DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172678

СИНКРЕТИЗМ ТАНЦЮВАЛЬНОГО І ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ЙОГО ПРОЯВ У ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІЙ СТРУКТУРІ ДРАМАТУРГІЧНОЇ КАНВИ СЦЕНІЧНОГО ДІЙСТВА

Yevhenii Roi, Viktor Lytvynenko

Анотація


Мета дослідження – з’ясувати взаємозв’язок народно-танцювального й театрального мистецтва у відтворенні
художньо-сценічної образності вистави (на базі архівних матеріалів, спогадів сучасників тощо), що зафіксовано
в творчості видатних майстрів сцени – корифеїв українського театру М. Садовського, М. Кропивницького,
І. Мар’яненка, П. Саксаганського, М. Заньковецької, хореографів Х. Ніжинського, В. Верховинця, М. Соболя та
ін. Методи дослідження: мистецтвознавчий, історичний, компаративний, що забезпечують з’ясування специфіки
розвитку української народної хореографії в контексті театрального мистецтва та виявлення особливостей
цієї органіки під час створення художньо-образної структури сценічного дійства. Наукова новизна результатів
дослідження полягає в тому, що вперше осмислюється взаємозв’язок двох видів сценічного мистецтва – театру
й хореографії, що дає змогу висвітлити багатогранність танцювального мистецтва, відкриваючи нові перспективи
його розвитку. Висновки. Народна хореографія є синтетичним мистецьким явищем, тісно пов’язаним із театром.
Його аналіз дає підстави вести мову про те, що протягом багатьох років на театральних підмостках спостерігався
поступовий перехід від окремих танцювальних епізодів у музичних і музично-драматичних виставах до
розгорнутих танцювальних картин, водевілей і своєрідних спектаклів-дивертисментів. Це свідчить про те, що на
сцені національного класичного театру розвивалася не лише українська народно-сценічна хореографія як його
органічний складник, але й постановочне режисерсько-балетмейстерське мистецтво. Утверджуючись у своїх двох
майже протилежних тенденціях – широкій театралізації народного танцю й перенесенні на сцену незайманих його
зразків, українська сценічна хореографічна культура поступово виявляє власні стильові особливості, водночас
взаємозбагачуючись, вона помітно відчуває на собі благотворний вплив театрального мистецтва, що відкриває
нові шляхи професіонального розвитку.

Ключові слова


синкретизм; художньо-образна структура; драматургія; народно-танцювальне мистецтво; хореограф; корифеї українського театру

Повний текст:

PDF

Посилання


Borymska, H. (1974). Samotsvity ukrainskoho tantsiu [Gems of Ukrainian Dance]. Kyiv: Mystetstvo.

Ctanischewckij, Ju. (2008). Ukrainckij baletnyj teatr: ictorija i sowremennoct’ [Ukrainian Ballet Theater: history and

present time]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Durylin, S. M. (1955). Mariia Zankovetska 1860–1934. Zhyttia i tvorchist [Maria Zankovetska 1860-1934. Life and

creative work]. Kyiv: Mystetstvo.

Golejsowckij, K. (1964). Obrasy rucckoj narodnoj choreogravi [Sketches of Russian folk choreography]. Moscow:

Ickucctwo.

Krjukow, D. (1841). Neckol’ko clow o czenitscheckom chudozhectwe [A few words about stage art]. Moscow.

Marianenko, I. O. (1964). Stsena, aktory, roli [Scene, actors, roles]. Kyiv: Mystetstvo.

Novoe vremya [New time]. (1893). December 6.

Roi, Ye.Ye. (2015). Narodnyi tanok yak skladova kalendarno-sviatkovoi obriadovoi kultury Ukrainy: istorychnyi aspekt

[Folk Dance – as Part of the Festive Calendar Ritual Ukrainian Culture: a Historical Aspect]. Visnyk Natsionalnoi akademii

kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, no. 3, pp. 20–27. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2015.138452.

Roi, Ye.Ye. (2015). Stanovlennia i rozvytok narodno-stsenichnoho tantsiuvalnoho mystetstva yak skladnyka

khoreohrafichnoi kultury [Formation and development of folk-stage dance art as a component of choreographic culture].

Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury, no. 34, pp. 109–117.

Stanishevskyi, Yu. (1957). Obrii muzychnoho teatru [Horizons of the Musical Theater]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Stetsenko, K. (1909). Truppa d. Kolesnychenko [Kolesnychenko’s company]. Rada, July 20, pp. 3–4.

Tsos, A. (1994). Ukrainski narodni ihry ta zabavy [Ukrainian folk games and fun]. Lutsk: Nadstyria.

Vasylenko, K. (1997). Ukrainskyi tanets [Ukrainian dance]. Kyiv: Institute for the Advancement of Cultural Workers.

Vasylko, V. (1962). Mykola Sadovskyi ta yoho teatr [Mykola Sadovsky and his theater]. Kyiv: Mystetstvo.

Verkhovynets, V.M. (2005). Teoriia ukrainskoho narodnoho tantsiu [Theory of Ukrainian folk dance]. Kyiv: Muzychna

Ukraina.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю. Київ : Мистецтво, 1974. 136 с.

2. Василенко К. Український танець. Київ : Інститут підвищення кваліфікації працівників культури, 1997.
282 с.

3. Василько В. Микола Садовський та його театр. Київ : Мистецтво, 1962. 234 c.

4. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю. Київ : Музична Україна, 2005. 150 c.

5. Голейзовский К. Образы русской народной хореографи. Москва : Искусство, 1964. 358 c.

6. Дурилін С. М. Марія Заньковецька. 1860–1934. Життя і творчість. Київ : Мистецтво, 1955. 520 c.

7. Крюков Д. Несколько слов о сценическом художестве. Москва, 1841. 187 с.

8. Мар’яненко І. О. Сцена, актори, ролі. Київ : Мистецтво, 1964. 290 с.

9. Новое время. 1893. 6 дек.

10. Рой Є. Є. Народний танок як складова календарно-святкової обрядової культури України: історичний
аспект. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2015. № 3. С. 20–27. DOI: https://doi.
org/10.32461/2226-3209.3.2015.138452.

11. Рой Є. Є. Становлення і розвиток народно-сценічного танцювального мистецтва як складника
хореографічної культури. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Серія: історія,
теорія художньої культури. 2015. № 34. С. 109–117.

12. Станишевский Ю. Украинский балетный театр: история и современность. Киев : Музична Україна,
2008. 234 с.

13. Станішевський Ю. Обрії музичного театру. Київ : Музична Україна, 1957. 204.

14. Стеценко К. Труппа д. Колесниченко. Рада. 1909. 7 іюля (20 липня). С. 3–4.

15. Цьось А. Українські народні ігри та забави. Луцьк : Надстир’я, 1994.

Copyright (c) 2019 Євгеній Євгенович Рой, Віктор Андрійович Литвиненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.