DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155637

ОДАРКА БАНДРІВСЬКА: ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ВИДАТНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВОКАЛІСТКИ

Oleh Dziuba

Анотація


Мета роботи: дослідити життєвий та творчий шлях української співачки Одарки Бандрівської (1902–1981), здійснити аналіз деяких науково-методичних праць та принципів її вокальної школи. В основу методології статті закладено комплексний підхід. Дослідження базується на історико-біографічному, теоретичному, компаративному методах. Особливого значення набуває аналіз літератури з історії галицької музичної культури, видатних представників її вокальних шкіл. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві окреслено етапи професійного становлення О. Бандрівської в контексті західноукраїнської культури ХХ ст. та розглянуто її науково-методичні здобутки крізь призму виконавської та викладацької діяльності. Висновки. У результаті дослідження було встановлено, що видатна представниця львівської вокальної виконавської школи – О. Бандрівська залишила цінний теоретичний спадок – наукові праці, що торкаються питань стильових особливостей камерно-вокальної лірики європейських композиторів, принципів вокальних шкіл різних століть. Це дозволяє зробити глибинні висновки щодо виконавського стилю видатних українських вокалістів, зокрема, її родички Соломії Крушельницької. О. Бандрівська з’ясувала вплив італійської (Фр. Ламперті) та австро-німецької (Ф. Генсбахер) школи на формування вокальної манери Крушельницької, що дозволяє О. Бандрівській теоретично осмислити власну концепцію камерного співу.

Ключові слова


вокальна школа; мистецтво співу; Львівська консерваторія; вокальна педагогіка; Одарка Бандрівська; Соломія Крушельницька

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoniuk, V. (2007). Vocal pedagogy (solo singing). Kyiv: ZAТ Vipol

Antoniuk, V. (2001). Ukrainian vocal school: Ethno-cultural aspect. Kyiv: Ukrainska ideia.

Bandrіvska, O. (2002). Scientific-methodical works, articles, reviews // Naukova zbirka Lvivskoi Derzhavnoi Muzychnoi Akademii im. M. Lysenka [Scientific collection M.Lysenko State Military Academy of Lviv], ussue 6, p. 147.

Dziuba, I. (Ed.) (2007). Encyclopedia of modern Ukraine. Vol. 7. Kyiv: Polihrafknyha.

Didyk, T. (2004). Exercises for the Voice and Development of Vocal Technique (based on the Urtexts of Associate Professor of the Lviv Conservatory Odarkа Bandrіvska). Lviv: Kraі.

Liudkevych, S. (2000). Research. Articles. Reviews: In 2 Vols. vol. 2. – Lviv: Vydavnytstvo Kots.

‘Odarka Bandrivska – a singer and a teacher’. (2008) Kataloh tematychnykh vystavok muzychno-memorialnoho muzeiu Solomii Krushelnytskoi [Catalog of thematic exhibitions of the Musical-Memorial Museum of Solomia Krushelnytska]. pp. 47–51

Protseviat, M. (2013). The significance of M. Lysenko’s creativity for the concert and pedagogical activity of Odarka Bandrivska. Scientific collection of M.Lysenko National Musical Academy of Lviv, issue 27, pp.120–125.

Golovashchenko, M. (Eds.). (1978). Solomiya Krushelnytska. Memoirs. Correspondence materials. In 2 Parts, Part 1. Memories. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Filts, B. (2000). Myroslav Skoryk, a descendant of the ancient lineage of the Galician family of Savchynskys. Myroslav Skoryk [Myroslav Skoryk], pp. 57–68.

Freiman, Y. (2009). The Emission of Voices of Future Teachers. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia : Pedahohika [Scientific notes of Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. Series: Pedagogy], no. 1, pp. 198–200.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонюк В. Вокальна педагогіка (сольний спів): підруч. / В. Антонюк – Київ : ЗАТ Віпол, 2007. – 174 с.

Антонюк В. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект: монографія. / В. Антонюк – Київ : Українська ідея, 2001. – 144 с.

Бандрівська О. Науково-методичні праці, статті, рецензії / О. Бандрівська; ред.-упор. Р. Мисько-Пасічник; передм. Л. Кияновська; вст. ст. М. Жишкович. – Львів : Апріорі, 2002. – 148 с.

Дідик Т. Вправи для постановки голосу і розвитку вокальної техніки (на основі уртекстів доцента Львівської консерваторії Одарки Бандрівської / Т. Дідик. – Львів : Край, 2004. – 59 с.

Енциклопедія Сучасної України / ред. І. М. Дзюба, НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Координац. бюро Енцикл. cучас. України НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2003. – Т. 7. – 872 с.

Людкевич С. Дослідження. Статті. Рецензії. У 2 т. Т. 2. / С. Людкевич  – Львів: Вид-во М. Коць, 2000. – 687 с.

Одарка Бандрівська – співачка і педагог // Каталог тематичних виставок музично-меморіального музею Соломії Крушельницької. – Львів, 2008. – С. 47–51.

Процев’ят М. Значення творчості М. Лисенка для концертної і педагогічної діяльності Одарки Бандрівської / М. Процев’ят // Наукова збірка Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – 2013. – Вип. 27. – С. 120–125.

Соломія Крушельницька. Спогади. Матеріали. Листування. У 2 ч. Ч. 1. Спогади / Вступ. ст., упоряд. і прим. М. Головащенка. – Київ : Муз. Україна, 1978. – 398 с.

Фільц Б. Мирослав Скорик – нащадок старовинного роду галицького роду Савчинських / Б. Фільц // Мирослав Скорик : зб. наук. пр. – Київ, 2000. – С. 57–68.

Фрейман Й. Емісія голосу майбутніх учителів / Й. Фрейман // Наук. Зап. Терноп. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2009. – № 1. – С. 198–200.

Copyright (c) 2017 Олег Андрійович Дзюба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.