DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159816

ФОРТЕПІАННА МУЗИКА ДЛЯ ДІТЕЙ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ

K.M. Haran

Анотація


Стаття присвячена ретроспективному аналізу української фортепіанної музики для дітей, де досліджується творчість українського композитора О. Яковчука, його місце та роль в сучасному мистецькому просторі.

Ключові слова


фортепіанна музика для дітей, український народний фольклор, О.М. Яковчук, сюїтний цикл, мініатюра

Повний текст:

PDF

Посилання


Вахранёв Ю. Фортепианные пьесы и циклы фортепианных пьес в творчестве украинских советских композиторов / Ю. Вахранёв: дисс… канд. искусствоведения / Киев. гос. консерв. им. П. И. Чайковского. – К., 1971. – 286 с.

Клин В. Українська радянська фортепіанна музика / В. Клин. – К. : Наук. думка, 1980. – 315 с.

Кушнірук О. Композитор О. Яковчук // Ювілейне видання. – К. : «СПРИНТ-СЕРВІС», – 2013 – 34 с.

Милич Б. Фортепіанна література українських радянських композиторів для дітей та юнацтва / Борис Милич. – К. : Держ. вид. обр. мист. і муз. літ. УРСР, 1961. – 104 с.

Олійник О. Українська фортепіанна музика для дітей / О. Олійник. – К. : Наук. думка, 1979. – 107 с.

Тимощук О. Фортепіанні цикли для дітей у творчості українських композиторів: образно-художній аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / О. Є. Тимощук. – Одеса, 2011. – 18 с.

Фрайт О. Фортепіанні альбоми та цикли українських композиторів для дітей: історія і сучасність / О. Фрайт. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка, 2010. – 94 с.

Юзюк З. І. Естетико-психологічні засади фортепіанної творчості для дітей українських піаністів-педагогів XX століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / З. І. Юзюк. – Львів, 2012. – 16 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 К. М. Гаран

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.