ТЕМА СТРАСТЕЙ ХРИСТОВИХ В УКРАЇНСЬКОМУ ЦЕРКОВНОМУ ГАПТУВАННІ XVII СТ. (за матеріалами колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)

Автор(и)

  • А. Г. Варивода Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.31.2014.158880

Ключові слова:

іконографія, гаптування, богослужбові тканини, літургія

Анотація

У статті розглядаються особливості іконографії теми Страстей Христових у гаптуванні українських богослужбових тканин та священицьких риз XVII ст. Здійснено стилістичний аналіз гаптованих творів із зображеннями страсних сюжетів з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Біографія автора

А. Г. Варивода, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

старший науковий співробітник

Посилання

Афанасьева Т. И. Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII–XVI вв. : исследование и тексты / Т. И. Афанасьева. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. – 393 с.

Берладіна К. Матеріяли з історії українського образотворчого гаптування. Композиційні схеми та іконографічні форми українських фелоней від середини XVII до ХХ ст. / К. Берладіна // Мистецтвознавство. Зб. Харків. секції наук.-дослід. катедри мистецтвознавства. – Харків, 1928. – Вип. 1. – С. 67.

Варивода А. Г. До питання типології українських воздухів XVII–ХІХ ст. (за матеріалами колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) / А. Г. Варивода // Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. – К. : Національний Києво-Печерський історико- культурний заповідник, 2009. – Вип. 24. – С. 64–74.

Выклад о Церкви святой и о церковных речах, о службе Божой и о вечерни. – К. : Друкарня Києво-Печерської лаври, 1668. – Арк. 8.

Дроздова О. Э. Иконография Оплакивания и Погребения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в лицевом шитье / О.Э. Дроздова // Убрус. Церковное шитье и современность. – Спб. : Издание золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптиной пустыни, 2005. – Вып. 3. – С. 3–36.

Зайченко В. В. Гаптарство на Чернігівщині. Осередки гаптування / В. В. Зайченко // Скарбниця української культури: Зб. наук. праць. – Вип. 14. – Чернігів : Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського, 2012. – С. 230.

Кара-Васильєва Т. В. Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст. Іконографія. Типологія. Стилістика / Т. В. Кара-Васильєва. – Львів : Свічадо, 1994. – 254 с.

Катасонова Е. Ю. Материалы к иконографии покровцов в лицевом шитье. Часть 1–2. / Е. Ю. Катасонова // Убрус. Церковное шитье и современность. – Спб. : Издание золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптиной пустыни, 2006. – Вып. 5. – С. 4.

Косів Р. Літургійні покрови на чашу й дискос із каталогом творів із фігуративними зображеннями зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького / Р. Косів. – К. : Майстер Книг, 2013. – С. 38.

Красносельцев Н. “Толковая служба” и другие сочинения, относящиеся к объяснению богослужения в Древней Руси до XVIII века / Н. Красносельцев // Православный собеседник. – 1878. – Ч. 2. – С. 5.

Писания Святых отцов и Учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. – Спб., 1855. – Т.1. – 450 с.

Пуцко В. Г. Розп’яття в Києво-Печерській гравюрі першої половини XVII ст. Питання іконографії і стилю / В. Г. Пуцко // Могилянські читання 2001 року: Зб. наук. пр.: Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври ХІ – ХХ ст. ? К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2002. – С. 162.

Пуцко В. Г. Византийские плащаницы: варианты композиционной схемы / В. Г. Пуцко // Убрус. Церковное шитье. История и современность / Изд. золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптиной пустыни. – Спб., 2006. – Вып. 3. – С. 37–48.

Скоп Л. Федуско Маляр із Самбора ікона “Страсті Господні” з церкви Воздвиження Чесного Хреста міста Дрогобича / Л. Скоп // Дрогобицькі храми Воздвиження та Святого Юра у дослідженнях. Треті читання. – Дрогобич, 2009. – С. 27–35.

Стасенко В. В. Христос і Богородиця у дереворізах кириличних книг Галичини XVII ст.: особливості розробки та інтерпретації образу / В. В. Стасенко. – К. : Либідь, 2003. – 412 с.

Тафт Р. Византийский церковный обряд. Короткий очерк / Пер. с англ. А. А. Чекаловой / Р. Тафт. – Спб. : Алетейя, 2005. – С. 58.

Тафт Р. Великий вход: история перенесения даров и других преданафоральных чинов / Пер с англ. С. Голованов 2-е издание / Р. Тафт. – Омск, 2011. – С. 91.

Шпак О. Українська народна гравюра XVII–ХІХ ст. / О. Шпак. – Львів, 2006. – 224 с.

Шульц Ганс Йоахим. Візантійська літургія: Свідчення віри та значення символів / Пер. з нім. с. Софії Матіяш / Ганс Йоахим Шульц. – Львів : Свічадо, 2002. – 240 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-10

Як цитувати

Варивода, А. Г. (2014). ТЕМА СТРАСТЕЙ ХРИСТОВИХ В УКРАЇНСЬКОМУ ЦЕРКОВНОМУ ГАПТУВАННІ XVII СТ. (за матеріалами колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника). Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (31), 11–18. https://doi.org/10.31866/2410-1176.31.2014.158880

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО