DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.39.2018.153696

ПРИВАТНІ МУЗЕЇ КИЄВА: ҐЕНЕЗА, ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН

Volodymyr Petrashyk, Oleksandr Tsuhorka

Анотація


Мета дослідження. Визначити та обґрунтувати етапи становлення й розвитку приватних музеїв Києва, формування та функціонування яких значною мірою залежить від середовища та потреб, яке його оточує. Методологія дослідження. Використано методи історичного, дедуктивного, мистецтвознавчого, порівняльного аналізу та синтезу. Наукова новизна. Після здобуття незалежності України, з’явилися сучасні приватні музеї в місті Києві, через які є можливість пізнавати культуру, виховувати патріотизм, відчувати дух народу. Однак, їх статус та функціонування є не достатньо висвітлений у науковій літературі. Встановлено, що сьогодення вимагає від музеїв, і, зокрема, приватних музеїв Києва, формування нового підходу до своєї роботи: інтерактивних експозицій, активної співпраці з мас-медіа, громадськими організаціями, різними фундаціями, сучасної рекламної діяльності, активного впровадження в систему Інтернет інформації про діяльність музеїв, їх збірок, окремих музейних пам’яток, що мають національне, європейське, світове значення. Висновки. Розкрито роль приватних музеїв міста Києва у формоутворенні музейного простору, що є важливим елементом збереження й дослідження мистецтва. Запропоновано для покращення розвитку приватних музеїв Києва розвивати інноваційний напрямок (музейний маркетинг, музейний менеджмент, фандрайзинг, PR-технології, застосування новітніх технологій, проект як специфічна форма діяльності музею). Покращувати міжнародну співпрацю (створення інтернаціональних цифрових ресурсів, багатомовний інформаційний супровід експозицій, підвищення кваліфікації працівників музею, туризм). Удосконалювати інформаційно-технологічний напрямок (реклама, фотофіксація, електронна база музею, мережа Internet, видавництво, відеоекскурсії, аудіогід, телебачення, радіо, інформаційні засоби для людей з інвалідністю тощо). Це все дозволить приватним музеям Києва забезпечити можливість безперешкодного доступу населення до надбань вітчизняної й світової культури.

Ключові слова


приватна колекція; музей; культурна політика; експонат; сучасне мистецтво; інституція; меценат; виставка

Повний текст:

PDF

Посилання


Art Ukraine, (2016). Ukrainske mystetstvo v poloni pryvatnykh kolektsii. Konspekt dyskusii 24. 04. 2016 [Ukrainian art in captivity of private collections. Synopsis of the discussion]. [online] Available at: <http://artukraine.com.ua/a/ukrainske-mistectvo-v-poloni-privatnikh-kolekciy-konspekt-diskusii/#.WUWuvZKLTMz>[Accessed 01 November 2018].

Bendiuk, M., 2011. Vid pryvatnoi zbirky do muzeiu (z istorii kolektsionuvannia v Ukraini) [From a private collection to the museum (from the history of collecting in Ukraine)]. Kulturolohiia v NaUOA, [online] Available at: http://kulturolog.org.ua/publications/-p-article/394-bendiuk.html [Accessed 01 November 2018].

Bilousov, M. (2017). Perspektyvy stvorennia muzeiu pryvatnykh kolektsii u misti Kyievi [Prospects for creating a museum of private collections in the city of Kyiv]. Zapysala A. Olizarivska. NIu ART. 25 May 2017.

Bohanov, A. (1989). Kollektsioneryi i metsenatyi v Rossii [Collectors and patrons in Russia]. Moscow: Nauka.

Dubberly, S. (2007). Organizing your museum: The essentials. Washington: American Association of Museums.

Ilinh, A. (2002). Povernute imia – Oskar Hansen: Do istorii pryvatnoho zbyrannia v Kyievi [The name returned – Oscar Hansen: To the history of private gathering in Kyiv]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, no. 9. pp. 43–53.

Letowski, J. (2010). Museum-Making: Transitioning from Private Collection to Public Museum. USA: George Washington University. [online] Available at: <https://museumstudies.columbian.gwu.edu/sites/museumstudies.columbian.gwu.edu/files/downloads/Museum-Making.pdf>[Accessed 01 November 2018].

Melnychuk, L. (2015). Kolektsionuvannia tvoriv mystetstva yak skladova khudozhnoho zhyttia [Collecting works of art as a component of artistic life].Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, no. 9, pp. 43–47.

Petrashyk, V. (2015). Do istyny y sviatosti [To the truth and holiness]. Obrazotvorche mystetstvo, no. 2, pp. 58–61.

Petrashyk, V. (2016). Kultura – nash ambasador do Yevropy [Culture is our ambassador to Europe]. Interviu mystetstvoznavtsia V. Petrashyka z metsenatom M. Baldisom. Obrazotvorche mystetstvo, no. 2, pp.100–103.

Roslavets, O. (1999). Bohdan Ivanovych Khanenko – zasnovnyk Kyivskoho muzeiu Zakhidnoho ta Skhidnoho mystetstva [Bohdan Ivanovych Khanenko, the founder of the Kyiv Museum of Western and Oriental Art]. In: To the 150th anniversary of the birth of Bohdan Ivanovych Khanenko, patron of art, collector, founder of the museum: materials of the scientific-practical conference. Kyiv: Kyi.

Sarabyanov, D. (1991). Sobirayut kartinyi ne koryisti radi [Collect pictures not for personal gain]. Kaliningrad: Kaliningradskaya hudozhestvennaya galereya.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.  Українське мистецтво в полоні приватних колекцій. Конспект дискусії 24.04.2016. Art Ukrain[online] URL: <http://artukraine.com.ua/a/ukrainske-mistectvo-v-poloni-privatnikh-kolekciy-konspekt-diskusii/#.WUWuvZKLTMz> (дата звернення: 01 листопада 2018).

2. Бендюк М. Від приватної збірки до музею (з історії колекціонування в Україні). Культурологія в НаУОА. [online] URL: <http://kulturolog.org.ua/publications/-p-article/394-bendiuk.html> (Дата звернення 01 листопада 2018).

3. Білоусов М. Перспективи створення музею приватних колекцій у місті Києві. Записала А. Олізарівська. НЮ АРТ, 25 травня 2017 г.

4. Боханов А. Коллекционеры и меценаты в России. Москва: Наука,1989. с. 128.

5. Ілінг А. Повернуте ім’я – Оскар Гансен: до історії приватного збирання в Києві. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2002. 9. С.43–53.

6. Мельничук Л. Колекціонування творів мистецтва як складова художнього життя. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Харків, 2015. №9. С.43–47.

7. Петрашик В. До істини й святості. Образотворче мистецтво. Київ, 2015. №2. С. 58–61.

8. Петрашик, В., Культура – наш амбасадор до Європи. Інтерв’ю мистецтвознавця В. Петрашика з меценатом М. Балдісом. Образотворче мистецтво. Київ, 2016. №2. С. 100–103.

9. Рославець О. Богдан Іванович Ханенко – засновник Київського музею Західного та Східного мистецтва. В: До 150-річчя з дня народження Богдана Івановича Ханенка, мецената, колекціонера, фундатора музею: матеріали науково-практичної конференції. Київ: Кий. 235 с.

10. Сарабьянов Д. Собирают картины не корысти ради. Калининград: Калининград. художественная галерея, 1991. 159 с.

11. Dubberly S. Organizing your museum: The essentials Washington: American Association of Museums, 2007. 132 р.

12. Letowski J. Museum-Making: Transitioning from Private Collection to Public Museum. USA: George Washington University. [online]: URL: <https://museumstudies.columbian.gwu.edu/sites/museumstudies.columbian.gwu.edu/files/downloads/Museum-Making.pdf> >[Accessed 01 November 2018].

Copyright (c) 2018 Володимир Ігорович Петрашик, Олександр Петрович Цугорка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.