DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172693

СИМВОЛИ ТА ЗНАКИ В КОНТЕКСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

Olesia Vakulenko

Анотація


Мета статті – виявити специфіку хореографічних знаків та символів у контексті створення художнього
образу в сценічному бальному танці та розглянути особливості їх сприйняття відповідно до трансформаційних
перетворень. Методологія дослідження. У межах обраної наукової стратегії, а саме принципу системного аналізу,
застосовано методологічний, культурологічний, структурно-семіотичний, формально-феноменологічний та
соціологічний підходи, кожен з яких посприяв осмисленню аспектів сценічного бального танцю для побудови
цілісної теоретичної моделі. Наукова новизна. Визначено взаємозв’язок та взаємовплив публічних проявів тілесних
рухів і артикуляції соціальних категорій ідентичності та гендерних тіл; проаналізовано специфіку трансформації
і сприйняття хореографічних знаків та символів у сценічному бальному танці; досліджено матеріальні,
феноменологічні, суб’єктивні й інтерактивні аспекти сценічного бального танцю як естетичного, соціального
й театрального виступу; розглянуто синтез емоційного, експресивного, чуттєвого та пропріорицепторного
складників танцю в контексті сценічного хореографічного виступу. Висновки. Образи сценічного бального танцю
синтезують у різноманітних пропорціях естетичні цінності та інформативні повідомлення, мають реальний
референт або ментальне уявлення, а хореографічний знак є інтерпретатором іншого знаку, семіотичного процесу,
теоретично необмеженого. Засобами відбору, спрощення й інтерпретації хореографічний знак розкриває свою
мету. Цей процес відноситься до абстракції, що пов’язана з демотивацією – мотивовані знаки перетворюються
на знаки символічні. Отже, хореографічний знак передбачає його семантизацію в конкретному контексті
хореографічної композиції кожної постановки сценічного бального танцю як особливої конфігурації системи
час–простір–енергія.

Ключові слова


сценічний бальний танець; хореографічні знаки; хореографічні символи; художній образ; семантика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bouvet, D. (1997). Le Corps et la métaphore dans les langues gestuelles. Paris: L’Harmattan.

Durand, G. (2000). A imaginação simbólica. Tradução: Carlos Aboim de Brito. Lisboa: Edições.

Fraleigh, S.A. (2014). Vulnerable Glance: Seeing Dance through Phenomenology. Dance Research Journal. 2014. URL:

https://www.cambridge.org/core/journals/dance-research-journal/article/iii-a-vulnerable-glance-seeing-dance-throughphenomenology/

AF2217F749137F2575AA95F25A94C00. DOI: https://doi.org/10.2307/1478693.

Laban, R. (1994). La Maîtrise du mouvement. Trans. Jacqueline Challet-Haas et Marion Hansen. Paris: Actes Sud.

Moates, D.R. and Schumacher, G.M. (1980). An Introduction to Cognitive Psychology. Belmont: Woedsworth Pub. Co.

Peirce, Ch.S. (1991). Peirce on signs: writings on semiotic. Chapel Hill: North Carolina UP.

Popa Blanariu, N. (2013). Towards a Framework of a Semiotics of Dance. Comparative Literature and Culture, no. 15(1).

DOI: 10.7771/1481-4374.2183.

Robinson, J. (1998). Eléments du langage chorégraphique. Paris: Vigot.

Sparshott, F. (1988). Off The Ground. Princeton : Princeton University Press.

Wallis, M. (1973). On Iconic Signs. In: Recherches sur les systems signifiants, Symposium de Varsovie. Varsovie, le 27

août. Paris: Mouton, pp. 481–498.

Weil, P. and Pompakow, R. (2012). O Corpo Fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Petrópolis:

Editora Vozes.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bouvet D. Le Corps et la métaphore dans les langues gestuelles. Paris: L’Harmattan, 1997. 137 p.

2. Durand G. A imaginação simbólica. Tradução: Carlos Aboim de Brito. Lisboa : Edições 70, 2000. 111 p.

3. Fraleigh S. A. Vulnerable Glance: Seeing Dance through Phenomenology. Dance Research Journal. 2014. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/dance-research-journal/article/iii-a-vulnerable-glance-seeing-dance-throughphenomenology/
7AF2217F749137F2575AA95F25A94C00. DOI: 10.2307/1478693.

4. Laban R. La Maîtrise du mouvement. Trans. Jacqueline Challet-Haas et Marion Hansen. Paris: Actes Sud, 1994.
280 р.

5. Moates D. R., Schumacher G. M. An Introduction to Cognitive Psychology. Belmont: Woedsworth Pub. Co,
1980. 365 p.

6. Peirce Ch. S. Peirce on signs: writings on semiotic. Chapel Hill: North Carolina UP, 1991. 290 p.

7. Popa Blanariu N. Towards a Framework of a Semiotics of Dance. Comparative Literature and Culture. 2013.
No. 15(1). DOI: 10.7771/1481-4374.2183.

8. Robinson J. Eléments du langage chorégraphique. Paris: Vigot, 1998. 132 p.

9. Sparshott F. Off The Ground. Princeton: Princeton University Press, 1988. 430 p.

10. Wallis M. On Iconic Signs. In: Recherches sur les systems signifiants, Symposium de Varsovie, 1968. Varsovie,
le 27 août. Paris : Mouton, 1973. pp. 481–498.

11. Weil P., Pompakow R. O. Corpo Fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Petrópolis: Editora
Vozes, 2012. 289 p.

Copyright (c) 2019 Олеся Михайлівна Вакуленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.