ДОЛЯ УЧНІВ ЛЕСЯ КУРБАСА, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ З ТЕАТРУ ДО КІНЕМАТОГРАФА (ДР. ПОЛ. 30-Х РР. ХХ СТ.)

Автор(и)

  • Олександр Вікторович Безручко Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.34.2016.158199

Ключові слова:

Лесь Курбас, кінематограф, театр, «Березіль», Гнат Ігнатович, Фавст Лопатинський, Борис Балабан, Степан Шагайда, Йосип Гірняк, Олександр Іщенко, Київська кіностудія художніх фільмів

Анотація

У цій статті досліджено життєвий і творчий шлях у 30-х рр. ХХ ст. учнів Леся Курбаса по мистецькому об’єднанню «Березіль», які перейшли працювати з театру до кінематографа – Гната Ігнатовича, Фавста Лопатинського, Бориса Балабана, Степана Шагайду, Йосипа Гірняка, Олександра Іщенка. Проаналізовано причини такого переходу, наведено список кіноакторських і кінорежисерських робіт.

Біографія автора

Олександр Вікторович Безручко, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор мистецтвознавства, доцент

Посилання

Брати Мур. Хто такий Ігнатович? / Брати Мур // За більшовицький фільм. – 1937. – 28 вересня.

Брюховецька Л. Лесь Курбас і українське кіно / Брюховецька Л. І. // Життя і творчість Леся Курбаса. В рецепції українського театрознавства : зб. статей / Упоряд., наук. ред. Б. Козак ; уклад. Л. Пугач, В. Труш, Є. Чирук. – Львів; Київ; Харків : Літопис, 2012 . – С. 277–289.

Веселовська Г. І. Дванадцять вистав Леся Курбаса : навч. посіб. для вищих навчальних закладів культури і мистецтв / Г. І. Веселовська. – Київ : ДЦТМ ім. Леся Курбаса, 2005. – 316 с.

Войшило В. «Кар’єра» Б. Тягна / Войшило В. // За більшовицький фільм. – 1937. – 28 вересня.

Гірняк Й. З Остапом Вишнею в таборах / Гірняк Й. // Україна. – № 44. – 1989. – С. 18–19.

Грудына Д. Против «курбасовщины» в театре / Грудына Д. // Театр и драматургия. – 1934. – № 6. – С. 33–35.

Єрмакова Н. П. Березільська культура : історія, досвід / Наталя Петрівна Єрмакова ; Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. – Київ : Фенікс, 2012. – 512 с.

Жукова А. Недоспівана пісня / Жукова А. // Новини кіноекрану. – 1990. – № 11. – С. 2.

Ігнатович О. У полі світла / Ігнатович О. // Ігнатович Г. Г. Від гасниці до рампи: нариси з історії театру на Закарпатті. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 291–306.

К двадцатилетию ВЧК-ОГПУ-НКВД : [ред. ст.] // Кино. – 1937. – 22 декабря.

Кісін В. Кілька необов’язкових штрихів до портретів Леся Курбаса та його учня Михайла Верхацького / Віктор Кісін // Михайло Верхацький. 100 / упоряд. М. Лабінський. – Київ : Проза, 2004. – С. 182–190.

Корнієнко Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Неллі Миколаївна Корнієнко. – Київ : Либідь, 2007. – 328 с.

Корниенко Н. Н. Режиссерское искусство Леся Курбаса. Реконструкция (1887 –1937) / Корниенко Н. Н. – Киев : Гос. центр театр. искусства им. Леся Курбаса, 2005. – 393 с.

Кузякіна Н. Олександр Довженко та Лесь Курбас / Наталія Кузякіна // Життя і творчість Леся Курбаса. В рецепції українського театрознавства : збірник статей / Упоряд., наук. ред. Б. Козак ; уклад. Л. Пугач, В. Труш, Є. Чирук. – Львів; Київ; Харків : Літопис, 2012 . – С. 290–300.

Макарик І. Перетворення Шекспіра : Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років / Макарик І. ; [пер. з англ. : М. Климчук. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 348 с.

Михайло Верхацький. 100 / упоряд. М. Лабінський. – Київ : Проза, 2004. – 240 с.

О задачах, вытекающих из образования Управления по делам кинематографии при СНК УССР // Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 70. – Спр. 282.

Очистити студію від ворожих недобитків : [ред. ст.] // За більшовицький фільм. – 1937. ? 28 вересня.

Семенов Д. Буржуазные националисты в украинском кино / Семенов Д., Бродский Б., Каневский Б. // Кино. – 1937. – 4 октября.

Танюк Лесь. Талан і талант Леся Курбаса / Лесь Танюк ; М-во культури і туризму України, Держ. центр театр. мистец. ім. Л. Курбаса, Нац. опера України. – Київ, 2007. – 44 с.

Токарь Х. Десять лет «Березілля» / Токарь Х. // Советское искусство. – 1933. – № 12 (119). – С. 3.

Францева Н. Доля однієї школи / Францева Н. // Новини кіноекрана. –1990. – № 5. – С. 10.

ЦДАГО Украни. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 48517.

ЦДАГО України. – Ф. 263. – Оп.1. – Спр. 56034.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-05

Як цитувати

Безручко, О. В. (2016). ДОЛЯ УЧНІВ ЛЕСЯ КУРБАСА, ЯКІ ПЕРЕЙШЛИ З ТЕАТРУ ДО КІНЕМАТОГРАФА (ДР. ПОЛ. 30-Х РР. ХХ СТ.). Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (34), 46–53. https://doi.org/10.31866/2410-1176.34.2016.158199

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО