DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155635

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Alexander Aksenov

Анотація


Мета дослідження – здійснити системний аналіз творчості провідних українських композиторів кін. XIX – поч. ХХ ст. з позиції жанрово-стильової своєрідності. Методи дослідження складає комплекс методів: аналізу та синтезу для вивчення стану наукової розробленості теми, історико-типологічний – з метою з’ясування жанрової специфіки музичних творів, культурно-історичний – для висвітлення їхніх стильових ознак. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про жанрово-стильові особливості музичного мистецтва українських композиторів кін. XIX – поч. ХХ ст., значення їхньої творчої діяльності для музичної культури України. Висновки. У статті наголошено, що поетична й музична обдарованість українського народу забезпечила високий рівень жанрово-стильового розвитку професійної музичної творчості, в якому відбувалися значні зрушення: збагачувалася тематика (теми демократії, соціального протесту та ін.), продукувалися жанри гімну, веснянки,опери, нові види міської пісенної лірики та ін., відкрилися культурно-мистецькі заклади, утворилася національна композиторська музична школа, яка згодом набуде розвитку і в Україні, і за її межами. Українська музика в цей період розвивалася в тісному зв’язку із життям народу, його внутрішнім буттям та боротьбою за своє соціальне й національне визволення.

Ключові слова


музика; композитор; музична культура; народні твори; творча діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhimovych, L.B. (1992). Lysenko: life and work. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Bulat, T.Р. (2009). Mykola Lysenko’s World. National identity, music and politics of Ukraine in the 19th and early 20th centuries. New York: Ukrainska Vilna Akademiia nauk u SSHA ; Kyiv: Maisternia knyhy.

Lisenko, M.V. (1996). About the folk song and the nationality in music Kyiv: Mystetstvo

Opanasyuk, O.P. (2013). Intentional in the cultural space: art studies, culturological and philosophical aspects. Lvіv : Liha-Pres.

Starytskyi, M.K (1903). ‘To the biography of N.V. Lisenka’. Kievskaya starina [The Kiev antiquity], no.12, pp. 441–481.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архімович Л. Б. М. Лисенко: життя і творчість / Л. Б. Архімович. – 3-те вид., доповн. і перероб. – Київ: Музична України, 1992. – 253 с.

Булат Т. П. Світ Миколи Лисенка. Національна ідентичність, музика і політика України ХІХ – поч. ХХ ст. / Т. П. Булат. – Нью-Йорк: Укр. Вільна Акад. Наук у США ; Київ: Майстерня книги, 2009. – 408 c.

Лисенко М. В. Про народну пісню і про народність в музиці / М. В. Лисенко – Київ : Мистецтво, 1966. – 68 с.

Опанасюк О. П. Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти: монографія / О. П. Опанасюк. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 448 с.

Старицький М. К биографии Н. В. Лисенка / М. К. Старицький // Киевская старина. – 1903. – № 12. – С.441–481.

Copyright (c) 2017 Олександр Борисович Аксьонов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.