ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦТВА КИЛИМАРСТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ye.H. Kharkovyna Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159833

Ключові слова:

килимарство, Україна, килим, кустарі, ткацтво

Анотація

На основі вивчення письмових джерел висвітлено причини виникнення стародавнього мистецтва килимарства. Проаналізовано передумови розвитку килимарства на території України. Здійснено історичний екскурс становлення українського килимарства від доби Київської Русі до початку формування капіталістичного ладу. Охарактеризовано типологічні, стилістичні особливості українських килимів та способи їх виготовлення.

Біографія автора

Ye.H. Kharkovyna, Київський національний університет культури і мистецтв

аспірантка

Посилання

Боплан. Г. Опис України / Г. Боплан.; пер. з фр. Я. І. Кравця, З. П. Борисюк. – К., 1990. – 100 с.

Жук А. Українські народні килими XVII – поч. XX століття / А. Жук. – К. : Наук. думка., 1973. – 166 с.

Запаско Я. Українське народне килимарство / Я. Запаско. – К. : Мистецтво., 1973. – 110 с.

Когут Г. Українські «панські» килими XVII – XVIII століття (Історія та стилістика): дис. канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 / Г. Когут ; Львівська академія мистецтв. – Л., 2007. – 194 с.

Кусько Г. Біля джерела українського килима-гобелена / Г. Куцько. // Жовтень. – 1985. – № 11. – С. 86.

Кустари и ремесленники Полтавской губернии. По сведениям, собранным в 1898 – 1900 гг. – Полтава : типо-литограф. Л. Фриниберга, Александров, 1901. – С. 13–18.

Мистецтво другої половини ХІХ – ХХ століття. У 5 т. Т. 3 / [голов. ред. І-90 Г. Скрипник] НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 1968. – 366 с.

Пещанський В. Давні килими України / В. Пещанський. – Л., 1925. – 76 с.

Риженко Я. Килимарство та килими Полтавщини / Я. Риженко. – Полтава., 1928. – 161 с.

Селівачов М. Про Українськість українського килима / В. Селівачов // Тези і резюме доповідей міжнародно-практичної конференції «Український килим: генеза, іконографія, стилістика» (Київ, 10–11. 04. 1998 р.). – К., 1998. – С. 60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-01

Як цитувати

Kharkovyna, Y. (2014). ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦТВА КИЛИМАРСТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (30), 116–123. https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159833

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО