DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155627

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ І КОНКУРСНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦІВ АНГЛІЙСЬКОГО СТИЛЮ (20–30 рр. ХХ ст.)

Myroslav Keba

Анотація


Мета статті – аналіз особливостей формування та розвитку соціальних і конкурсних бальних танців англійського стилю в 1920–1930-ті рр., а також діяльності провідних танцюристів та екзаменаторів, членів Імперського товариства вчителів танцю (Imperial Society of Teachers of Dancing) й Офіційної Ради бальних танців (Official Board of Ballroom Dance), у контексті формування техніки виконання та стандартизації європейської програми бальних танців; охарактеризувати становлення конкурсного бального танцю, особливості проведення чемпіонатів, фестивалів та змагань. Методи дослідження становить сукупність базових принципів дослідження – об’єктивності, історизму, багатофакторності, системності, комплексності, розвитку та плюралізму; для досягнення мети застосовані методи наукового пізнання, а саме: проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, статистичний, описовий, логіко-аналітичний. Наукова новизна статті полягає у всебічному дослідженні етапу формування соціальних та конкурсних бальних танців англійського стилю в 2030-ті рр. ХХ ст., здійсненого з використанням навчально-методичної літератури ISTD, WDC, раритетних журналів «The Dancing Times» та «The Monthly Letter Service», а також мемуарної літератури. Висновки. Внаслідок багатоаспектного дослідження особливостей формування соціальних та конкурсних бальних танців англійського стилю в 2030-ті рр. ХХ ст., аналізу головних засад стандартизації рухів, кроків й темпу музичного оформлення 4-х з 5-ти конкурсних бальних танців європейської програми, визначено їх стилістичні особливості, розроблені в навчально-методичних рекомендаціях провідних танцюристів, членів Імперського товариства вчителів танцю (Imperial Society of Teachers of Dancing) та Офіційної Ради бальних танців (Official Board of Ballroom Dance), а також висвітлено правила проведення та система оцінювання на чемпіонатах, фестивалях бальних танців у 2030-ті рр. ХХ ст. в Англії.

Ключові слова


соціальний танець; конкурсний бальний танець; англійський стиль; стандартизація; чемпіонати

Повний текст:

PDF

Посилання


‘Blackpool Dance Festival. History’, [online] Available at: [Accessed 3 March 2018].

Bradley, J. (1947). Dancing through life. London: Hollis & Carter.

Geographia. The Modern Ballroom Dance Instructor. London: Geographia, Ltd.

Hurley, A. [online] Available at: [Accessed 2 March 2018].

Mackenzie, A. (1934). ‘The Rumba’. The Dancing Times, October, p. 31. London: The Dancing Times.

Mayer, B. (2016). The British Dance Council (BDC). Story [online] Available at : [Accessed 5 March 2018].

Moody, R. (1934). ‘Fox-trot Speeds: Some Daring Suggestions’. The Dancing Times, February, p. 58. London: The Dancing Times.

Moore, A. (1935). ‘The Practical Side of Teaching’. The Dancing Times, October, p. 36. London: The Dancing Times.

Powers, R. Primary Sources – Historic Social Dance [online] Available at : [Accessed 6 March 2018].

Powers, R. The Three Worlds of Ballroom Dance [online] Available at: [Accessed 5 March 2018].

Richardson, P.J.S. (1945). A History of English Ballroom Dancing. London: Herbert Jenkins Ltd.

Richardson, P. J. S. (1934). ‘Ballroom Notes’. The Dancing Times, January, p. 47. London: The Dancing Times.

Richardson, P. J. S. (1935). ‘The Championships’. The Dancing Times, July, p. 35. London: The Dancing Times.

Richardson, P. J. S. (1935). ‘Ballroom Notes’. The Dancing Times, August, p. 48. London: The Dancing Times.

Richardson, P.J. S. (1936). ‘Ballroom Notes’. The Dancing Times, March, p. 77. London: The Dancing Times.

Silvester, V. (1934). ‘The Season’s Waltz’. The Dancing Times, October, p. 35. London: The Dancing Times.

Silvester, V. (1958). Dancing is my life: the autobiography of Victor Silvester. London: Heinemann.

Silvester, V. (1936). Victor Silvester’s Modern Ballroom Dancing. London: Herbert Jenkins, Ltd.

Sykes, P. (1935). How To Dance. Season 1935. London: W. Foulsham & Co Ltd.

Wainwright, L. (1997). The story of British popular dance. Brighton: International Publications.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Blackpool Dance Festival. History [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.blackpooldancefestival.com/?page_id=11790. – Title from the screen. – Last access 3 March 2018.

Bradley J. Dancing through life / J.  Bradley. – London : Hollis & Carter, 1947. – 145 рр.

Geographia. The Modern Ballroom Dance Instructor. – London: Geographia, Ltd, 1923. – 35 рр.

Hurley A. [Electronic resource]. – Mode of access: http://rhythm-dance.blogspot.com/2011/11/blog-post_22.html. – Title from the screen. – Last access 2 March 2018.

Mackenzie A. The Rumba / A. Mackenzie // The Dancing Times. – 1934. –October. – London : The Dancing Times. – р. 31.

Mayer B. The British Dance Council (BDC). Story [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.dancearchives.net/2013/06/10/the-british-dance-council-bdc-story. – Title from the screen. – Last access 5 March 2018.

Moody R. Fox-trot Speeds: Some Daring Suggestions / R. Moody // The Dancing Times. – 1934. – February. – London : The Dancing Times. – р. 58.

Moore A. The Practical Side of Teaching / А. Moore // The Dancing Times. – 1935. – October. – London : The Dancing Times. – р. 36.

Powers R. Primary Sources – Historic Social Dance [Electronic resource] Mode of access : http://richardpowers.com/WebBiblio.htm. – Title from the screen. – Last access 6 March 2018.

Powers R. The Three Worlds of Ballroom Dance [Electronic resource]. – Mode of access: http://socialdance.stanford.edu/syllabi/ballroom.html. – Title from the screen. – Last access 5 March 2018.

Richardson P. J. S. A History of English Ballroom Dancing / P. J. S. Richardson. – London: Herbert Jenkins Ltd, 1945. – 102 рр.

Richardson P. J. S. Ballroom Notes / P. J. S. Richardson // The Dancing Times. –1934. – January. – London : The Dancing Times. – р. 47.

Richardson P. J. S. The Championships / P. J. S. Richardson // The Dancing Times. – 1935. – July. – London : The Dancing Times. – р. 35.

Richardson P. J. S. Ballroom Notes / P. J. S. Richardson // The Dancing Times. – 1935. – August. – London : The Dancing Times. – р. 48.

Richardson P. J. S. Ballroom Notes / P. J. S. Richardson // The Dancing Times. – 1936. – March. – London : The Dancing Times. – р. 77.

Silvester V. The Season’s Waltz / V. Silvester // The Dancing Times. – 1934. – October. – London : The Dancing Times. – р. 35.

Silvester V. Dancing is my life: the autobiography of Victor Silvester / V. Silvester. – London : Heinemann, 1958. – 230 рр.

Silvester V. Victor Silvester’s Modern Ballroom Dancing / V. Silvester. – London : Herbert Jenkins, Ltd. – 1936. – 258 рр.

Sykes P.  How To Dance. Season 1935 / P. Sykes. – London : W. Foulsham & Co Ltd., 1935. – 78 рр.

Wainwright L. The story of British popular dance / L. Wainwright. – Brighton : International Publications, 1997. – 65 p.

Copyright (c) 2017 Мирослав Євгенович Кеба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.