ПЕРІОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВЕБ-ДИЗАЙНУ

Автор(и)

  • Ольга Вікторівна Вакуленко Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.36.2017.157686

Ключові слова:

веб-дизайн, сайтобудування, інтерфейс, веб-технології, юзабіліті

Анотація

Актуальність даної роботи полягає в дослідженні різноманітних підходів у визначенні етапів розвитку сучасного веб-дизайну, і необхідності дослідження факторів, що вплинули на формування нових трендів у веб-дизайні, з аналізом змін їх художніх і комунікативних засобів. Мета роботи дослідити зародження веб-дизайну, формування періодів поступового розвитку сайтів, і вивчення особливостей дизайну та їхні характерні риси, що притаманні даним періодам. Методологія. Основою даного дослідження стали джерела, в яких було проаналізовано зміни й тенденції у веб-дизайні протягом його еволюції. Проведено аналіз змін, що відбувалися з веб-сайтами з точки зору композиційного рішення, кольорової гами, типу верстки, використання шрифтів та розміщення інформаційних блоків на веб-сторінках. Наукова новизна. У дослідженні було виявлено, що різні періоди розвитку веб-дизайну мали певні характерні для них риси та вплив змін у графічному дизайні й технологічних передумов їх виникнення. Висновки. У кожному з етапів розвитку веб-дизайну простежуються чіткі трендові тенденції, які дотичні зі змінами також і в графічному дизайні, що притаманні дослідженому проміжку часу.

Біографія автора

Ольга Вікторівна Вакуленко, Харківська державна академія дизайну і мистецтв

аспірантка

Посилання

Лаптев В. В. Информационный дизайн и визуализация данных / В. В. Лаптев // Дизайн. Теория и практика. – Москва, 2014. – Вип. 15. – С. 32–46.

Nielsen J. How Little Do Users Read? [Electronic resource] // Site Nielsen Norman Group. – Mode of access : http://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/ – Last access: 24.10.2016 – Title from the screen.

Raskin J. Presenting information / J. Raskin // Information design. – 1999. – рр. 341–348.

Sandu B. The Madness That Comes Along With The Long Shadow Trend / B. Sandu. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.designyourway.net/blog/inspiration/the-madness-that-comes-along-with-the-long-shadow-trend/. – Last access: 01.11.2016 – Title from the screen.

Siegel D. «Creating Killer Sites». / David Siegel. – Hayden Books. 1997. – 305 p.

The history of the Web [Electronic resource] – Mode of access : https://www.w3.org/wiki/The_history_of_the_Web – Last access: 20.10.2016 – Title from the screen.

O’Reilly T. What Is Web 2.0. [Electronic resource]. / Т. O’Reilly. – Mode of access : http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html.? – Last access: 01.11.2016 – Title from the screen.

O’Reilly T. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [Electronic resource] / Т. O’Reilly. – Mode of access : http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=all. – Last access: 29.10.2016 – Title from the screen.

Сomputer Science [Electronic resource] // Encyclopedia Britannica. – Mode of access : https://global.britannica.com/topic/Web-site. – Last access: 12.09.2016 – Title from the screen.

References

Laptev, V.V. (2014). Information design and visualization of data. Dizayn. Teoriya i praktika [Design. Theory and practice], issue 15, pp. 32–46.

Nielsen, J. (2016). How Little Do Users Read? Available at: [Accessed on 24 October, 2016].

Raskin, J.(1999). Presenting information. Information design, рр. 341–348.

Sandu, B. (2016). The Madness That Comes Along With The Long Shadow Trend. Available at: [Accessed on 11 November, 2016].

Siegel, D. (1997). Creating Killer Sites. Hayden Books, p. 305

The history of the Web. Available at: [Accessed on 20 October, 2016].

O’Reilly, T. (2016). What Is Web 2.0. Available at: [Accessed on 11 November, 2016].

O’Reilly, T. (2016). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Available at: [Accessed on 29 October, 2016].

Сomputer Science. Available at: [Accessed on 12 September, 2016].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-10

Як цитувати

Вакуленко, О. В. (2017). ПЕРІОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВЕБ-ДИЗАЙНУ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (36), 139–149. https://doi.org/10.31866/2410-1176.36.2017.157686

Номер

Розділ

ДИЗАЙН