DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.39.2018.153687

КОМПОЗИЦІЯ ЯК ЧИННИК ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ ТВОРІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Tetiana Bozhko

Анотація


Мета – дослідити вплив композиції на змістове наповнення й декодування візуальних повідомлень. Методологія дослідження - в досліджені впроваджені метод теоретичного та структурно-семіотичного аналізу. Завдяки схематизації інформаційно-змістових елементів доведено вплив композиції на швидкість та точність декодування інформації; висвітлено залежність декодування змісту від різних способів композиційної організації. Наукова новизна полягає у виявленні залежності змістового декодування відносно нейтральних комунікативних елементів від способів їх композиційної організації та у виявленні ролі композиції в формуванні візуально-стилістичної єдності носіїв фірмового стилю. Встановлено, що спосіб кодування інформації на основі асоціативного варіювання властивостями геометричних примітивів, або наближених до них форм призводить до формування логіки сприйняття знаків – образологіки, що дозволяє співвідносити схематизовані площинні зображення з об’єктами, процесами та явищами навколишнього світу. Закономірності такої образологіки співвіднесено з принципами гештальду, сформованими в психологічній галузі. Висновки. Зміст візуальних повідомлень сприймається як відповідність цілісності образної побудови інформаційної структури до сутності візуально кодованих зображень. Також постає значущість композиційної структури як цілісності, здатної набувати синергічних ознак й передавати інформацію значно більшу, ніж сукупність окремо взятих елементів. Дієвість механізмів «переробки» значної кількості образного, змістового та емоційного матеріалу в набор стереотипних уявлень, що активно продукуються і споживаються масовою культурою, забезпечується завдяки схематизації і дотримання умов композиційного представлення інформаційних кодів, дієвість впливу яких є подібною до творів образотворчого мистецтва. Утримання принципів композиційної організації інформації, висвітлених у даній публікації, забезпечує єднання ідеї та форм її графічного втілення.

Ключові слова


композиційна організація; комунікативні елементи; рекламно-графічна продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Bertin, J. (1983). Semiology of graphics. Wisconsin: University of Wisconsin Press.

Hanotska, O. (2011). Dialektychna yednist poniat «forma» ta «zmist» u hrafichnomu dyzaini [The dialectical unity of the concepts of “form” and “content” in graphic design]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Seriia: Mystetstvoznavstvo. Arkhitektura, no.6, pp. 19–22.

Mykhailenko, V., Yakovliev, М. (2004). Osnovy kompozytsii (heometrychni aspekty khudozhnioho formotvorennia) [Fundamentals of composition (geometric aspects of artistic shaping)]. Кyiv: Karavela.

Tafty, E. ‘Presentation of information’. Ridli, [online] Available at: <http://readli.net/predstavlenie-informatsii/> [Accessed 15 February 2018].

Shevchenko, V. (2004). Kompozitsiia plakata [Poster composition]. Kharkiv: Koloryt.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ганоцька О. В. Діалектична єдність понять «форма» та «зміст» у графічному дизайні. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Архітектура. Харків: ХДАДМ, 2011. №6. С. 19–22.

2. Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). Київ: Каравела, 2004. 304 с.

3. Тафти Э. Представление информации. Ридли [сайт]. URL: http://readli.net/predstavlenie-informatsii/. (дата звернення: 15. 02. 2018)

4. Шевченко В. Я. Композиція плаката. Харків: Колорит, 2004. 123 с. : іл.

5. Bertin J. Semiology of graphics. Wisconsin : University of Wisconsin Press, 1983. 94 p.

Copyright (c) 2018 Тетяна Олександрівна Божко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.