DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172686

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІВЧИХ ЗБІРОК В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ З XV ДО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

Mykola Рidhorbunskyi

Анотація


Мета статті. Виявити еволюційні зміни в півчих збірниках української Православної церкви в період з XV
до першої половини XVII ст. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні різних дослідницьких методів.
Зокрема, застосування аналітичного методу допомогло проаналізувати та дослідити півчі збірники періоду
хомонії. Для окреслення часових і кількісних характеристик проаналізованого матеріалу було вжито статистичний
і хронологічний методи. Застосування методу порівняння допомогло виявити загальні риси та характерні
особливості в старокиївських нотованих богослужбових рукописах. Наукова новизна. Відображено еволюційні
зміни в півчих збірниках української Православної церкви та проаналізовано їхні характерні особливості в період
з XV до першої половини XVII ст. Висновки. Період з XV до першої половини XVII ст. в історії богослужбових
книг української Православної церкви характеризується збільшенням нотованих збірок, зростанням варіативності
нотації в піснеспівах, що стимулювало появу абеток-тлумачень. Активізується робота майстрів церковного співу
з перегляду і редагування піснеспівів Стовпового (невменого) розспіву. За відсутності централізованої ієрархічної
влади були створені умови для виникнення регіональних шкіл церковного та богослужбового співу. Церковні півчі
книги стали засобом практичної систематизації та класифікації Стовпового (невменого) співу в українському
православному богослужінні.

Ключові слова


старокиївські рукописи; невматична нотація; піснеспіви; півчі абетки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Amosov, A.A. and Prohorov, G.M. eds., (1988). Rannjaja russkaja lirika: repertuarnyj spravochnik muzykalʼnopojeticheskih

tekstov XV–XVII vekov [Early Russian Lyrics: Repertory Reference of Musical-Poetic Texts of the 15th–

th Centuries]. Leningrad: Biblioteka Akademii nauk.

Brazhnikov, M.V. (1972). Drevnerusskaja teorija muzyki: po rukopisnym materialam XV–XVIII vv. [Old Russian music

theory: on handwritten materials XV–XVIII centuries]. Leningrad: Muzyka.

Brazhnikov, M.V. (1984). Lica i fity znamennogo raspevam [Faces and feats of znamenny chant]. Leningrad: Muzyka.

Instytut literatury imeni T. Shevchenka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, arkhiv I. Franka [T. Shevchenko Institute of

Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, archive I. Franko], no.4779; LNB, fond. MV 50.

Korableva, K.Yu. (1979). Pokayannye stikhi kak zhanr drevnerusskogo pevcheskogo iskusstva [Repentance verses

as a genre of ancient Russian singing art]. Abstract of Ph.D. dissertation. Leningrad State Conservatory named after

N. A. Rimsky-Korsakov.

Kornii, L.P. and Dubrovina, L.A. (1998). Bolharskyi naspiv z rukopysnykh notoliniinykh Irmoloiv Ukrainy [Bolgarian

chant from manuscript note linear Irmoloys of Ukraine]. Kyiv: Institute of Manuscript of the National Library of Ukraine

named after. V. I. Vernadsky.

Lozovaya, I.E. Znamennyi raspev [Znamenny chant] Available at:<https://w.histrf.ru/articles/article/show/znamiennyi_

raspiev_znamiennyi_rospiev_znamiennoie_pieniie_kriukovoie_pieniie> [Accessed: 17. December 2018].

Martynov, V.I. Istorija bogosluzhebnogo penija [The history of liturgical singing] Available at:<https://predanie.ru/

martynov-vladimir-ivanovich/book/132292-istoriya-bogosluzhebnogo-peniya/#/toc14> [Accessed: 10 January 2019].

Muzyka [Music]. Available at:<http://litopys.org.ua/istkult2/ikult246.htm [Accessed: 17 January 2019].

Pevcheskie knigi [Singing books] Available at:<https://w.histrf.ru/articles/article/show/pievchieskiie _knigi [Accessed:

January 2019].

Homovoe penie [Chant chorale] Available at: <https://ru.wikipedia.org/wiki/ > [Accessed: 21 January 2019].

Russkaia dukhovnaia muzyka v dokumentakh i materialakh [Russian sacred music in documents and materials]. (2012).

(Vol. 7, Pt. 1). Moscow: Iazyki slavianskikh kultur.

Starikova, I. Istorija penija [Singing history], [online] Available at: <https://arzamas.academy/materials/882> [Accessed:

December 2018].

Yasynovskyi, Yu. Bohorobnychnyi kult v ukrainskii tserkovnii monodii [Theological cult in the Ukrainian church monody].

Available at:<http://old.kultart.lnu.edu.ua/visnyk2003/07.pdf> [Accessed: 19.01.2019].

Uspenskii, N.D. Znamennyj raspev [Znamenny chant]. Belcanto.ru, [online] Available at: <http://www.belcanto.ru/

znamenny.html> [Accessed: 14 December 2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бражников М. В. Древнерусская теория музики: по рукопис. материалам XV–XVIII вв. Ленинград :
Музыка, 1972. 423 с.

2. Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева. Ленинград : Музыка, 1984. 302 с.

3. Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, арх. І. Франка, № 4779; ЛНБ, ф. МВ 50.

4. Кораблева К. Ю. Покаянные стихи как жанр древнерусского певческого искусства: автореф. дис. ... канд.
искусствоведения / Гос. Центр. музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки, Ленинград. гос. консерватория
им. Н. А. Римского-Корсакова. Москва, 1979. 24 с.

5. Корній Л. П., Дубровіна Л. А. Болгарський наспів з рукописних нотолінійних Ірмолоїв України. Київ:
Інститут рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського, І998. 320 с.

6. Лозовая И. Е. Знаменный распев. URL: https://w.histrf.ru/articles/article/show/znamiennyi_raspiev_
znamiennyi_rospiev_znamiennoie_pieniie_kriukovoie_pieniie. (дата звернення: 17.12.2018).

7. Мартынов В. И. История богослужебного пения. URL: https://predanie.ru/martynov-vladimir-ivanovich/
book/132292-istoriya-bogosluzhebnogo-peniya/#/toc14 (дата звернення: 10.01.2019).

8. Музика. URL: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult246.htm (дата звернення: 17.01.2019).

9. Певческие книги. URL: https://w.histrf.ru/articles/article/show/pievchieskiie _knigi (дата звернення:
23.01.2019).

10. Ранняя русская лирика: репертуарный справочник музыкально-поэтических текстов XV–XVII веков / Ред.
А. А., Амосов, Г. М. Прохоров. Ленинград: БАН, 1988. 409 с.

11. Русская духовная музыка в документах и материалах. Москва: Языки славянских культур, 2012. Т. 7 :
Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906), кн. 1 : Дневник С. В. Смоленского.
Письма. Материалы. 800 с.

12. Старикова И. История пения. URL: https://arzamas.academy/materials/882. (дата звернення: 15.12.2018).

13. Успенский Н. Д. Знаменный распев. Belcanto.ru [сайт]. URL: http://www.belcanto.ru/znamenny.html. (дата
звернення: 14.12.2018).

14. Хомовое пение. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 21.01.2019).

15. Ясиновський Ю. Богоробничний культ в українській церковній монодії. URL: http://old.kultart.lnu.edu.ua/
visnyk2003/07.pdf. (дата звернення: 19.01.2019).

Copyright (c) 2019 Микола Анатолійович Підгорбунський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.