DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.31.2014.158891

НА ШЛЯХУ ПІЗНАННЯ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ (науково-дослідницькі здобутки О. П. Макаренка)

О. К. Іванов

Анотація


У статті розглядаються науково-дослідницькі здобутки Макаренка Олександра Петровича – кандидата мистецтвознавства, доцента, знавця музичного фольклору південноукраїнського краю. Результати його наукових досліджень знайшли втілення у двох авторських та декількох колективних навчально-методичних виданнях рекомендованих Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів.

Ключові слова


музичний фольклор, південноукраїнський край, поліетнічне середовище, адаптація, діалог, еволюція фольклорного мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Діалог та еволюція фольклорно – музичного мислення в контексті міжкультурної комунікації у південноукраїнському просторі // Музичне мистецтво і культура : Наук. вісн. Одеської державної музичної академії ім. А. Нежданової. – Одеса : Друкарський дім, 2010. – Вип. 12. – С. 141–149.

Культура південноукраїнського регіону: Питання міжетнічної комунікації (останнє в співавторстві). Миколаїв, 2010 – 322 с.

Музичні традиції та сучасність у фольклорі південноукраїнського краю: Навч. пос., затвердж. Міністерством освіти і науки України для студентів ВУЗів. – Миколаїв : МДУ, 2007. – 176 с.

Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. Навч. пос., затвердж. Міністерством освіти і науки України для студентів ВУЗів – Миколаїв : МДПУ, 2001. – 176 с.

Народна музична культура південноукраїнського краю як цілісна система соціохудожнього типу: постановка проблеми // Музичне мистецтво і культура: Наук. вісн. Одеської державної музичної академії ім. А. Нежданової. – Одеса : Друкарський дім, 2008. – Вип. 9. – С. 41–51.

Народная музыкальная культура как естественный компонент коммуникативности в полиэтнической среде // Крымские диалоги: культура, искусство, образование – Симферополь, 2009. – Вып. 3. – С. 15–19.

Народно-оркестровое искусство как средство межэтнического общения // Роль оркестров народных инструментов в межэтническом общении. Сб. труд. РАМ им. Гнесиных. – Вып. 153. – Москва, 1999. – С. 19–48.

Традиційні народні обряди і свята південноукраїнського краю у соціокультурному вимірі // Наук. зб. інституту історії Одеського державного університету ім. І. Мечникова – Одеса : ОДУ, 2011. – С. 228–236.

Фольклорные и литературно – художественные параллели в изучении творчества музыкантов – инструменталистов. (На примере произведений А. Куприна, В. Короленка, Шолом-Алейхема). Запорожские чтения. – Запорожье : Диво, 1999. – Вып. 3. – С. 150–154.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 О. К. Іванов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.