РЕГІОНАЛЬНИЙ ОРНАМЕНТ У ДИЗАЙНІ ОДЯГУ

Автор(и)

  • S.V. Bezpalko Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159814

Ключові слова:

українська народна орнаментика, орнамент, орнамент Катеринославщини, петриківський розпис, дизайн одягу

Анотація

У статті розглядається проблема використання мотивів народної орнаментики Петриківки у дизайні одягу. З’ясовується необхідність дослідження особливостей використання елементів орнаменту в одязі в контексті розвитку дизайну, культивування його засад, базованих на давніх традиціях. Надаються пропозиції щодо розширення меж у дизайні одягу від засвоєння традиційної орнаментики до нових технологій застосування.

Біографія автора

S.V. Bezpalko, Київський національний університет культури і мистецтв

здобувач

Посилання

Біляшівський М. Ф. Про український орнамент // Записки Українського Наукового товариства. – К., 1908. – Кн. ІІІ. – С. 40 – 54.

Бутник-Сиверский Б. Народные украинские рисунки / Б. Бутник-Сиверский. – М. : Сов. художник, 1971. – 183 с.

Глухенькая Н. Петриковка / Н. Глухенькая. – Днепропетровск : Промінь, 1975. – 23 с.

Глухенька Н. О. Петриківські розписи. Альбом / Н. О. Глухенька. – К. : Мистецтво, – 1973. – 185 с.

Гнедич М. Всемирная история искусств / М. Гнедич – М. : Современник, 1996. – 494. – С. 4

Журба А. С. Д. І. Яворницький – етнограф / А. С. Журба // Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д. І. Яворницького (Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження вченого). – Дніпропетровськ, 1991. – С. 44–46.

Косач-Кривинюк О. Узори з Київщини, Полтавщини та Катеринославщини / О. Косач-Кривинюк. – К., 1928. – Вип. 1.

Найден О. Іконографічні і вербальні образні форми у народному мистецтві / О. Найден // Народне мистецтво. – 2005. – № 1–2, 3–4.

Найден О. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиції, еволюція / О. Найден. – К. : Наук. думка, 1989. – 162 с.

Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : зб. статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України ; За заг. ред. М. І. Яковлєва ; Редкол. : В. Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. – К. : Фенікс, 2012. – 256 с.

Петриківський розпис. Джерела та сучасність. Каталог / Автори та упорядники В. Соловйов, Л. Яценко. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1982. – 35 с.

Підосинова М. А. Народна вишивка Катеринославщини в зібранні Д. І. Яворницького / М. А. Підосинова // Роль музеїв у культурному просторі України й світу // Зб. матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснуванню Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького. – Випуск 2. − Дніпропетровськ, 2009. – С. 317–324.

Пікуш А. Основа національної культури. Про збереження та розвиток осередку петриківського народного малярства / А. Пікуш // Народне мистецтво. – 2003. – № 3 – 4. – С. 2 – 5.

Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) : навч. посіб. / М. Р. Селівачов. – К. : Ред. вісника "Ант" ; Ніжин : Аспект-поліграф, 2005. – 400 с.

Селівачов Р. Сучасне мистецтво і народна творчість / Р. Селівачов // Народне мистецтво. – 1999. – № 3 – 4. – С. 35.

Смолій Ю. Петриківський дивоцвіт / Ю. Смолій // Народне мистецтво. – 2000. – № 3 – 4. – С. 17.

Смолій Ю. Петриківське малювання / Ю. Смолій // Народне мистецтво. – 1997. – № 2. – С. 9 –12.

Фоменко І. Давні рушники і їх символіка / І. Фоменко // Народне мистецтво, 1999. − № 3 – 4. – С. 7.

Широцкий К. В. Мотивы украинского орнамента / К. В. Широцкий. К альбому С. Васильковского // Украинская жизнь. – 1912. – № 111. – С. 64

Широцкий К. В. Очерки по истории декоративного искусства Украины / К. В. Широцкий І. Художественное убранство дома в прошлом и настоящем. – К. : Тип. В. С. Кулженко, 1914. – 141 с.

Мельник М. Т. Використання елементів традиційного костюма при створенні фешн-колекцій [Електронний ресурс] – Режим доступу: mtmfashion.blogspot.com/.../blog post_21.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-01

Як цитувати

Bezpalko, S. (2014). РЕГІОНАЛЬНИЙ ОРНАМЕНТ У ДИЗАЙНІ ОДЯГУ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (30), 11–18. https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159814

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО