DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172675

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРИМУ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ

Kateryna Maliarchuk

Анотація


Мета статті – здійснити історико-культурний аналіз специфіки використання гриму в українському
театральному мистецтві; виявити витоки мистецтва гриму з часів Київської Русі та особливостей його формування
в українському театрі; з’ясувати вплив драматургії І. Котляревського й досвіду корифеїв українського театру,
зокрема М. Кропивницького, на становлення мистецтва гриму в українському театрі. Методика дослідження
ґрунтується на використанні методів аналізу й синтезу, що дали змогу виявити концептуальні засади в процесі
вивчення історичної, культурологічної та мистецтвознавчої літератури, з’ясувати особливості становлення
значення гриму у формуванні засад сценічної виразності. Принцип історизму сприяв комплексному вивченню
феномену сценічного гриму, з’ясуванню його значення в конкретних історичних умовах. Наукова новизна.
Виявлено витоки (усна народнопоетична творчість, народні ігри часів Київської Русі та ін.), особливості і тенденції
формування мистецтва гриму в контексті становлення й розвитку українського театру у зв’язку із драматургією
І. Котляревського та досвідом корифеїв українського театру, які актуалізували у своїй діяльності поняття
«семантика гриму», спрямувавши мистецтво гриму на створення реалістичного художнього образу; з’ясовано
значення гриму в українській театральній культурі. Висновки. Осмислення театрального гриму пов’язане
з вивченням практичного й теоретичного досвіду видатних акторів, а також з багатою творчою спадщиною
українського театру загалом. Тема семантики гриму і його місця в культурологічному просторі театральної
системи має привернути дослідників до її поглиблення, зокрема до розроблення нових напрямів у її розвитку.
Актуальність цієї теми помітно зростає в театральному й театрально-освітньому середовищі, яка базується на
прагненні нового покоління художників, гримерів, акторів та режисерів повернутися до витоків українського
національного театру – на новому рівні його теоретичної і практичної рефлексії.

Ключові слова


грим; театральний грим; театральне мистецтво; український театр; семіотика гриму

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezkin, V. (1997). Isskustvo stsenografii mirovogo teatra: ot istokov do serediny ХХ veka [Set design art of world

theatre: from the origins to the latter half of ХХ century]. Moscow: Editorial URSS.

Charnetskyi, S. (1934). Narys istorii ukrainskoho teatru v Halychyni [Essay on the history of Ukrainian theatre in Galicia].

Lviv: Drukarnia naukovoho tovarystva im. T. H. Shevchenka.

Krasylnykova, O. (1999). Istoriia ukrainskoho teatru ХХ storichchia [History of the Ukrainian theatre of the ХХ century].

Kyiv: Lybid.

Korniienko, N. (2000). Ukrainskyi teatr u peredden tretoho tysiacholittia. Poshuk. (Kartyny svitu. Tsinnist oriientatsii.

Mova. Prohnoz) [Ukrainian theatre on the eve of the third millennium. Search. (World paintings. Orientation Value,

Language, Forecast)]. Kyiv: Fakt.

Lvov, N. (1960). Hrym y obraz [Makeup and image]. Moscow: Profyzdat.

Medvedieva, V.V. (2014). Semiotychnyi aspekt mystetstva hrymu [The semiotic aspect of makeup art]. Kultura Ukrainy,

no. 46, рр. 45–51.

Verykivska, I. (1971). Khudozhnyk i stsena [Artist and stage]. Kyiv: Naukova dumka.

Verykivska, I. (1981). Stanovlennia ukrainskoi radianskoi stsenohrafii [The formation of Ukrainian Soviet set design].

Kyiv: Naukova dumka.

Veselovska, H. (2010). Ukrainskyi teatralnyi avanhard [Ukrainian Theatrical Avant-Garde]. Kyiv: Feniks.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Березкин В. Исскуство сценографии мирового театра: от истоков до середины ХХ века. Москва :
Эдиториал, УРСС, 1997. 542 с.

2. Вериківська І. Художник і сцена. Київ: Наук. думка, 1971. 106 с.

3. Вериківська І. Становлення української радянської сценографії. Київ : Наукова думка, 1981. 206 с.

4. Веселовська Г. Український театральний авангард. Київ : Фенікс, 2010. 368 с.

5. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук. (Картини світу. Ціннісні
орієнтації. Мова. Прогноз). Київ : Факт, 2000. 123 с.

6. Красильникова О. Історія українського театру ХХ сторіччя. Київ : Либідь, 1999. 208 с.

7. Львов Н. Грим и образ. Москва : Профиздат, 1960. 56 с.

8. Медведєва В. В. Семіотичний аспект мистецтва гриму. Культура України. 2014. Вип. 46. С. 45–51.

9. Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. Львів : Друкар. наук. тов. ім. Т. Г. Шевченка,
1934. 253 с.

Copyright (c) 2019 Катерина Геннадіївна Малярчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.