DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155622

ЛІТЕРАТУРА З УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ: МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Olha Boiko

Анотація


Мета статті – обґрунтувати необхідність розробки цільової програми підготовки й видання мистецтвознавчої літератури з українського народного танцю. Методи дослідження полягає в застосуванні компаративного, історико-логічного й мистецтвознавчого методів. Такий методологічний підхід дозволяє проаналізувати сучасний стан і проблемні зони літератури з народної хореографії та виявити нові творчі ресурси для розширення предметного поля хореографічної освіти й формування адекватної рецепції народного хореографічного мистецтва для широкого загалу. Наукова новизна. У статті вперше проаналізовано фахові видання та зроблено ґрунтовний аналіз стосовно створення різножанрових мистецтвознавчих праць з народного хореографічного мистецтва. Висновки. За роки незалежності українська мистецтвознавча література збагатилася багатьма якісними виданнями, однак забезпечення фаховою літературою має сьогодні дещо однобічний характер: з’явилися якісні посібників при дефіциті підручників. Вдалою спробою впровадити нову модель підручника є праця С. Л. Зубатова «Методика викладання українського народного танцю», адресованого студентам першого року навчання і побудованого на матеріалі народної хореографії Наддніпрянщини. Подібні підручники варто підготувати в усіх регіонах України.

Ключові слова


український народний танець; мистецтвознавство; література

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko, K. Yu. (1997). Ukrainian dance: a textbook. Kyiv: Institute for Professional Training Advancement of Cultural Workers.

Zabredovskyi, S. (2010). Method of work with a choreographic team. Kyiv: National Academy of Culture and Arts Management.

Zubatov, S.L. (2017). Methodology of teaching Ukrainian folk dance: a textbook. Kyiv: Lira.

Kamin, V.O. (2008). Folk-stage dance: a group division of exercises at the lathe. Kyiv: State Academy of Culture and Arts Management.

Kozynko, L.L. (2016). Preservation of the folk dance traditions in the practice of professional choreographic teams of the Western region of Ukraine. V: Choreography of the XXI century: artistic and educational potential: All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Ukraine, Kyiv April 15–16 2016. Kyiv: Kyiv National University of Culture and Arts, pp. 62–67.

Markovych, A.V. (2016). Modern professional literature on folk-stage dance: Choreography of the XXI century: artistic and educational potential: All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Ukraine, Kyiv April 15–16 2016. –Kyiv: Kyiv National University of Culture and Arts, pp. 77–80.

Pidhirnyi, B.M. ed. (2012). Orynyn I–III level Secondary School. Its past and present: a historical essay. Kamianets-Podilskyi: Private Entrepreneur “Moshak M. I.”.

Pidlypska, A.M. (2016). Choreographic Art in the Situation of the National Patriotic Rise: late 2013 – early 2016. V: Choreography of the XXI century: artistic and educational potential: All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Ukraine, Kyiv April 15–16 2016. Kyiv: Kyiv National University of Culture and Arts, pp. 21–26.

Riznyk, O. (1998). A Dance. V: O. Hrytsenko Ed. Essays on Ukrainian popular culture. Kyiv: Ukrainian Centre for Cultural Studies, pp. 645–654.

Borysenko, V. Ed. (2007). Ukrainian ethnology: a teaching manual. Kyiv: Lybid.

Shkorinenko, V. O. (2003). Folk dance in the traditional and modern culture of Ukraine. D.Ed. National Academy of Culture and Arts Management.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Василенко К. Ю. Український танець : підруч. / К. Ю. Василенко. – Київ : ІПК ПК, 1997. – 282 с.

Забредовський С. Методика роботи з хореографічним колективом / С. Забредовський. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 135 с.

Зубатов С. Л. Методика викладання українського народного танцю: підручник /С. Л. Зубатов. –Київ : Ліра-К., 2017. – 376 с.

Камін В. О. Народно-сценічний танець: груповий розподіл вправ біля станка / В. О. Камін. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 151 с.

Козинко Л. Л. Збереження фольклорних танцювальних традицій у практиці професійних хореографічних колективів західного регіону України /Л. Л. Козинко //Хореографія XXI століття: мистецький та освітній потенціал: зб. материалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 квіт. 2016 р. – Київ : КНУКіМ, 2016. – С. 62–67.

Маркович А. В. Сучасна фахова література з народно-сценічного танцю /А. В. Маркович // Хореографія XXI століття: мистецький та освітній потенціал : зб. материалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 квіт. 2016 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – С. 77–80.

Орининська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів. Її минуле й сьогодення: історичний нарис / Упор. вчитель історії та географії B. М. Підгірний. – Кам’янець-Подільський: П. П. «Мошак М. І.», 2012. – 100 с.

Підлипська А. М. Хореографічне мистецтво в ситуації національно- патріотичного підйому кінця 2013 – початку 2016 років /А. М. Підлипська // Хореографія XXI століття: мистецький та освітній потенціал : зб. материалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 квіт. 2016 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – С. 21–26.

Різник О. Танець / О. Різник // Нариси української популярної культури / за ред. О. Гриценка. – Київ, 1998. – С. 645–654.

Українська етнологія: навч. посіб. / За ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 400 с.

Шкоріненко В. О. Народний танець у традиційній і сучасній культурі України: автореф. дис. канд. мистецтвознавства / В. О. Шкоріненко. – Київ : ДАКККіМ, 2003. – 18 с.
Copyright (c) 2017 Ольга Степанівна Бойко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.