DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155643

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕЛОДИКИ БЛЮЗУ

Yanina Zhurba

Анотація


Мета роботи. У роботі представлені результати проведеного дослідження, яке спрямоване на виявлення характерних особливостей мелодики блюзу, їх походження та впливу на створення блюзового фонізму. Методологія дослідження. У дослідженні використаний системний підхід, який є характерним для культурологічних досліджень. Також застосовані загальнонаукові методи: порівняння, систематизація та узагальнення. Наукова новизна. На основі проведеного в роботі аналізу вперше в українському мистецтвознавстві виявлені характерні особливості блюзової мелодики, подано їх походження та класифікація. Висновки. До основних рис, що найяскравіше характеризують мелодику блюзу можна віднести пентатонічність, її походження та наявність «плаваючих ступенів». Саме ці характеристики створюють унікальний фонізм блюзу, який чітко виділяється на тлі величезної різноманітності музичних стилів та сфер сучасної музичної культури.

Ключові слова


мелодика блюзу; ангемітоніка; гексатоніка; мінорна пентатоніка; мажорна пентатоніка; мінорний блюзовий лад; мажорний блюзовий лад; «плаваючі ступені»

Повний текст:

PDF

Посилання


Brazhnik, L. (2016). Anghemitonics: theory and practice / Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of Kazan State University of Culture and Arts], no.4, pp. 130–136.

Kollier, D.L. (1984). The formation of jazz. Moscow: Rainbow.

Musical Encyclopedia. (1973). Moscow: Soviet composer.

Mjasoedov, A. (1986). Elementary theory of music. Moscow: Music.

Pisigin, V. (2009). The Advent of Blues. Vol. 1. Moscow: Imperium Press.

Kholopov, Yu. (2005). Harmony: Practical course, part 2. Moscow: Composer.

Kholopov, Yu. (2003). Harmony: Theoretical Course. St. Petersburg: Lan.

Encyclopedia of the Blues. (2006). New York: Routledge.

Harrison, M. (2003). Blues Piano.

The Cambridge Companion to Blues and Gospel Music. (2003). Cambridge: Cambridge University Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бражник Л. В. Ангемитоника: теория и практика / Л. В. Бражник. // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2016. – №4. – С. 130–136.     

Коллиер Д. Л. Становление джаза / Джеймс Линкольн Коллиер. – Москва: Радуга, 1984. – 580 с.

Музыкальная энциклопедия, т. 1 – Москва: Советский композитор, 1973. – 536 с.

Мясоедов А. Н. Элементарная теория музыки / А. Н. Мясоедов,  Б. К. Алексеев. – Москва: Музыка, 1986. – 240 с.

Писигин В. Пришествие блюза. Том 1 / В. Писигин. – Москва : Империум Пресс, 2009. – 464 с.

Холопов Ю. Н. Гармония: Практический курс, часть 2 / Ю. Н. Холопов. – Москва : Композитор, 2005. – 624 с.

Холопов Ю. Н. Гармония: Теоретический курс / Ю. Н. Холопов. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 544 с.

Encyclopedia of the Blues – New York : Routledge, 2006. – 1274 p.

Harrison M. Blues Piano / Mark Harrison., 2003. – 80 p.

The Cambridge Companion to Blues and Gospel Music – Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 234 p.

Copyright (c) 2017 Яніна Олексіївна Журба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.