УКРАЇНСЬКА ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ 30-Х РР. ХХ СТ.

Автор(и)

  • О. М. Фінгер Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.31.2014.158902

Ключові слова:

пісня, псевдонародна пісня, авторська пісня, псевдофольклорність

Анотація

Стаття присвячена радянській псевдонародній пісні 30-х рр. ХХ ст. Розгляд характерних зразків тогочасної піснетворчості (частушки, думи, присвячені вождям і героям тощо) в контексті комуністичної ідеології як «політичної релігії» більшовизму дозволяє виділити той міфологічний аспект радянського періоду, який донині не втратив свого впливу на свідомість певної частини українського суспільства.

Біографія автора

О. М. Фінгер, Київський національний університет культури і мистецтв

аспірантка

Посилання

Архімович Л. Нариси з історії української музики / Л. Архімович, Т. Катишева, Т. Шеффер, О. Шреєр-Ткаченко. – Ч. 11. – К. : Мистецтво, 1964. – 310 с.

Березовський І. П. Невичерпне джерело натхнення / Відображення досягнень соціалізму в українському фольклорі передвоєнних років // Народна творчість та етнографія. – 1957. – № 4. – С. 7–16.

Грінченко М. О. Вибране / Упор. І ред.. М. Гордійчук / М. О. Грінченко. – К. : Держ. в-во образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1959. – 531 с.

Громов П. Плачи о Ленине / П. Громов, В. Чистяков // Сов. Фольклор. – 1939. – № 6. – С. 86–102.

Народні співці Радянської України: зб. творів / Упор. В. С. Бобкова, Ф. І. Лавров та ін.; Передм. В. С. БОбкової; Під ред.. М. Т. рильського. – К. : В-во АН УРСР, 1955. – 287 с.

Попович М. В. Нарис історії культури України: 2-е вид, виправл. / М. В. Попович. – К. : Артек, 2001. – 728 с.

Радянські народні частушки і коломийки / Упор. А. М. Кінько, В. Г. Хоменко; За заг. ред. М. Т. Рильського. – К. : В-во АН УРСР, 1953. – 214 с.

Тримбач С. Лицар із «світлого майбутнього» / Микола Щорс // Герої та знаменитості в українській культурі / Ред.-упор. О. Гриценко. – К. : УЦКД, 1999. – С. 207–215.

Українська етнологія / За ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – 400 с.

Українська народна поетична творчість: Хрестоматія. – Вид. 2-е, доповн. / Упор. Ф. М. Поліщук. – К. : Рад. Школа, 1968. – 559 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-10

Як цитувати

Фінгер, О. М. (2014). УКРАЇНСЬКА ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ 30-Х РР. ХХ СТ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (31), 117–123. https://doi.org/10.31866/2410-1176.31.2014.158902

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО