СТИЛЬОВИЙ ПОСТУП РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (на прикладі еволюції жанру пісні без слів)

Автор(и)

  • Ольга Марківна Лігус Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.34.2016.158209

Ключові слова:

стиль, жанр, романтизм, еволюція, українська фортепіанна музика, пісня без слів, національний різновид жанру

Анотація

У статті досліджується проблема стильового поступу романтизму в українській фортепіанній музиці ХІХ – поч. ХХ стст. на прикладі еволюції жанру пісні без слів – одного з найяскравіших репрезентантів романтичного стилю. Пісні без слів українських композиторів (Й. Витвицького, Т. Шпаковського, М. Лисенка, Я. Степового С. Людкевича), написані на різних етапах романтичної епохи, розглядаються в еволюційному русі в контексті європейського романтизму. На підставі компаративного аналізу виявлено жанрово-стилістичні риси, що свідчать про типологічну спільність розвитку романтизму в різних національних культурах, про вплив творчості Ф. Мендельсона на український романтизм, та навпаки, виокремлено відмінні ознаки, які констатують оригінальність жанрових трактувань українських митців. Визначено, що кульмінацією розвитку романтизму в еволюції цього жанру стали пісні без слів М. Лисенка (ор. 10 № 1, 2), у яких композитор створив український національний жанровий різновид.

Біографія автора

Ольга Марківна Лігус, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат мистецтвознавства

Посилання

Арановский М. Г. Симфонические искания: проблема жанра симфонии в советской музыке 1960 – 1975 гг. : исследовательские очерки / М. Г. Арановский. – Ленинград : Сов. композитор, 1979. – 287 с.

Баева А. Принципы моделирования жанра и музыкальной драматургии в опере Стравинского «Похождения повесы» / А. Баева // Музыкальный современник : сб. ст. – Вып. 6. – Москва : Сов. композитор, 987. – С. 127–147.

Гнатюк Л. А. Микола Лисенко і Лейпцизька консерваторія: німецька музично-теоретична школа як фундамент європейської музичної освіти : дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.02 – Музичне мистецтво / Гнатюк Лариса Анастасіївна ; Київська держ. консерваторія ім. П. І. Чайковського. – Київ, 1994. – 206 с.

Зенкин К. В. Фортепианная миниатюра и пути развития музыкального романтизма / К. В. Зенкин. – Москва, 1997. – 415 с.

Зинькевич Е. С. Методологические аспекты проблемы традиции и новаторства / Е. Зинькевич // Исторические аспекты теоретических проблем в музыкознании : сб. науч. труд. – Киевская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Киев, 1985. – С. 65–80.

Історія української музики: У 6 т., Т. 2: ХІХ ст. [голова ред. Колегії Г. А.Скрипник]. – / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; – Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. – 800 с.

Кияновська Л. О. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст. : монографія / Любов Кияновська. – Тернопіль : Астон, 2000. – 339 с.

Клин В. Л. Українська радянська фортепіанна музика (1917–1977) / В. Л. Клин. – Київ : Наукова думка, 1980. – 313 с.

Корній Л. П. Історія української музики. Ч. ІІІ. – ХІХ ст. / Л. П. Корній. – Київ ; Нью- Йорк : Вид. М. П. Коць, 2001. – 478 с.

Лисенко М. В. Характерні музичні особливості українських дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм [ Ред., передмова та примітки М. Гордійчука]. – / М. В. Лисенко. – Київ : Мистецтво, 1955. – 88 с.

Михайлов М. К. Стиль в музыке: исследование / М. К. Михайлов.– Ленинград: Музыка, 1981. – 264 с.

Рябуха Н. О. Мініатюра як феномен музичної культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів кінця ХІХ–ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 – Музичне мистецтво / Н. О. Рябуха ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2004. – 20 с.

Тышко С. В. Проблема национального стиля в русской опере. Глинка. Мусоргский. Римский-Корсаков / С. В. Тышко – Киев : Киевская государственная консерватория имени П. Чайковского, 1993. – 117 с.

Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Образ и действительность / О. Шпенглер ; [пер. с нем. Н. Ф. Гарелин; Авт. комментариев Ю. П. Бубенков и А. П. Дубнов; Худ. обл. М. В. Драко]. – Минск : Попурри, 1998. – 688 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-05

Як цитувати

Лігус, О. М. (2016). СТИЛЬОВИЙ ПОСТУП РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (на прикладі еволюції жанру пісні без слів). Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (34), 94–103. https://doi.org/10.31866/2410-1176.34.2016.158209

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО