ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК МЕЛКОЙ ПЛАСТИКИ АРКАДИЯ ПУГАЧЕВСКОГО

Автор(и)

  • Юлія Вікторівна Романенкова Киевский университет имени Бориса Гринченко, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.36.2017.157684

Ключові слова:

друкована графіка, гравюра, дрібна пластика, скульптура, бронза

Анотація

Мета роботи. Стаття присвячена пізньому періоду творчості українського художника Аркадія Пугачевського. Пугачевський-старший відомий у колах поціновувачів графіки передусім як майстер технік друкованої графіки. Спеціалізуючись на високому друці, він віддає перевагу гравюрі в пластиці. У статті аналізується період 2006–2008 рр., коли майстер почав активно пробувати себе у дрібній пластиці. Методологія дослідження полягає в комплексному застосуванні біографічного, історичного, компаративного методів аналізу, що використані для всебічного висвітлення корпусу матеріалу. Наукова новизна статті полягає у введенні в науковий обіг художніх творів А. Пугачевського, які раніше не підлягали мистецтвознавчому аналізу. Висновки. Висвітлено період творчості київського художника, коли він відійшов від пануючої раніше в його роботі графіки, визначено причини зміни домінант у діяльності, сформульовано сегменти художнього інструментарію. Проаналізовано основні здобутки автора, починаючи з 1991 р. до 2008 р.

Біографія автора

Юлія Вікторівна Романенкова, Киевский университет имени Бориса Гринченко

доктор искусствоведения

Посилання

Михальчук В. В. Мотив ангела в графике Геннадия Пугачевского / В. В. Михальчук // Scientific Lignt. – Wroclaw, 2017.– Вип. 1(7). – С. 12–23.

Михальчук В. В. Основные тенденции актуализации экслибриса украинских художников на современном мировом арт-рынке: от 1990-х гг. до современности / В. В. Михальчук // Вест. Харьк. гос. акад. дизайна и искусств. – 2014. – №. 3. – С. 70–75.

Пугачевский Аркадий. – Киев : Изд-во Сергея Бродовича, 2007. – 38 с.

Романенкова Ю. Графика Аркадия и Геннадия Пугачевских в современном художественном поле / Ю. Романенкова // Проблемы и перспективы современной науки. – № 2. – 2014. – С. 35–48.

Briele, L. van den. Arkady père et Genady fils Pugachevsky / L. van den Briele // Ex-Libris Encycopaedia Bio-Bibliographical of the art of the contemporary ex-libris. – 2015. – vol.15. – pp. 102–112.

References

Mikhalchuk, V. (2017). Motive of angel in graphic arts by Gennadiy Рugachevsky. Scientific Light, vol. 1, no. 7, рр.12–23.

Mikhalchuk, V. (2014). Main tendences of actualization of ex-libris by Ukrainian artists at modern art market: from 1990 to nowadays. Vestnik Kharkovskoy gosudarstvennoy akademii dezaina i iskusstv [Bulletin of Kharkov State Academy of Design and Arts], no. 3, pp. 70–75.

Pugachevsky Arkadiy (Ed.) (2007). Kiev Izdatelstvo Sergeia Brodovicha, 38 p.

Romanenkova, J. (2014). Graphic arts by Arkady and Gennady Pugachevsky in contemporary art space. Problemy i perspectity sovremennoі nauki [Problems and perspectives of modern science], no. 2, pр. 35–48.

Briele, L. van den (2015). Arkady père et Genady fils Pugachevsky. Ex-Libris Encycopaedia Bio-Bibliographical of the art of the contemporary ex-libris. vol. 15, pp. 102–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-10

Як цитувати

Романенкова, Ю. В. (2017). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК МЕЛКОЙ ПЛАСТИКИ АРКАДИЯ ПУГАЧЕВСКОГО. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (36), 107–117. https://doi.org/10.31866/2410-1176.36.2017.157684

Номер

Розділ

ОБРАЗОТВОРЧЕ, ПЛАСТИЧНЕ ТА УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО