DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172696

ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ ТАНЦІВ МІЖНАРОДНОГО СТИЛЮ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Myroslav Kebа

Анотація


Метою статті є історіографічний аналіз навчально-методичної літератури з техніки виконання та особливостей
викладання європейських та латиноамериканських танців міжнародного стилю у мистецтвознавчому контексті;
простежити етапи формування технічних аспектів виконання бального танцю та висвітлити сучасні напрацювання
згідно з виданнями Міжнародної асоціації вчителів танцю (IDTA), Імперської спілки вчителів танцю (ISTD) та
Всесвітньої федерації танцювального спорту (WDSF).
Методологія дослідження. У дослідженні використано органічна сукупність базових принципів дослідження:
об’єктивності, історизму, багатофакторності, системності, комплексності, розвитку та плюралізму. Крім того,
застосовано методи наукового пізнання: проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, статистичний,
описовий, логіко-аналітичний. Наукова новизна статті полягає у визначенні головних засад формування технічних
аспектів виконання та особливостей викладання європейських та латиноамериканських танців міжнародного
стилю протягом ХХ ст. та на сучасному етапі.
Висновки. У результаті проведеного аналізу техніки виконання та особливостей викладання європейських та
латиноамериканських танців міжнародного стилю, розглянуто етапи формування технічних аспектів виконання
бального танцю протягом ХХ ст., удосконалення систематизації методичних рекомендацій та технічних
положень, зміни та доповнення внесені у найавторитетніші видання, згідно зі змінами затвердженими Комітетами
європейських та латиноамериканських танців Імперського товариства вчителів танцю (ISTD), Міжнародною
асоціацією вчителів танцю (IDTA), Всесвітньою радою танцю (WDC), Альянсу Сполученого Королівства (UKA)
та Всесвітньої федерації танцювального спорту (WDSF) у процесі еволюціонування бального танцю.

Ключові слова


бальні танці; техніка виконання; фігури танцю; міжнародний стиль

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Borrows, F. (1948). Theory and Technique of Latin-American Dancing. London: Frederick Muller.

Borrows, F. (1964). Theory and Technique of Latin-American Dancing. 3rd. ed. London: Frederick Muller.

British Dance Council. (2018). Rule Book, [pdf] London: British Dance Council Limited. Available at: <http://www.

bdconline.org/Portals/24/Revised-BDC-Rulebook-DOWNLOAD-AMENDED.pdf> [Accessed: 14 February 2019]

Davies, H.V. (1949). Foreword. In: D. Petrides. The Latin-American dances. London. N.p.

Howard, G. (1995). Technique of Ballroom Dancing. England, Brington: International Dance Publicаtions.

Imperial Society of Teachers of Dancing. (2004). 100 years of dance: a history of the ISTD Examinations Board. London :

Imperial Society of Teachers of Dancing.

Laird, W. (2003). Technique of Latin Dancing. Brighton, England.

Laird, W. and Bruske, W. (1999). Technique of Latin Dancing inclusive Supplement. Nahe : Condor Musikvertrieb.

Moore, A. (1948). The Revised Technique. London: The imperial society of teachers of dancing.

Romain, E., Sydney, F. and Pearson, P. (1983). Imperial Society of Teachers of Dancing. The Revised Technique of Latin-

American Dancing. London: The Imperial Society of Teachers of Dancing.

Silvester, V. (1927). Modern Ballroom Dancing. London: Herbert Jenkins.

Silvester, V. (1932). Theory and Technique of Ballroom Dancing. London: Herbert Jenkins.

Silvester, V. (1936). The Art of the Ballroom. London : Herbert Jenkins.

Smith-Hampshire, G. (2000). The Viennese waltz. How to raise a champion. Tomsk: STT.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Смит-Хэмпшир Г. Венский вальс. Как воспитать чемпиона. Томск: STT, 2000. 285 с.

2. Borrows F. Theory and Technique of Latin-American Dancing. London: Frederick Muller, 1948. 299 р.

3. Borrows F. Theory and Technique of Latin-American Dancing. 3rd. ed. London: Frederick Muller 1964. 276 р.

4. British Dance Council Rule Book 1st January 2015 to 31st December 2017 Amended version [pdf]. URL : http://
www.bdconline.org/Portals/24/Revised-BDC-Rulebook-DOWNLOAD-AMENDED.pdf. (Accessed: 14 February 2019).

5. Davies H. V. Foreword. Petrides Dimitri the Latin-American dances. London, 1949. 61 p.

6. 100 years of dance: a history of the ISTD Examinations Board. London : Imperial Society of Teachers of Dancing,
2004. 171 p.

7. Howard G. Technique of Ballroom Dancing. Brighton: International Dance Publications, 1995. 132 p.

8. Laird W. Technique of Latin Dancing. 6th ed. England: Brighton, 2003. 215 p.

9. Laird W., Bruske W. Technique of Latin Dancing: inclusive Supplement. Nahe : Condor Musikvertrieb, 1999. 255 р.

10. Moore A. The Revised Technique. London: The imperial society of teachers of dancing, 1948. 134 р.

11. Romain E., Sydney F., Pearson P. Imperial Society of Teachers of Dancing. The Revised Technique of Latin-
American Dancing. London: The Imperial Society of Teachers of Dancing, 1983. 192 р.

12. Silvester V. Modern Ballroom Dancing. London : Herbert Jenkins, 1927. 264 р.

13. Silvester V. Theory and Technique of Ballroom Dancing. London: Herbert Jenkins, 1932. 153 р.

14. Silvester V. The Art of the Ballroom. London: Herbert Jenkins, 1936. 162 р.

Copyright (c) 2019 Мирослав Євгенович Кеба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.