DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172681

МЕТОД ФЕЛЬДЕНКРАЙЗА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ АКТОРСЬКОГО НАВЧАННЯ XXI СТ.

Victoriia Strelchuk, Iryna Ivashchenko

Анотація


Мета статті – виявити доцільність використання методу Фельденкрайза в процесі навчання акторів
у контексті розвитку сучасних інституціональних моделей, розроблених на основі біопсихосоціальної практики.
Методологія дослідження. Основними в проведенні дослідження стали історико-оглядовий та історико-описовий
методи, що дало змогу розглянути процес навчання актора за методом М. Фельденкрайза з 1970-х рр. у США,
Ізраїлі та Франції. На основі знань із фізики, механіки тіла, неврології, теорії навчання та психології застосовано
метод соматичної освіти «Feldenkrais». Наукова новизна. У статті проаналізовано використання в професійному
навчанні акторів методу Фельденкрайза у зв’язку з розвитком сучасних інституціональних моделей, розроблених
на основі біопсихосоціальної практики, що сприяють самоусвідомленню, мобільності, ефективному виробленню
творчих навичок у процесі перевтілення. Обгрунтовано доцільність інтегрування деяких аспектів методу
Фельденкрайза в програми курсів акторської майстерності вищих мистецьких навчальних закладів України.
Висновки. Доведено, що методики та акторські тренінги, розроблені на основі методу Фельденкрайза, спрямовані
на переосмислення себе та можливостей свого тіла в процесі роботи над створенням образу. Розробляючи
різноманітні способи переміщення і сприйняття, студенти осмислюють творчий процес із позиції відсутності
обмеження варіантів вираження. У такий спосіб майбутні актори працюють над налаштуванням свого тіла як
професійного інструменту, розширюючи можливості голосового й рухового апаратів, та усвідомлюють нові
можливості акторської виразності, отримавши вибір відчуттів, почуттів, рухів і дій.

Ключові слова


метод Фельденкрайза; методики навчання актора; біопсихосоціальна практика; вищі мистецькі навчальні заклади

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Feldenkrais, M. (1987). Awareness through Movement. England: Penguin Books Ltd.

Fonow, M.M., Cook, J.A., Goldsand, R.S. and Burke-Miller, J.K. (2016). Using the Feldenkrais Method of Somatic

Education to Enhance Mindfulness, Body Awareness, and Empathetic Leadership Perceptions among College Students.

Journal of Leadership Education, no.15 (3), рр. 116–130. DOI: 10.12806/V15/I3/R4.

Igweonu, K. (2010). Feldenkrais method in performer training. Encouraging curiosity and experimentation. Swansea:

Swansea Metropolitan University.

Li, K. (2007). Performing the Globalized City: Contemporary Hong Kong Theatre and Globalized Connectivity. Asian

Theatre Journal, no.24 (2), рр. 440–469.

Lorde, A. (2007). Uses of the Erotic: The Erotic as Power. Sister Outsider: Essays and Speeches. Berkeley: Crossing

Press, pp. 53–59.

Lutsenko, A.V. (2014). Tilesnooriientovani pidkhody alternatyvnoi medytsyny: metodolohiia rozkryttia potentsialu

tilesnosti [Body-oriented approaches of alternative medicine: methodology for the disclosure of physical fitness].

Multyversum. Filosofskyi almanakh, issue 6/7, pp. 78–87.

Questel, A.S. (2002). The Feldenkrais Method: Application for the Actor. Feldenkrais Journal, no. 14. pp. 11–16.

Tokhtamish, O.M. (2012). Metod Fel’denkraiza yak teorіya і praktika navchannya i rozvitku lyudini cherez

usvіdomlyuvannya rukhіv tіla [Feldenkrais` method as theory and practice of teaching and development of person

through body movement understanding]. Aktual’nye problemy professional’no-prikladnoi fizicheskoi podgotovki,

no. 1(3), pp. 33–37.

Zarrilli, P., Sasitharan, T. and Kapur, A. (2016). Special issue on ‘intercultural’ acting and actor/performer training. Journal

Theatre, Dance and Performance Training, vol. 7, issue 3, pp.335–339. DOI: 10.1080/19443927.2016.1219107.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Луценко А. В. Тілесноорієнтовані підходи альтернативної медицини: методологія розкриття потенціалу
тілесності. Мультиверсум. Філософський альманах. 2014. Вип. 6/7. С. 78–87.

2. Тохтамиш О. М. Метод Фельденкрайза як теорія і практика навчання й розвитку людини через усвідомлювання
рухів тіла Актуальные проблемы профессионально-прикладной физической подготовки. 2012. №1(3). С. 33–37.

3. Fonow M.M. Cook J.A. Goldsand R.S. Burke-Miller J. K. Using the Feldenkrais Method of Somatic Education
to Enhance Mindfulness, Body Awareness, and Empathetic Leadership Perceptions among College Students. Journal of
Leadership Education. 2016. No.15(3). рр. 116–130. DOI: 10.12806/V15/I3/R4.

4. Feldenkrais M. Awareness through Movement. England: Penguin Books Ltd., 1987. 173 р.

5. Igweonu K. Feldenkrais method in performer training. Encouraging curiosity and experimentation. Swansea:
Swansea Metropolitan University, 2010. 40 р.

6. Li K. Performing the Globalized City: Contemporary Hong Kong Theatre and Globalized Connectivity. Asian
Theatre Journal. 2007. Vol. 24, No. 2. рр. 440–469.

7. Lorde A. Uses of the Erotic: The Erotic as Power. Sister Outsider: Essays and Speeches. Berkeley: Crossing Press,
2007. pp. 53–59.

8. Queste, A. S. The Feldenkrais Method: Application for the Actor. The Feldenkrais Journal. 2002. No. 14. pp. 11–16.

9. Zarrilli, P., Sasitharan, T., Kapur, A. Special issue on ‘intercultural’ acting and actor/performer training. Journal
Theatre, Dance and Performance Training, 2016. Vol. 7. Issue 3. pp.335–339.

Copyright (c) 2019 Вікторія Олександрівна Стрельчук, Ірина Віталіївна Іващенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.