DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159826

РОЛЬ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ

O.V. Smoliar

Анотація


У статті досліджується роль монументально-декоративного мистецтва в історичній періодизації дизайну інтер’єрів готелів України. Висвітлюються основні стильові ознаки розвитку готелів, в яких формується творчий поетапний рівень монументально-декоративного мистецтва. Розвиток готельної індустрії України, який ще з давніх-давен ніс собою мистецький підхід щодо навантаження мистецтвом інтер’єрів, до цього часу має безмежний вплив та свідчить про мистецтва, а зокрема монументальне, що воно невід’ємне від архітектури та захоплює світ ХХІ ст.

Ключові слова


монументально-декоративне мистецтво, готелі України, засоби художньої виразності, стильові ознаки

Повний текст:

PDF

Посилання


Історія українського мистецтва: в 5 т. / НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, наук. Ред. Т. Кара-Васильєва. – К., 2007 – Т. 5: Мистецтво ХХ століття. – 1048 с.

Скляренко Г. Я. Монументально-декоративное искусство в общественных зданиях Украины 1970-х годов (к проблеме архитектурно-художественного ансамбля в городской среде): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистетвознавства: спец. 17.00.04 “Изобразительное искусство” / Г. Я. Скляренко. – К., 1984. – 211 с.

Устименко Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, I. Ю. Афанасьев. – К. : Альтер-прес, 2005. – 285 с.

Федорченко В. К. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. – К. : Логос, 1999. – 71 с.

Худолій Л. М. Управління якістю як один із головних важелів конкурентноздатності готелю. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. / Л. М. Худолій, Г. Б. Мунін. – К., 2002. №17. – 86 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 О. В. Смоляр

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.