ХОРЕОГРАФІЧНА АЛЕАТОРИКА В ТВОРЧОСТІ НОВАТОРІВ М. КАННІНГЕМА ТА ДЖ. КЕЙДЖА

Автор(и)

  • Богдана Тарасівна Аббязова Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.36.2017.157678

Ключові слова:

хореографія, сучасна хореографія, постмодерн, танець, балетмейстер, алеаторика

Анотація

Сьогодні немає цілісного уявлення про сучасне мистецтво, зокрема й про сучасне хореографічне мистецтво, саме тому неможливо дослідити сучасні процеси в даній галузі. Мета. Дослідити новітнє явище в сучасній хореографії – метод Дж. Кейджа ‑ алеаторику, розуміння якого є необхідною складовою для вдосконалення сучасних мистецьких процесів. Дати визначення хореографічній алеаториці, як одного з особливих методів сучасної хореографії. Дослідити застосування хореографічної алеаторики Дж. Кейджа в постановах М. Каннінгема. Методологія дослідження полягає у використанні науково-теоретичного, аналітичного, термінологічного методів та узагальненні отриманих результатів щодо хореографічної алеаторики Дж. Кейджа та М. Каннінгема. Наукова новизна полягає у застосуванні алеаторики Дж. Кейджа в перформансах М. Каннінгема. Висновки. Алеаторика в ХХ ст. стала одним з видів професійної імпровізаційної творчості, основоположниками якої в хореографічному мистецтві були М. Каннінгем і Дж. Кейдж. Основна ідея базується на непередбачуваній зміні рухів – зміні ритму, швидкості й напрямків, одночасність декількох дій, творча свобода, відсутність залежності між танцем і музикою, танець, щоб танцювати, без аналізу. Танцівника і композитора об’єднала ідея «випадковості» як способу створення художнього цілого.

Біографія автора

Богдана Тарасівна Аббязова, Київський національний університет культури і мистецтв

аспірантка

Посилання

Волкова Т. А. Культура постмодерну в сучасній західній хореографії / Волкова Т. А., Кислица А. Е., Кошман С. С. // Вісн. КемГУКИ. – 2016. – С. 102–108.

Дубинец Е. Я рисую, но не на гармоническом языке / Дубинец Е // Made in USA: Музыка – это все, что звучит вокруг. – Москва, 2006. – C. 205–238.

Кисеева Е. В. Особенности воплощения принципов музыкального экспериментализма в хореографических перформансах / Е. В. Кисеева // Южно-Рос. музык. альм. : науч. журн. – 2015. – № 4 – С. 37–42.

Кисеева Е. В. Этапы становления и развития танца постмодерн во второй половине XX – начале XXI веков / Е. В. Кисеева // Южно-Рос. музык. альм : науч. журн. – 2014. – № 2. – С. 88–97.

Переверзева М. В. Модульная форма в музыке и метод ее анализа / М. В. Переверзева // Общества теории музыки. – 2013. – № 1. – С. 152.

Переверзева М. В. Музична культура США XX ст : навч. посіб. / М. В. Переверзева. – Москва : МГК ім. П. І. Чайковського, 2007. – С. 23.

Хлопова В. Американський танець XX століття: навіщо Терпсихора наділа кросівки / В. Хлопова [Електронний ресурс] // Театр. – № 20. – Режим доступа : http://oteatre.info/amerikanskij-tanets-xx-veka-zachem-terpsihora-nadela-krossovki/. – Загл. с экрана.

References

Volkova, T., Kislitsa, A. and Koshman, S. (2016). The culture of postmodern in modern western choreography. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts], рр. 102–108.

Dubinec, E. (2006). I’m painting but not in the harmony language. Made in the USA: Muzyka – eto vse, chto zvuchit vokrug [Made in the USA: Music is everything that sounds around], рр. 205–238.

Kiseeva, E. (2015). Features of the embodiment of the principles of musical experimentation in choreographic performances. Juzhno-Rossijskij muzykal’nyj al’manah [South-Russian musical almanac], no. 4, рр. 37–42.

Kіseeva, E. (2014). Stages of formation and development of postmodern dance in the second half of the 20th – the beginning of the 21st century. Yuzhno-Rossiiskii muzykal’nyi al’manakh [South-Russian musical almanac], no. 2, рр. 88–97.

Pereverzeva, M. (2013). Modular form in music and the method of its analysis. Obschestva teorii muzyki [Societies of Music Theory], no. 1, р. 152.

Pereverzeva, M. (2007). Musical culture of the USA of the 20th century. Moscow: P. I. Tchaikovsky Musical State Conservatory.

Hlopova, V. (2015). American dance of the 20th century: why Terpsichore put on sneakers. Teatr [Theater], no. 20. Available at: [Accessed 10 November 2017].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-10

Як цитувати

Аббязова, Б. Т. (2017). ХОРЕОГРАФІЧНА АЛЕАТОРИКА В ТВОРЧОСТІ НОВАТОРІВ М. КАННІНГЕМА ТА ДЖ. КЕЙДЖА. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (36), 58–65. https://doi.org/10.31866/2410-1176.36.2017.157678

Номер

Розділ

ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО