DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172700

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО- ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРНУ «УКРХУДОЖПРОМ»

Anastasiia Varyvonchyk

Анотація


Метою дослідження є висвітлення організаційних процесів (або організаційної складової виробничо-промислової
діяльності) технічно-експериментальних лабораторій концерну «Укрхудожпром»; виявлення специфіки створення та
виконання експериментальних виробів із застосуванням унікальних українських художніх промислів, таких як вишивка
на Виробничо-художньому об’єднанні імені Т. Г. Шевченка. Методологія дослідження ґрунтується на використанні
як загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція), так і суто мистецтвознавчих –
історико-культурного, реконструктивно-модельного, хронологічної дескрипції, що сприяють розкриттю еволюції та
розвитку творчо-виробничої діяльності лабораторій концерну «Укрхудожпром». Наукова новизна полягає у виявленні
виробничо-промислової специфіки діяльності підприємств концерну «Укрхудожпром», виробів з використанням
вишивки, що у подальшому розвинулося в масовому виробництві одягу і предметів повсякденного вжитку. Висновки.
У статті узагальнені особливості діяльності технічно-експериментальної лабораторії виробництва, в якій працювали
досвідчені художники-професіонали під керівництвом головного художника. Вироби експериментальної лабораторії
один раз на три місяці переглядались та затверджувались на художній раді в Центральній художній експериментальній
лабораторії «Укрхудожпром», прописувалась кількість асортименту, яка може бути виготовлена за кожним зразком.
Маючи дозвіл на подальше впровадження, виробництво виконувало вироби малих партій або масового виробництва.
Затверджені експериментальні вироби під назвою зразок-еталон завжди зберігалися в експериментальній лабораторії
підприємства для звірки. Після завершення виконання виробів масового виробництва, зразком-еталоном завжди
керувався відділ технічного контролю ВТК. Виробничо-художнє об’єднання ім. Т. Г. Шевченка запроваджувало
і складало новий асортимент і моделі художньої промисловості на території України.

Ключові слова


виробництво, художня промисловість, технічно-експериментальна лабораторія, вишивальниці

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonovych, Ye., Zakharchuk-Chuhai, R. and Stankevych, M. (1992). Dekoratyvno-prykladne mystetstvo [Decorative-

Applied Arts]. Lviv: Svit.

Kara-Vasylieva, T. (1993). Ukrainska vyshyvka [Ukrainian embroidery]. Kyiv: Mystetstvo.

Kyseleva, N., Kara-Vasylieva, T. and Prydatko, T. (1979). Khudozhni promysly Ukrainy [Art crafts of Ukraine]. Kyiv:

Mystetstvo.

Kyseleva, N. (1980). Khudozhni promysly Ukrainy. Kyivshchyna [Art crafts of Ukraine. Kyiv region]. Kyiv: Mystetstvo.

Pavliuk, S. (2005). Treasures of the Museum of Ethnography and Crafts of the Institute of Ethnology of the National

Academy of Sciences of Ukraine [Skarby Muzeiu etnohrafii ta khudozhnioho promyslu Instytutu narodoznavstva NAN

Ukrainy]. Lviv.

Varyvonchyk, A. (2012). Unique experience of masters-embroideresses of Kiev region [Unikalnyi dosvid maistrynvyshyvalnyts

Kyivshchyny], Visnyk KNUKiM. Seriia: Mystetstvoznavstvo, issue 13, pp. 237–245.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонович Є. Захарчук-Чугай Р., Станкевич М. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів : Світ,
1992. 270 с.

2. Варивончик А. В. Унікальний досвід майстринь-вишивальниць Київщини. Вісник КНУКіМ. Серія:
Мистецтвознавство. Київ, 2012. Вип. 13. С. 237–245.

3. Кара-Васильєва Т. В. Українська вишивка. Київ : Мистецтво, 1993. 263 с.

4. Киселева Н., Кара-Васильєва Т., Придатко Т. Художні промисли України. Київ : Мистецтво, 1979. 253 с.

5. Киселева Н. М. Художні промисли України. Київщина. Київ : Мистецтво, 1980. 18 с.

6. Павлюк С. П. Скарби Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН
України. Львів: [б.в.], 2005. 228 с.

Copyright (c) 2019 Анастасія Віталіївна Варивончик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.