СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Z.M. Shymchyk Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159837

Ключові слова:

музична культура, пісенні конкурси, фестивальний рух, сучасний стан, виконавство, модернізація, популяризація, музична творчість

Анотація

У статті проаналізовано стан музичної культури та визначено перспективи її подальшого розвитку. Розкрито поняття «музична культура», виявлено основні недоліки у формуванні музичної культури в Україні. Розроблено рекомендації щодо покращення сучасного стану музичної культури.

Біографія автора

Z.M. Shymchyk, Київський національний університет культури і мистецтв

аспірантка

Посилання

Зобенько Т. І. Роль музичної культури в ціннісному орієнтуванні молоді / Т. І. Зобенько [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://culturalstudies.in.ua/knigi_7_47.php

Інтернет-портал: Академік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ekaterinburg/321/МУЗЫКАЛЬНАЯ#sel=3:1,4:27

Кадцын Л. М. Музыкальное искусство и творчество слушателя: учеб. пособие для вузов. / Л. М. Кадцын – М. : Высш. шк., 1990 – 303 с.

Комітет ВРУ з питань культури і духовності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kompkd.rada.gov.ua/kompkd/control/uk/publish/article?art_id=46930&cat_id=44731.

Левіна Т. В Філософські та духовні аспекти функціонування музичного мистецтва в сучасній культурній картині світу / Т. В. Левіна // Зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2010. – С. 22–28.

Палова О. Ю. Історія української культури / навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / За ред. О. Ю. Палової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

Рыцарева М. Г. Класическая музика / М. Г. Рыцарева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.classic-music.ru/muskultura.html

Рожок В. М. Музика і сучасність / Монографічні дослідження, науково-популярні, критичні та публіцистичні твори / В. М. Рожок. – К. : Книга пам’яті України, 2003. – 368 с.

Чередниченко Т. В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. К анализу методологических парадоксов науки о музыке: монография / Т. В. Чередниченко. – М. : Музыка, 1989. – 222 с.

Яковенко М. Л. Особливості формування музичних уподобань студентської молоді в умовах масової культури / М. Л. Яковенко, Л. М. Нестеренко // Вісник Донецького НУЕТ. – ‘2013.– № 2 (58). – 206 с.

Blacking John / How Musical Is Man?. / Contributors: John Blacking / Publisher: University of Washington Press. Place of publication: Seattle. Publication year: 1974. 148 p.

Concurrent Commercialization and New-Product Adoption for Construction Products[Електронний ресурс]:(матеріали конф. “The construction and building research conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors” COBRA 2008) / Andrew P. McCoy, Dr. Ralph Badinelli, Dr. C. Theodore Koebel, Dr. Walid Thabet // Dublin Institute of Technology, Dublin, 4–5 September 2008; редкол.: Kate Carter [та ін.] – Назва з екрана. – http://www.rics.org/site/download_feed.aspx?fileID=3439&fileExtension=PDF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-01

Як цитувати

Shymchyk, Z. (2014). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (30), 130–137. https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159837

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО