DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.32.2015.158729

ПІДТЕКСТОВІ СМИСЛИ В МУЗИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ «ДОБРЕ ТЕМПЕРОВАНОГО КЛАВІРУ» Й. С. БАХА)

Марія Володимирівна Фока

Анотація


У статті висвітлено питання підтексту в музиці. Автор вивчає засоби та прийоми, які передають імпліцитну інформацію, досліджує функціонування підтексту на матеріалі «Добре темперованого клавіру» Й. С. Баха, де в прелюдіях і фугах композитор закодував релігійні мотиви, що наповнили музику новими смислами. Розглядаються інтерпретації В. Ландовської, С. Ріхтера та відтворення прихованого релігійного змістового пласту виконавцями.

Ключові слова


Й. С. Бах, В. Ландовська, С. Ріхтер, «Добре темперований клавір», музика, підтекст, релігійний мотив, прелюдія, фуга

Повний текст:

PDF

Посилання


Берченко Р. Э. В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире» / Р. Э. Берченко. – Москва : Издательский дом «Классика – ХХІ», 2005. – 370 c., ил.

Гофман И. Фортепьянная игра: Ответы на вопросы о фортепьянной игре / И. Гофман. – Москва : Государственное музыкальное издательство, 1961. – 245 с.

Дельсон В. Святослав Рихтер / В. Дельсон. – Москва : Государственное Музыкальное Издательство, 1961. – 121 с.

Ландовска В. О музыке / В. Ландовска. – Москва : Радуга, 1991. – 437 c.

Медушевский В. В. К анализу художественного мира и выразительных средств музыки Баха / В. В. Медушевский // Полифоническая музыка. Вопросы анализа : сб. тр. – Вып. 75. – ГМПИ им. Гнесиных. – Москва, 1984. – С. 83–106.

Носина В. Б. Символикамузыки И.С. Баха / В. Б. Носина. – Тамбов : Пролетарский светоч, 1993. – 103 с.

Петров Ю. Символика и диалектика чисел в «Хорошо темперированном клавире» И. С. Баха (І том) [Электронный ресурс] // Музлитра [сайт]. – Режим доступа: http://www.muzlitra.ru/bah/yu.-petrov-simvolika-i-dialektika-chisel-v-horoshotemperirovannom- klavire-i.s.baha-i-tom--4.html (дата звернення: 21.01.2015).

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцер. – Москва : Музыка, 1965. – 724 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Марія Володимирівна Фока

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.