DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155615

СЦЕНІЧНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНОВИЩА ЖІНКИ НА ЗЛАМІ XIX–XX СТОЛІТЬ

Natalia Pohutsa

Анотація


Мета статті – дослідити соціокультурні причини, які зумовили формування переважно трагічного образу жінки на сцені українського професійного театру. Створені, в обмеженому театральному просторі М. Заньковецькою, образи жінок із народу розкривали силу характеру, глибину почуттів, духовну красу українки, приреченої на страждання силою обставин, однак не жалюгідної, а величної у важких випробуваннях. Художня правда сценічного образу відображала правду життя й характер українки, а через глядацьке сприйняття виявляла також ставлення до жінки в традиційній українській культурі, носієм якої був масовий український глядач. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-порівняльного, культурологічного та мистецтвознавчого методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити художню правду сценічного образу українки як відображення правди життя гнобленого народу, проаналізувати історичні, культурологічні й естетичні аспекти еволюції українського театрального простору. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: охарактеризувати особливості становлення і розвитку професійного українського театру; визначити причини обмеження театрального простору; виявити взаємозалежність обмеженого театрального простору та сценічного образу українки, створеного М. Заньковецькою. Висновки. Виявлено, що театральний простір, у якому функціонував класичний український театр, був обмежений комплексом урядових заборон. З’ясовано також, що специфіка глядацької аудиторії, котра на зламі XIX–XX ст. представляла неповноструктурне українське суспільство, була одним із чинників відсутності в репертуарі українського театру драматичних творів з життя інтелігенції.

Ключові слова


український театр; театральний простір; глядач; українка; сценічний образ

Повний текст:

PDF

Посилання


Amfiteatrov, O. (2000). The Ukrainian Duse. Ukrainskyi teatr [Ukrainian Theater], no. 1/2, рр. 8–10.

Antonovych, D. (1993). Ukrainian Theater. Ukrainska kultura [Ukrainian culture], рр. 443–473.

Report of the artist M.K. Zankovetskaya (1898). Trudy Pervogo vserossiiskogo s’ezda stsenicheskikh deyatelei 9–23 marta [Proceedings of the First All-Russian gathering of stage actors 9–23 March], part 2, рр. 258–259.

Kononenko, Ye. (1999). The singing soul of Ukraine (Marusia Churai, Lesia Ukrainka, Lina Kostenko). Heroi ta znamenytosti v ukrainskii kulturi [Heroes and celebrities in Ukrainian culture], рр. 234–248.

Krasylnykova, O. (2011). Ukrainian Theater: 1900s – 1941. Istoriia ukrainskoi kultury. In 5 vol. Vol. 5. Book 2. [History of Ukrainian Culture. In 5 vol. Vol. 5. Book 2], pp. 553–596.

Lemeshchenko, A. (2004). Maria Zankovetska – the legend of the Ukrainian theater. Ukrainky v istorii [Ukrainian women in history], pp. 259–264.

Miroshnychenko, O. (1998). Theater and the public. Narysy ukrainskoi populiarnoi kultury [Essays on Ukrainian popular culture], pp. 655–666.

Ukrainka, L. (1966). On art. Kyiv: Mystetstvo, p. 299.

Petliura, S. (1907). To the anniversary of M. Zankovetska. Ukraina [Ukraine], pp. 59.

Yanovska, L. (2016). The current situation of Ukrainian peasant women. Ukrainka [Ukrainian woman], pp. 414–427.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Амфітеатров О. В. Українська Дузе / О. В. Амфітеатров // Український театр. – 2000. – № 1/2. – С. 8–10.

Антонович Д. Український театр / Д. Антонович // Українська культура : лекції / за ред. Д. Антоновича. – Київ : Либідь, 1993. – С. 443–473

Доклад артистки М. К. Заньковецкой // Труды Первого всероссийского съезда сценических деятелей 9–23 марта. – Москва, 1898. – Ч. 2. – С. 258–259.

Кононенко Є. Співоча душа України (Маруся Чурай, Леся Українка, Ліна Костенко) / Є. Кононенко // Герої та знаменитості в українській культурі. – Київ, 1999. – С. 234–248.

Красильникова О. В. Український театр: 1900-ті – 1941 рік / О. В. Красильникова // Історія української культури. У 5 т. Т. 5. Кн. 2. – Київ, 2011. – С. 553–596.

Лемещенко А. Марія Заньковецька – легенда українського театру / А. Лемещенко // Українки в історії. – Київ, 2004. – С. 259–264.

Мірошниченко О. Театр і публіка / О. Мірошниченко // Нариси української популярної культури. – Київ, 1998. – С. 655–666.

Українка Л. Про мистецтво / Упор. О. Бабишкін / Л. Українка. – Київ : Мистецтво, 1966. – 299 с.

Петлюра С. До ювілею М. К. Заньковецької / С. Петлюра // Україна. – 1907. – С. 59.

Яновська Л. Сучасне становище селянки-українки / Л. Яновська // Українка : зб. – Київ, 2016. – С. 414–427.

Copyright (c) 2017 Наталя Погуца

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.