АНАЛІЗ РЕПЕРТУАРУ Р. КИРИЧЕНКО (ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

  • Ярослава Василівна Руденко Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.33.2015.158296

Ключові слова:

українська пісня, художньо-мистецький процес, виконавський стиль, інтерпретація, стилізація, Раїса Кириченко

Анотація

У статті розглядаються особливості репертуару Р. Кириченко у контексті жанрово-стильового підходу. Висвітлено основні особливості відбору репертуару співачки, описано художній метод інтерпретації фольклорних та стилізованих пісень.

Біографія автора

Ярослава Василівна Руденко, Київський національний університет культури і мистецтв

здобувач

Посилання

Арановский М. Г. Музыкальный текст. Структура и свойства / М. Арановский. – Москва : Композитор, 1998. – 342 с.

Асафьев Б. В. О народной музыке / Б. В. Асафьев; [сост., вступ. ст. и коммент. И. И. Земцовского, А. Б. Кунанбаевой].– Ленинград : Музыка, 1987. – 247 с.

Гошовский В. Л. У истоков народной музыки славян ... очерки по музыкальному славяноведению / В. Л. Гошовский. – Москва : Сов.комп., 1971. – 304 с.

Кириченко Р. Пісні [Электронний ресурс] / Р. Кириченко. – Режим доступу:http://ololo.fm/ search/%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B 8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.

Кириченко Р. Я вдячна всім, хто вимолив мене у Бога: інтерв’ю [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.glas.org.ua/projects/ teleportret/kirichenko.html.

Кириченко Р. Я прощаю всех, кто увеличивал число рубцов на моем сердце: Интервью. [Электронный ресурс] / Р. Кириченко. – Режим доступа: http://www.segodnya.ua/oldarchive/c2256713004f33f5c2256dbe004156df.html.

Кудряшов Г. О. Слово про Раїсу Кириченко / Г. Кудряшов; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, філол. ф-т, музей Р.Кириченко. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 27 c.

Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение [Электронный ресурс] / А. Лосев – Режим доступа: http://royallib.com/ read/losev_aleksey/forma_stil_viragenie.html#0.

Лоцман Р. Сучасний стан українського народнопісенного виконавства (автентичні та професійні сольні виконавці української народної пісні) [Електронний ресурс] / Р. Лоцман. – Режим доступу: http:// ruslanalotsman.com.ua/ru/posts/scince/26-suchasnij-stan-ukranskogo-narodnopsennogovikonavstva. html.

Лоцман Р. Українознавчі засади професійної підготовки виконавців народної пісні в умовах сучасного міста [Електронний ресурс] / Р. Лоцман. – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2290.

Мазель Л. А. О природе и средствах музыки: Теоретический очерк / Л. А. Мазель. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Музыка, 1991. – 80 с.

Музыкальная семиотика: перспективы и пути развития // Сб. ст. по материалам Международной научной конференции в 2-х частях: ч. 2. / Гл. ред. Л. В. Савина, ред.-сост. В. О. Петров. – Астрахань : ОПОУ ДНП АИПКП, 2006. – 300 с.

Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. – Москва : Советская энциклопедия, 1990. – 672 с.

Недавній А. Жива у пам’яті й любові [Електронний ресурс] / А. Недавній. – режим доступу: http://www.silskivisti.kiev.ua/19019/print.php?n=19845.

Пісенна творчість Р. Кириченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// onmckim.com.ua/load/5-1-0-13.

Раїса Кириченко: Біографічна довідка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrmusic.org/entsyklopediya/k/rajisa-kyrychenko.html.

Рубцов Ф. А. Статьи по музыкальному фольклору / Ф. А. Рубцов. –Москва; Ленинград : СК, 1973. –221 с.

Співаки України. Енциклопедичне видання. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Лисенко І. М. – Київ, 2011.

Станиславский К.С. Работа актёра над ролью [Электронный ресурс] / К. Станиславский – Режим доступа: http://az.lib.ru/s/stanislawskij_k_s/ text_0080.shtml.

Станиславский К.С. Собрание сочинений: в 8-ми томах / К. Станиславский. – Москва : Искусство, 1954. – Т. 4. – 551 с.

Творчість Раїси Кириченко в культурному просторі України на покордонні ХХ–ХХІ століть: зб. наук. пр. / ред.: Г. О. Кудряшов; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – 298 c.

Українська музична енциклопедія / [редкол.: Г. Скрипник (голова) та ін.]; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Т. 1–3. – Київ : Вид-во Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології НАН України, 2006–2011.

Щуров В. М. Стилевые основы российской народной музыки / В. М. Щуров – Москва : Консерватория, 1998. – 464 с.

Ярова М. Національне відродження України і виховання молоді засобами народнопісенної творчості [Електронний ресурс] / М. Ярова. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5734/1/Yarova.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-01

Як цитувати

Руденко, Я. В. (2015). АНАЛІЗ РЕПЕРТУАРУ Р. КИРИЧЕНКО (ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ). Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (33), 114–123. https://doi.org/10.31866/2410-1176.33.2015.158296

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО