DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155617

РОЛЬ ПІСНІ В УКРАЇНСЬКОМУ ФІЛЬМІ

Lev Riazantsev

Анотація


Мета роботи. Проаналізувати роль пісні в українському фільмі при організації звукового рішення фільму, виявити особливості застосування пісні в фільмах різних жанрів. Методологія дослідження передбачає застосування аудіовізуального аналізу українських фільмів, що дозволить прийти до розуміння основних значення пісні в українському фільмі. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше сформовані основні принципи застосування пісні в фільмі та показано її вплив на звукове вирішення кінофільму. Висновки. Пісня може бути лейтмотивом усього фільму, звукозоровим контрапунктом, коментарем до фільму. Об’єднати воєдино і рухати вперед дію та підсилювати драматизм ситуації, чітко охарактеризувати час дії в фільмі. У кінофільмі пісня звернена до зображуваних на екрані «слухачам», вона впливає на їх почуття, переживання, поведінку, тобто бере участь у розвитку сюжету. Пісня у фільмі, насамперед, сольна, представляє не тільки себе, але одночасно й певний тип виконання. Іноді пісня функціонує на прикладі симфонічної коди в фіналі фільму.

Ключові слова


кіномузика; пісня; фільм; музика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezklubenko, S. (2008). Art: terms and concepts. In Vol. 2. vol. 2. Kyiv: Maister-Prynt.

Horpenko, V. (2000). Architectonics of the film: directorial means and methods of forming the structure of an on-screen spectacle. In Vol. 5.vol. 3. Kyiv: Kyiv National I. K. Karpenko-Karyi Theater, Cinema and Television University.

Rozlogov, K. ed. (2005). Introduction to Screen Culture: New Audiovisual Technologies. Moscow: Iskusstvo.

Lissa, Z. (1970). Aesthetics of Chinese music. Moscow: Muzyka.

Mankovskiy, V. (1984). Fundamentals of Sound Director’s Work. Moscow: Iskusstvo.

Riazantsev, L. (2015). The technique of leitmotifs in cinematic music. Visnyk KNUKiM. Seriia «Mystetstvoznavstvo» [Bulletin of KNUKiM. «Art Criticism» series], issue 33, pp.124–130.

Eizenshtein, C. (1964). Selected Works. In Vol. 5. vol. 2. Assembling. Moscow: Iskusstvo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безклубенко С. Д. Мистецтво: терміни та поняття. В 2 т. Т.2. / С. Д. Безклубенко. – Київ : Майстер-Принт, 2008. – 255с.

Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища. В 5т. Т. З / В Г. Горпенко. – Київ : ДІТМ, 2000. – 145с.

Введение в экранную культуру: новые аудиовизуальные технологии : учеб. пособие /отв. ред. К. Є. Розлогов. – Москва : Искусство, 2005. – 480 с.

Лисса З. Эстетика киномузыки пер. с нем. / З. Лисса. – Москва : Музыка, 1970. – 495с.

Маньковський В. С. Основы звукооператорской роботы : учеб. пособие / В. С. Маньковський. – Москва : Искусство, 1984. – 240 с.

Рязанцев Л. В. Техніка лейтмотивів в кіномузиці / Л. Рязанцев // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – Київ, 2015. – Вип. 33. – С.124– 130.

Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 5 т. Т. 2. Монтаж / Ейзенштейн С. М. – Москва : Искусство, 1964. – 549с.
Copyright (c) 2017 Лев Васильович Рязанцев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.