DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172694

РЕПЕРТУАР АМАТОРСЬКИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Iryna Hutnyk

Анотація


У статті розглянуто феномен аматорського хореографічного мистецтва як вагомої складової хореографічної
культури України. Аматорський танець зберігаючи багатовікові народні надбання, водночас відображає сучасні тенденції. Саме тому хореографічне мистецтво так приваблює людей різного віку, особливо дітей та молодь.
Мета статті. Проаналізувати хореографічні номери аматорських колективів, а також визначити основні
проблеми та тенденції у формуванні репертуарної політики.
Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів теоретичного й емпіричного
рівнів: аналізу та узагальнення науково-теоретичних основ дослідження, компаративного й логічного методів,
власного аналізу хореографічних номерів аматорських колективів із різних регіонів України під час перегляду
фестивалів та конкурсів для характеристики, визначення типових проблем та основних тенденцій, а також
чинників, що зумовлюють репертуар аматорських хореографічних колективів. Наукова новизна полягає
у виявленні позитивних і негативних тенденцій в діяльності молодих балетмейстерів-постановників та визначені
шляхів запобігання розвитку негативних тенденцій.
Висновки. Доведено, що за останнє десятиліття в Україні з’явилося чимало колективів, які досягли
значних успіхів не лише у підготовці танцюристів високого виконавського рівня, а й створенні оригінального
та цікавого репертуару. Та поряд із цими позитивними явищами сформувалась і негативна тенденція: створення
«нашвидкоруч» низькопробних танців із метою залучення якомога більшої кількості дітей до участі в комерційних
фестивалях-конкурсах. Щоб змінити цю тенденцію, необхідне її усвідомлення фахівцями-хореографами
і водночас підвищення вимог до рівня та якості конкурсних номерів на танцювальних заходах, а також критеріїв
їх оцінювання.

Ключові слова


аматорський хореографічний колектив; хореографічна постановка; балетмейстер; фестиваль; конкурс; репертуар; плагіат

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Giglauri, V. (2010). Komponenty postanovochnoi i ispolnitelskoi raboty v iskusstve dvizheniya [Components of staging

and performing work in the art of movement]. Moscow: OOO “Vek informatsii”.

Goldrich, O.S. (2002). Metodika roboti z khoreografіchnim kolektivom [Work mothodology with choreographer

collective]. Lviv: Kamenyar.

Hunt, M.E. (2014). Imitation may be the sincerest form of flattery, but where do you draw the line between inspiration

and plagiarism, Dance teacher. Available at:<www.dance-teacher.com/2014/10/copying-choreography> [Accessed:

March, 2019].

Hutnyk, I.M. (2018). Osnovni tendentsii u tvorchosti molodykh baletmeisteriv – postanovnykiv ukrainskoho narodnostsenichnoho

tantsiu [The main tendencies in the work of young choreographers of Ukrainian folk-stage dance].

Mystetstvoznavchi zapysky, no. 33, pp. 201–208.

Kryvokhyzha, A. (2006). Harmoniia tantsiu [Dance Harmony]. Kirovohrad: RVTs KDPU im. Vynnychenka.

Luhovenko, T.H. (2012). Dytiachi amatorski kolektyvy narodnoho tantsiu v konteksti rozvytku khoreohrafichnoi kultury

Ukrainy 20th – pochatku 21th stolittia [Children’s amateur groups of folk dance in the context of the development of

choreographic culture of Ukraine in the 20th – beginning of the 21st century]. D. Ed. Kyiv State Institute of Culture.

Pіchurіchkіn, S.A. (2011). Imidzh tvorcheskogo kollektiva [Image of the creative group]. Moscow: Vek informatsii.

Shtefan, O. (2011). Plahiat: poniattia: oznaky: vidpovidalnist [Plagiarism: Concept: Signs: Responsibility]. Teoriia

i praktyka intelektualnoi vlasnosti, no. 6, pp. 17–25.

Vasylenko, K.Yu. (1983). Kompozytsiia ukrainskoho narodno-stsenichnoho tantsiu [Composition of Ukrainian folk-stage

dance]. Kyiv: Mystetstvo.

Zabredovskyi, S. (1997). Pedahohichni umovy rozvytku motyvatsiinoi sfery studentiv khoreohrafichnykh spetsializatsii

v protsesi fakhovoi pidhotovky u vuzi kultury [Pedagogical conditions of the development of the motivational sphere of

students of choreographic specialization in the process of professional training at the University of Culture]. D.Ed. Kyiv

State Institute of Culture.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Василенко К. Ю. Композиція українського народно-сценічного танцю. Київ : Мистецтво, 1983. 95 с.

2. Гиглаурі В. Компоненты постановочной и исполнительской работы в искусстве движения. Москва :
ООО «Век информации», 2010. 72 с.

3. Голдрич О. С. Методика роботи з хореографічним колективом. Львiв: Каменяр, 2002. 64 с.

4. Гутник І. М. Основні тенденції у творчості молодих балетмейстерів – постановників українського
народно-сценічного танцю. Мистецтвознавчі записки. 2018. № 33. С.201–208.

5. Забредовський С. Педагогічні умови розвитку мотиваційної сфери студентів хореографічних
спеціалізацій в процесі фахової підготовки у вузі культури : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Київ. держ. ін-т
культури. Київ, 1997. 179 с.

6. Кривохижа А. Гармонія танцю. Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. Винниченка, 2006. 100 с.

7. Луговенко Т. Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної
культури України ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтвознав. /Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.
Київ, 2012. 181 с.

8. Пічурічкін С. А. Имидж творческого коллектива. Москва : Век информации, 2011. 120 с.

9. Штефан О. Плагіат: поняття: ознаки: відповідальність. Теорія і практика інтелектуальної власності.
2011. № 6. С. 17–25.

10. Hunt, M.E. (2014). Imitation may be the sincerest form of flattery, but where do you draw the line between
inspiration and plagiarism, Dance teacher. URL: www.dance-teacher.com/2014/10/copying-choreography [Accessed:
12 March, 2019].

Copyright (c) 2019 Ірина Миколаївна Гутник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.