ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦЬКОГО СИНКРЕТИЗМУ ЮХИМА МИХАЙЛОВА

Автор(и)

  • Ліліана Романівна Вежбовська Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.32.2015.158450

Ключові слова:

Михайлів, Чюрльоніс, синтез мистецтв, синкретизм, «омузикалений живопис», синестезія, живописний мотив, живописний динамізм, антропософія

Анотація

У статті досліджується проблематика творчості художника-символіста Юхима Михайліва. Його мистецтво, побудоване за законами музики, найчастіше тлумачать образно й метафорично. Тоді як сам художник неодноразово вказував на синтез у своєму мистецтві як щось цілком конкретне. Тому завдання даної статті – через дослідження художніх засобів виявити особливості мистецького синкретизму Юхима Михайліва.

Біографія автора

Ліліана Романівна Вежбовська, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат мистецтвознавства

Посилання

Варшавська К. Юхим Михайлів. Митець і його час (за матеріалами збірок музейних фондів Українського культурно-освітнього центру Бавнд Брука, Нью Джерсі, США) / К. Варшавська // Народознавчі зошити. – 2013. – № 6 (114). – С.1138–1144.

Вежбовська Л. Р. Антропософські тенденції в українському мистецтві 20-х рр. ХХ ст.: дис. ... канд. мист: 17.00.01./ Вежбовська Л. Р. – Київ, 2006. – 203 с.

Искусство эвритмии. В лекциях и высказываниях Р. Штайнера: пер с нем. / Сборник сост. Э. Фробёзе под ред. Н. Коноваленко. – Москва : Парсифаль. – 1996. – 199 с.

Історія українського мистецтва : у 5-ти т. / НАН України. ІМФЕ ім.М.Т.Рильського голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – Київ, 2007. – Т. 5: Мистецтво ХХ ст. – С.79.

Кандинский В. О духовном в искусстве (Живопись) / В. Кандинский. – Ленинград, 1989. – 75 с.

Корниенко Н. Театральная эстетика Леся Курбаса / Н. Корниенко // Лесь Курбас. Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие. – Москва : Искусство. – 1988. – С. 251–331.

Кузьмин Є. Юхим Михайлів // Юхим Михайлів. Його життя і творчість. 1885-1935. – New-York – London-Paris-Toronto, 1988. – С. 46–52.

Лінденберг К. Рудольф Штайнер / К. Лінденберг ; пер. с нем. – Москва, 1995.

М. К. Чюрльоніс і його сучасники: Каталог виставки // Дні Культури Литви в Україні – 2008. – Київ : Твій формат. – 2008. – 64 с.

Майфет Г. Творчість Ю. С. Михайліва // Юхим Михайлів. Його життя і творчість. 1885–1935. – New-York-London-Paris-Toronto, 1988. – С. 31–47.

Матеріали міжнародної конференції «Повернуті імена» / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. – Київ: Абрис, 1997. – 192 с.

Порожнякова Н. Мифологические и символические мотивы в произведениях Г. И. Нарбута и Е. С. Михайлова [Електронний ресурс]/ Н. Порожнякова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: зб. наук. пр. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2007. – Вип. 7. – С. 91–94. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/ 16843/18-Porozhnyakova.pdf?sequence=1.

П’ядик Ю.Юхим Михайлів: життя і творчість / Ю. П’ядик. — Київ. : Мистецтво, 2004.

Світлицький В. Юхим Михайлів / Юхим Михайлів. Його життя і творчість. 1885–1935. – New-York –London-Paris-Toronto – 1988. – С. 53–60.

Словник-довідник музичних-термінів. За книгами Ю. Є. Юцевича [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://term.in.ua/output.html?link=37

Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность [Электронный ресурс]. – Т. 1. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Speng/index.php.

Штайнер Р. Сущность музыкального / Р. Штайнер; пер. с нем. – Ереван: Лонгин, 2010. – 206 с.

Юхим Михайлів. Його життя і творчість. 1885-1935. – New-York –London-Paris-Toronto – 1988. – 233 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-10

Як цитувати

Вежбовська, Л. Р. (2015). ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦЬКОГО СИНКРЕТИЗМУ ЮХИМА МИХАЙЛОВА. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (32), 27–36. https://doi.org/10.31866/2410-1176.32.2015.158450

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО