DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.33.2015.158306

АНСАМБЛЬ «ЧЕРВОНА РУТА»: ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олеся Олександрівна Шмаленко

Анотація


У статті досліджено творчість ансамблю «Червона рута». Проаналізовано діяльність ансамблю «Червона рута» в розрізі традицій української естради та популярної музики.

Ключові слова


ансамбль «Червона рута», українська естрада, музичне мистецтво, пісні, популярна музика

Повний текст:

PDF

Посилання


Грица С. Й. Мелос української народної епіки / С. Й. Мелос. – Київ : Наукова думка, 1979. – 247 с.

Маслій М. Левко Дутковський (Дутківський): «Якби нас не розбили поодинці: мене, Назарія Яремчука і Василя Зінкевича – ми зробили б набагато більше» / М. Маслій // Своя музика. – 2008. – № 1(2).

Ланіна Т.О. Історичне формування жанру естрадно-вокальний ансамбль на прикладі колективів України [Електронний ресурс] / Т. О. Ланіна. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf022015/1013-lanna-t-o-storichneformuvannya- zhanru-estradno-vokalniy-ansambl-na-priklad-kolektivv-ukrayini.html.

Міщенко М. М. Сучасна культура України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / М. М. Міщенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – 156 с.

Мозговий М. П. Тенденції становлення і розвитку української естрадної пісні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / М. П. Мозговий. – Київ, 2007. – 24 с.

Поплавський М. М. Антологія сучасної української естради / М. М. Поплавський. – Київ : Преса України, 2004. – 416 с.

Сапожнік О. В. Антологія української популярної естрадної музики. Ч. I. / О. В. Сапожнік. – Київ : ДАКККіМ, 2003. – 154 с.

Черкащина Л. С. Народнопісенні джерела в українській музичній естраді / Л. С. Черкащина // Мистецтво та етнос: зб. наук. праць / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наук. думка, 1991. – С. 126–141.

Чєрнікова С. В. Генеза естрадного вокально-ансамблевого виконавства та шляхи його професіоналізації : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 – «Музичне мистецтво» / С. В. Чєрнікова. – Харків, 2008. – 21 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олеся Олександрівна Шмаленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.