ПРЕДМЕТНИЙ ДИЗАЙН. ТОТОЖНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХНІ СЕМАНТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • Nataliia Verhunova Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8470-7956
  • Serhii Verhunov Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2603-9782

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172701

Ключові слова:

колекційний дизайн, гаражний дизайн, мануфактурний дизайн

Анотація

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей застосування терміна «предметний дизайн» у теорії та
практиці дизайну, розгляді тотожних йому термінів і їхніх семантичних значень. Методи дослідження. Для визначення
понятійного апарату та виявлення термінологічних трактувань був застосований метод термінологічного аналізу;
для вивчення літературного матеріалу історико-порівняльний метод використовувався у звʼязку із хронологічним
методом, що дало змогу розглянути семантичні значення виявлених термінів у динаміці зміни в часовій послідовності
загалом, а також сприяло їх співставленню і визначенню найбільш компетентних термінологічних тлумачень.
Наукова новизна роботи полягає в дослідженні терміносистеми, виявленні та з’ясуванні її змістових домінант,
тотожностей і відмінностей, її специфіки в галузі промислового дизайну та проявленню в дизайні середовища,
а також практичному впровадженню в дизайнерську практику. Висновки. У статті розглянуто низку термінів,
тотожних поняттю «предметний дизайн», а саме: «колекційний дизайн», «гаражний дизайн», «кустарний дизайн»,
«мануфактурний дизайн». Семантичні значення більшості цих понять неоднозначні, тому можуть помилково
сприйматися в професійних колах. На основі проведеного дослідження цієї терміносистеми для позначення дизайну
подібного роду обʼєктів, враховуючи їхнє функціональне значення у створенні єдиного предметно-просторового
середовища проживання людини, виявлено більш точний і семантично вірний термін: «дизайн предметів для
інтерʼєру».

Біографії авторів

Nataliia Verhunova, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат мистецтвознавства, старший викладач

Serhii Verhunov, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат мистецтвознавства, професор

Посилання

Gibbons, W. (2015). Industrial Design vs Product Design. Available at: <https://medium.com/@WillGibbonsDesign/

industrial-design-vs-product-design-810c34f612b0> [Accessed: 14 February 2019].

Ignatiev, K. (2017). Individualnyi dizain uidet v sferu iskusstva, vostrebovannogo tceniteliami [Individual design will go

into the sphere of art sought by connoisseurs] Available at:<https://design-mate.ru/read/people/kirill-ignatyev> [Accessed:

February 2019].

Kollektcionnyi dizain – funktcionalnoe iskusstvo [Collectible Design – Functional Art]. Chernozem.info: informatcionnyi

portal vizualnoi kultury [online] Available at: https://chernozem.info/journal/kollekcionnyy-dizayn–funkcionalnoeiskusstvo

[Accessed: 10 January 2019].

Larman, C. (2005). Object-Oriented Analysis and Design. New Jersey: Prentice Hall.

Morris, R. (2009). The fundamentals of product design, Worthing: AVA Publishing.

Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things. New York: Basic books.

Raizberg, B.A., Lozovskii, L.Sh. and Starodubtceva, E.B. (2017). Sovremennyi ekonomicheskii slovar [Modern Economic

Dictionary]. Moscow : INFRA-M.

Tіnі і vіdtіnki mistetctva ta dizainu [Shadows and shades of art and design]. Chernozem.info : [online] Available at:

<https://chernozem.info/journal/tini-ta-vidtinki> [Accessed: 10 January 2019].

Tripodi, T.A. (1998). Primer on Single-Subject Design for Clinical Social Workers, Washington: NASW Press.

Slek, L. (2006). Chto takoe dizain produkta [What is product design]. Moscow: Astrelʼ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-05

Як цитувати

Verhunova, N., & Verhunov, S. (2019). ПРЕДМЕТНИЙ ДИЗАЙН. ТОТОЖНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХНІ СЕМАНТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (40), 183–188. https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172701

Номер

Розділ

ДИЗАЙН