].

Zavinetnevich, V., (1972). Harmoniinyi talant [Harmonious talent]. Svoboda. Ukrainian Diary, 20 Oct. pp. 1-2. Available at: <http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1972/Svoboda-1972-195.pdf> [Accessed 8 October 2018].

Zahaykevych, M., 2010. Mystetski paraleli: velych i paradoksy doli Oleksandra Koshytsia ta Vasylia Avramenka [Artistic parallels: greatness and paradoxes of the fate of Oleksandr Koshetz and Vasyl Avramenko]. Art studies, issue 3(31), pp. 34-40.

Kalutska, N.B., Parkhomenko, L.O., 2012. Oleksandr Koshyts: mystetska diialnist u konteksti muzyky XX storichchia [Oleksandr Koshetz: Artistic activity in the context of music in the 20th century]. Kyiv: Phoenix.

Koshetz Oleksander Antonovich, 2018. Howling Pixel. Available at: <https://howlingpixel.com/i-uk /i-uk/Кошиць_Олександр_Антонович> [Accessed 8 October 2018].

Koshetz, O., 1995. Spohady [Memoirs]. Kyiv: Rada.

Korotia-Kovalska, V.P., 2008. Ukrainska narodnopisenna tvorchist v ukrainoznavstvi [Ukrainian folk-song art in Ukrainian studies]. Kyiv: NDIU.

Liutyi, I., 2009. Dyplomat spivu [Diplomat of singing]. Tyzhden, 2 Oct. Available at: <https://tyzhden.ua/History/3537> [Accessed 10 October 2018].

Norbert K. Iwan, 2016. Svitovyi triumf Ukrainskoho Natsionalnoho Khoru Oleksandra Koshytsia [The world triumph of O. Koshetz Ukrainian National Choir]. Ukrainian people. Available at: <https://ukrainianpeople.us /світовий-тріумф-українського-націон/ [Accessed 12 November 2018].

Pamjatnye daty [Memorable dates], 2017. Ukrinform. 12 Sept. Available at: <https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2302803-12-sentabra-pamatnye-daty.html> [Accessed 13 October 2018].

Hortyani, Ya., (2012). Svit pochuv ukrainsku pisniu [The world heard the Ukrainian song]. Community. Ukrainian Culture Society in Hungary, issue 2(118), April–June. Available at: <http://hromada.hu/2012/nom_118/istorija/pisnya.html> [Accessed 14 October 2018].

Festival of Carols, 2016. Oseredok News, vol. 7, no. 3. Available at: <http://oseredok.ca/wp-content/uploads/2017/11/Visti-Vol.-7-No.-3.pdf> [Acessed 14 October 2018].

Karas, H., (2016). Oleksandr Koshytsya Choral Conducting School. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, is.3, pp. 23-27.

Klymasz, R. (2014). Ukrainian Music in Canada. Historica Canada. Available at: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/ukraine-emc/> [Accessed 10 October 2018].

O. Koshetz Ukrainian Choir, Available at: <http://www.koshetzchoir.org/our_history_timeline.html> [Accessed 10 October 2018].

Shchedryk (song), 2018. WikiVisually. Available at: <https://wikivisually.com/wiki/Shchedryk_(song)> [Accessed 05 August 2018].

Simpson, G.W. (1946). Alexander Koshetz in Ukrainian Music. Winnipeg: Ukr. Culturala Educational Centre.

Spurr, S. (2011). Carol of the Bells Lyrics. Christmas Carols. Available at: <https://web.archive.org/web/20120328050901/http://carols.co/carol-of-the-bells/> [Accessed 08 October 2018].

Toledo Opera. Porgy and Bess. Teacher’s Guide and Resource Book, (2016). Toledo Opera.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александр Антонович Кошиц. По мемуарным источникам. URL: http://www.mos-ukr-capella.ru/koshic.php/. (дата звернення: 13.10.2018).

Головащенко М. Феномен Олександра Кошиця. Київ: Музична Україна, 2007. 576 с.

Головащенко М. Олександр Кошиць і його хор як вісник світової слави української пісні. Наша Парафія : [сайт]. Київ, 2011. URL: https://parafia.org.ua/person/koshyts-oleksandr/. (дата звернення 08.11.2018).

Данилова Т. В. Філософські ідеї в східнослов’янських рецепціях пам’ятки «Стефаніт і Іхнілат». Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2013. 156 с.

Жадько В. Де ж похований Олександр Кошиць? Кримська світлиця : [сайт]. 2012. №12. URL: http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=11167. (дата звернення 08.09.2018).

Завітневич В. Гармонійний талант. Свобода. Український щоденник. 1972. 20 жовтня. С. 1-2. URL: http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1972/Svoboda-1972-195.pdf. (дата звернення 08.10.2018).

Загайкевич М. Мистецькі паралелі: велич і парадокси долі Олександра Кошиця та Василя Авраменка. Студії мистецтвознавчі. 2010. Вип. 3(31). С. 34–40.

Калуцка Н. Б., Пархоменко Л. О. Олександр Кошиць: мистецька діяльність у контексті музики ХХ сторіччя. Київ : Фенікс, 2012. 380 c.

Кошиць Олександр Антонович. Howling Pixel : [сайт]. 2018. URL: https://howlingpixel.com/i-uk /i-uk/Кошиць_Олександр_Антонович (дата звернення 08.10.2018).

Кошиць О. Спогади. Київ: Рада, 1995. 378 с.

Коротя-Ковальська В. П. Українська народнопісенна творчість в українознавстві. Київ: НДІУ, 2008. 254 с.

Лютий І. Дипломат співу. Тиждень. 2009. 2 жовтня. URL: https://tyzhden.ua/History/3537 (дата звернення: 10.10.2018).

Норберт К. Іван. Світовий тріумф Українського Національного Хору Олександра Кошиця. Ukrainian people. 2016. URL: https://ukrainianpeople.us/світовий-тріумф-українського-націон/ (дата звернення: 12.11.2018).

Памятные даты. Ukrinform: [сайт]. 2017. 12 вересня. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2302803-12-sentabra-pamatnye-daty.html. (дата звернення: 13.10.2018).

Хортяні Я. Світ почув українську пісню. Громада. Товариство української культури в Угорщині : [сайт]. 2012. №2 (118) квітень-червень. URL: http://hromada.hu/2012/nom_118/istorija/pisnya.html. (дата звернення 14.10.2018).

Festival of Carols. Oseredok News : [online]. 2016. Vol. 7., no. 3. URL: http://oseredok.ca/wp-content/uploads/2017/11/Visti-Vol.-7-No.-3.pdf. (Accessed: 14.10.2018).

Karas H. Oleksandr Koshytsya Choral Conducting School. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2016. №3. С. 23–27.

Klymasz R. Ukrainian Music in Canada. Historica Canada : [online]. 2014. URL: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/ukraine-emc/. (Accessed: 10.10.2018).

O. Koshetz Ukrainian Choir: [online]. URL: http://www.koshetzchoir.org/our_history_timeline.html. (Accessed: 10.10.2018).

Shchedryk (song). WikiVisually: [online] 2018. URL: https://wikivisually.com/wiki/Shchedryk_(song). (Accessed: 14.10.2018).

Simpson G.W. Alexander Koshetz in Ukrainian Music. Winnipeg : Ukr. Culturala Educational Centre, 1946. 3 p.

Spurr S. Carol of the Bells Lyrics. Christmas Carols : [online]. 2011. URL: https://web.archive.org/web/20120328050901/http://carols.co/carol-of-the-bells/ (Accessed: 08.10.2018).

Toledo Opera. Porgy and Bess. Teachers Guide and Resource Book. Toledo Opera, 2016. 29 p.

Copyright (c) 2018 Леся Іванівна Турчак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.