DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172701

ПРЕДМЕТНИЙ ДИЗАЙН. ТОТОЖНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХНІ СЕМАНТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ

Nataliia Verhunova, Serhii Verhunov

Анотація


Мета дослідження полягає у виявленні особливостей застосування терміна «предметний дизайн» у теорії та
практиці дизайну, розгляді тотожних йому термінів і їхніх семантичних значень. Методи дослідження. Для визначення
понятійного апарату та виявлення термінологічних трактувань був застосований метод термінологічного аналізу;
для вивчення літературного матеріалу історико-порівняльний метод використовувався у звʼязку із хронологічним
методом, що дало змогу розглянути семантичні значення виявлених термінів у динаміці зміни в часовій послідовності
загалом, а також сприяло їх співставленню і визначенню найбільш компетентних термінологічних тлумачень.
Наукова новизна роботи полягає в дослідженні терміносистеми, виявленні та з’ясуванні її змістових домінант,
тотожностей і відмінностей, її специфіки в галузі промислового дизайну та проявленню в дизайні середовища,
а також практичному впровадженню в дизайнерську практику. Висновки. У статті розглянуто низку термінів,
тотожних поняттю «предметний дизайн», а саме: «колекційний дизайн», «гаражний дизайн», «кустарний дизайн»,
«мануфактурний дизайн». Семантичні значення більшості цих понять неоднозначні, тому можуть помилково
сприйматися в професійних колах. На основі проведеного дослідження цієї терміносистеми для позначення дизайну
подібного роду обʼєктів, враховуючи їхнє функціональне значення у створенні єдиного предметно-просторового
середовища проживання людини, виявлено більш точний і семантично вірний термін: «дизайн предметів для
інтерʼєру».

Ключові слова


колекційний дизайн; гаражний дизайн; мануфактурний дизайн

Повний текст:

PDF

Посилання


Gibbons, W. (2015). Industrial Design vs Product Design. Available at: <https://medium.com/@WillGibbonsDesign/

industrial-design-vs-product-design-810c34f612b0> [Accessed: 14 February 2019].

Ignatiev, K. (2017). Individualnyi dizain uidet v sferu iskusstva, vostrebovannogo tceniteliami [Individual design will go

into the sphere of art sought by connoisseurs] Available at:<https://design-mate.ru/read/people/kirill-ignatyev> [Accessed:

February 2019].

Kollektcionnyi dizain – funktcionalnoe iskusstvo [Collectible Design – Functional Art]. Chernozem.info: informatcionnyi

portal vizualnoi kultury [online] Available at: https://chernozem.info/journal/kollekcionnyy-dizayn–funkcionalnoeiskusstvo

[Accessed: 10 January 2019].

Larman, C. (2005). Object-Oriented Analysis and Design. New Jersey: Prentice Hall.

Morris, R. (2009). The fundamentals of product design, Worthing: AVA Publishing.

Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things. New York: Basic books.

Raizberg, B.A., Lozovskii, L.Sh. and Starodubtceva, E.B. (2017). Sovremennyi ekonomicheskii slovar [Modern Economic

Dictionary]. Moscow : INFRA-M.

Tіnі і vіdtіnki mistetctva ta dizainu [Shadows and shades of art and design]. Chernozem.info : [online] Available at:

<https://chernozem.info/journal/tini-ta-vidtinki> [Accessed: 10 January 2019].

Tripodi, T.A. (1998). Primer on Single-Subject Design for Clinical Social Workers, Washington: NASW Press.

Slek, L. (2006). Chto takoe dizain produkta [What is product design]. Moscow: Astrelʼ.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Игнатьев К. Индивидуальный дизайн уйдет в сферу искусства, востребованного ценителями. URL: https://
design-mate.ru/read/people/kirill-ignatyev (дата звернення: 12.02.2019).

2. Коллекционный дизайн – функциональное искусство. Chernozem.info. URL: https://chernozem.info/journal/
kollekcionnyy-dizayn-funkcionalnoe-iskusstvo (дата звернення: 10.01.2019).

3. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. Москва :
ИНФРА-М, 2017. 512 с.

4. Слэк Л. Что такое дизайн продукта. Москва : Астрель, 2006. 256 с.

5. Тіні і відтінки мистецтва та дизайну. Chernozem. URL: https://chernozem.info/journal/tini-ta-vidtinki. (дата
звернення: 10.01.2019).

6. Gibbons W. Industrial Design vs Product Design. URL: https://medium.com/ @WillGibbonsDesign/industrialdesign-
vs-product-design-810c34f612b0. (Available at: 14.02.2019).

7. Larman C. Object-Oriented Analysis and Design. New Jersey : Prentice Hall, 2005. 736 p.

8. Morris R. The fundamentals of product design. Worthing : AVA Publishing, 2009. 184 p.

9. Norman D. The Design of Everyday Things. New York : Basic books, 2013. 368 p.

10. Tripodi T. A Primer on Single-Subject Design for Clinical Social Workers. Washington : NASW Press, 1998. 197 p.

Copyright (c) 2019 Наталія Сергіївна Вергунова, Сергій Віталійович Вергунов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.