УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА ЕЛЕГІЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ. У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Автор(и)

  • Ольга Марківна Лігус Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.36.2017.157683

Ключові слова:

українська фортепіанна музика, романтизм, елегія, стиль, жанр, еволюція, національний варіант жанру, традиція, стильова адаптація, стильова генерація

Анотація

Мета дослідження. У статті розкривається специфіка романтичного стилю в українській фортепіанній музиці на прикладі елегій, які розглядаються у контексті європейського романтизму. Елегії М. Лисенка, Я. Степового та С. Людкевича, написані на початку ХХ ст., порівнюються з елегіями західноєвропейських та російських романтиків (Ж. Массне, Е. Ґріґа, А. Аренського). Методологію дослідження складають: концепція еволюції українського романтизму Л. Корній (для обґрунтування стильових узагальнень); теоретичний метод моделювання (для побудови аналогій між жанрово-стильовими принципами європейських та українських романтиків); історично-порівняльний метод (для визначення спільних та відмінних жанрово-стилістичних ознак в елегіях українських та зарубіжних авторів). Наукова новизна роботи полягає у розгляді української фортепіанної музики (зокрема, жанру елегії) у контексті європейського романтизму з метою вияву специфіки романтичного стилю. Висновки. Доведено, що романтизм в українській фортепіанній музиці розвивався на основі органічної взаємодії національного та інонаціонального стильових компонентів. Створюючи зразки жанру елегії, українські композитори орієнтувалися на творчість західноєвропейських чи то російських романтиків, спиралися на жанрово-інтонаційні джерела українського фольклору та переосмислювали характерні художні тенденції епохи крізь призму національного музичного світовідчуття. Квінтесенцією романтичного стилю в українській фортепіанній музиці початку ХХ ст. стала Елегія С. Людкевича, в якій композитор створив український національний варіант цього жанру.

Біографія автора

Ольга Марківна Лігус, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат мистецтвознавства

Посилання

Baieva, A.A. (1987). Modeling principles of the genre and musical drama in Stravinsky’s opera The Rake’s Adventures. Muzykalnyi sovremennik [Musical Contemporary], no 6, pp. 127–147.

Brylynska-Blazhkevych, H.Y. (1999). Piano Creative Work of S. Liudkevych, Lvіv.

Zinkevych, E.S. (1985). Methodological Aspects of Tradition and Innovation. Istoricheskie aspekty teoreticheskih problem v muzykoznanii [Historical aspects of theoretical problems in musicology], pp. 65–80.

Kyianovska, L.O. (2000) Style Evolution of Galician Musical Culture of the 19th–20th centuries. Ternopіl: Aston.

Kornіi, L.P. (2001). The History of Ukrainian Music. Kyiv; New York: Vydavnycztvo M. P. Kocz, vol. 3.

Kurchanova, O.V. (2005). Elegy in Music: Experience of Genre Modeling (by the example of the works by Russian and Ukrainian composers of the 19th–20th centuries), Abstract of the PhD diss. paper (Art History.), Ivan Kotliarevskyi Kharkіv State University of Arts.

Pavlyshyn, S.S. (1974). Stanislav Liudkevych. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Skrypnyk, H.A. eds., (2009). The History of Ukrainian Music. Vol. 2. Kyiv: National Academy of Ukraine

Tkachenko, O.H. and Lakhtar, O.S. (2007). Ukrainian Romantic Elegy and Cordocentrism: Some Aspects of Interpenetration. Vіsnyk SumDU. Serіia Filolohiia [Bulletin of Sumy State University. Philology Series], vol. 1, no.1, pp. 113–116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-10

Як цитувати

Лігус, О. М. (2017). УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА ЕЛЕГІЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ. У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (36), 95–106. https://doi.org/10.31866/2410-1176.36.2017.157683

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО