DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172676

СПЕЦИФІКА ІНТЕГРУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФІЗИЧНОГО ТЕАТРУ В СУЧАСНІ ІНСЦЕНІЗАЦІЇ ТВОРІВ КЛАСИЧНОЇ ДРАМАТУРГІЇ

Anton Mezhenin

Анотація


Мета статті – визначити специфіку застосування форм і методів фізичного театру в сучасних інсценізаціях
творів класичної драматургії. Методологія дослідження. Наукові положення статті аргументовані на рівні
сукупності таких наукових методів: емпірико-теоретичного – для опрацювання мистецької фактологічної бази
дослідження, компаративного – для порівняльного аналізу детермінант сучасної сценографії із класичними
зразками театральних постановок, систематизації та узагальнення – для визначення закономірностей, що
визначають специфіку взаємодії традицій і новаторства в розвитку сучасного театру. Наукова новизна полягає
у виявленні специфіки інтеграції та функціонування в сучасних театральних постановках форм і методів
фізичного театру в контексті превалюючих тенденцій розвитку театрального мистецтва ХХІ ст. Висновки.
Елементи фізичного театру в сучасних інсценізаціях класичних пʼєс значно розширюють межі драматичного
театру, сфокусованого на діях. Відповідно, якщо твори класичної драматургії виражають символи, акцентують
увагу на діях та відриваються від реалізму, методи фізичного театру є одними з важливих засобів інноваційної
інсценізації відомих театральних пʼєс в умовах сценічного простору ХХІ ст.

Ключові слова


фізичний театр; театральний простір ХХІ ст.; інсценізація; класичні пʼєси; засоби акторської виразності

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Callery, D. (2001). Through the body – A practical Guide to Physical Theatre. London: Nick Hern Books; New York :

Routledge.

Hurley, E. (2010). Тheatre and feeling. New York : Palgrave Macmillan.

Keefe, J. and Murray, S. (2007). Physical Theatres – A critical Introduction. Abingdon: Routledge.

Lecoq, J. (2011). The moving body (Le Corps poetique): Teaching crietive theatre. London : Bloomsbury.

Moschochoriti, R. (2009). Physical theatre as an approach to contemporary stagings of classical Greek tragedy. D.Ed.

School of Arts Brunel University.

Murray, S. (2017). Jacques Lecoq. London : Routledge.

Reed, A. (1993). Theatre and everyday life an ethics of performance. London : Routledge.

Sanders, V. (1988). Dancing and the Dark Soul of Japan: An Aesthetic Analysis of «Butō». Asian Theatre Journal,

no. 5(2), рр. 152.

Vervain, Ch., Wiles, D. (2001). The masks of Greek tragedy as point of departure for modern performance. New Theatre

Quarterly 67, vol. 17, issue 3, рр. 254–272.

Vislova, A.V. (2012). Kul’turnyye industrii i teatr [Cultural industries and theater]. Kul’turologicheskiy zhurnal, no. 1(7).

Available at: <http://www.cr-journal.ru/rus/journals/115.html&j_id=9> [Accessed: March 1, 2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вислова А. В. Культурные индустрии и театр. Культурологический журнал. 2012. № 1(7). URL: http://
www.cr-journal.ru/rus/journals/115.html&j_id=9. (дата обращения: 01.03.2019).

2. Callery D. Through the body – A practical Guide to Physical Theatre. London: Nick Hern Books; New York:
Routledge, 2001. 238 р.

3. Hurley E. Тheatre and feeling. New York : Palgrave Macmillan, 2010. 96 р.

4. Keefe J., Murray S. Physical Theatres – A critical Introduction. Abingdon: Routledge, 2007. 283 р.

5. Lecoq J. The moving body (Le Corps poetique): Teaching crietive theatre. London: Bloomsbury, 2011. 192 p.

6. Moschochoriti R. Physical theatre as an approach to contemporary stagings of classical Greek tragedy. D.Ed.
School of Arts Brunel University, 2009. 163 р.

7. Murray S. Jacques Lecoq. London: Routledge, 2017. 180 р.

8. Reed A. Theatre and everyday life an ethics of performance. London: Routledge, 1993. 260 р.

9. Sanders V. Dancing and the Dark Soul of Japan: An Aesthetic Analysis of «Butō». Asian Theatre Journal. 1988.
№ 5 (2). рр. 152.

10. Vervain Ch., Wiles D. The masks of Greek tragedy as point of departure for modern performance. New Theatre
Quarterly 67. 2001. Vol. 17, Issue 3. рр. 254–272.

Copyright (c) 2019 Антон Сергійович Меженін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.