DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159815

ПРО ВИРОБНИЧУ ПРИРОДУ МИСТЕЦТВА

A.V. Varyvonchyk

Анотація


У статті аналізується малодосліджена у вітчизняній науці тема відношення мистецтва до реалій людського життя, а саме: виробнича природа мистецтва, або, що те саме, мистецтво як виробництво

Ключові слова


мистецтво, праця, виробництво, техніка, технологія, форми суспільної організації праці (виробництва)

Повний текст:

PDF

Посилання


Безклубенко С. Д. Нариси загальної теорії мистецтва / Сергій Данилович Безклубенко // Культура і мистецтво у сучасному світі. – К. : КНУКіМ, 2002. – Вип. 3. – С. 164–168.

Безклубенко С. Д. Політекономія мистецтва. // Безклубенко Сергій Данилович / Київський національний університет культури і мистецтв. навч. посіб. – К., Альтерпрес., 2004. – 240 с.

Безклубенко С. Д. Суспільна природа мистецтва. // Безклубенко Сергій Данилович / Мистецтво – К., 1973. – С. 25–87 с.

Безклубенко. С. Д. Грані творчого методу. // Безклубенко Сергій Данилович / Мистецтво, – К., 1986. – 197 с.

Безклубенко С. Д. Над чим працюють, про що сперечаються філософи // Безклубенко Сергій Данилович / Мистецтво – К., 1986. – 197 с.

Безклубенко С. Д. Мистецтво: Терміни і поняття. // Безклубенко Сергій Данилович / Інститут культурології Національної академії мистецтв України. ІІ-Т.– К., 2010. – 255 с.

Дубровський В. Словник московсько-український. Видавництво: Рідна мова. Київ, 1918.

Олійник О. С. Індустріалізація культури: від винайдення друкарського верстата до Інтернету. // О. С. Олійник, Наукова розвідка. К., 2007. – 173 с.

Маяковский В. В. , Как делать стихи? // В. В. Маяковский «Правда», – М. : 1926.– Т. 2.

Плеханов Г. В. Искусство и література // Г. В. Плеханов – М. : ОГИЗ, 1948.

Толстых В. Духовное производство. // В. Толстых – М., 1981. – С. 148. 12. Рескин Джон. Радость навеки и ее рыночная цена, или Политэкономия искусства. // Джон Рескін. – С-Пб., 1898.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 А. В. Варивончик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.