DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.34.2016.158196

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ВИКОНАВСЬКОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ХОРОВОЇ МУЗИКИ A CAPPELLA (на прикладі «Прощай, ХХ век» В. Мужчиля)

Олена Миколаївна Батовська

Анотація


У статті розкриваються проблеми виконання сучасної хорової музики a cappella. Особливу увагу звернено на утворення нових, синтетичних форм хорового жанру наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. З’ясовано, що оновлення і розширення традиційних меж акапельної хорової музики потребує пошуку і використання інноваційних форм виконавської презентації.

Ключові слова


хорова музика a cappella, жанровий синтез, інноваційні форми виконавської презентації

Повний текст:

PDF

Посилання


Гриненко Ю. Перформанс как явление современного отечественного искусства. URL: http://www.e-reading.mobi/book.php?book=1020016.

Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации / Е. Дубинець. – Киев : Гамаюн. – 313 с.

Европейская музыка академической традиции: сущность, истоки, современное состояние (на примере творчества композиторов России и Беларуси) / Т. Г. Мдивани и др. ; Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 377 с.

Мужчиль В. Мобильность трёхкомпонентной структуры инструментального источника звука в музыке ХХ века / В. Мужчиль // Формування творчої особистості в інформаційному просторі сучасної культури: зб. наук.-метод. пр. – Харкiв : Нове слово, 2011. С. 248–251.

Мужчиль В. Прощай, ХХ век / Пьеса для смешанного хора. – Днепропетровск, 2002. – 21 с.

Станіславська К. Явище хорової театралізації у сучасній музичній культурі / К. Станіславська // Музыка и жизнь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_DN_2011/ MusicaAndLife/5_82154.doc.htm,

Черкашина-Губаренко М. Украинская музыка сегодня: фрагменты и комментарии // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. праць. – Харків : ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2008. – Вип. 22. Аспекти історичного музикознавства. – С. 159–168.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Миколаївна Батовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.