DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.173958

ЖАНРОВІ АСПЕКТИ ЕКРАННИХ ТВОРІВ

Natalia Tsimokh

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати технології створення телевізійних програм та виявити причини й наслідки
використання нових жанрів, методів і прийомів; розглянути процес злиття або заміщення одних жанрів іншими, появи
нових жанрових утворень, народження нових екранних форм. Методологія дослідження. Разом із загальнонауковими
методами (аналіз, синтез, узагальнення) використано системний аналіз, що дав змогу охарактеризувати
взаємоінтеграцію новітніх технологій, жанрів і методів. Компаративний метод сприяв розглядові проблематики
виникнення новітніх жанрових утворень, а історико-культурний – розкриттю основних тенденцій розвитку
телебачення в різних історично-культурних контекстах. Наукова новизна роботи полягає в авторській інтерпретації
новітніх тенденцій розвитку екранного мистецтва, диференціації телевізійних жанрів, типів і форматів телемовлення,
розкритті інтегрованого відбору телепередач, процесів дифузії та гібридизація жанрів. Висновки. На основі розгляду
взаємозвʼязку розвитку телебачення з еволюцією жанрів виявлено причини, які сприяли переосмисленню традиційних
жанрів і появі нових, а також становленню нових типів телевізійних програм. Зʼясовано, що у звʼязку з еволюцією
екранних жанрів поряд з дифузією й диференціацією жанрів спостерігається їх злиття, а розмитість жанрових меж
призводить не тільки до виникнення гібридних жанрових форм, а й до постійного жанрового збагачення. Сьогодні
жанри журналистики (і телевізійної, і газетної) є цілісною й развиненою системою, яка неперервно вдосконалюється.

Ключові слова


телебачення; телевізійний жанр; телевізійні програми

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bagirov, E.G. (1968). Televideniye. ХХ vek: Politika. Iskusstvo. Moralʼ [A television. XX century: Politics. Art. Morality].

Moscow: Iskusstvo.

Chorna, K.V. (2013). Vynyknennia novykh zhanrovykh utvoren, zokrema infoteinment [The emergence of new genre

formations, in particular infoteinment]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Filosofiia, kulturolohiia,

sotsiolohiia, issue 7, pp. 160–166.

Datsenko, L. (2002). Ukrayins’ke radio – derzhavne chy nederzhavne? [Ukrainian radio – state or non-state?]. Televiziyna

y radiozhurnalistyka: zbirnyk naukovo-metodychnykh prats’ Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I. Franka, issue 4,

pp. 87–98.

Dmytrovskyi, Z. Ye. (2006). Televiziyna zhurnalistyka [Television journalism]. Lviv : PAIS.

Hoian, O. Ya. (2004). Osnovy radiozhurnalistyky i radiomenedzhmentu [Fundamentals of radio journalism and radio

management]. Kyiv: Kyivskyi universytet.

Ivanov, V.F. (2000). Sotsiolohiya masovoyi komunikatsiyi [Sociology of mass communication]. Kyiv: Kyivskyi

universytet.

Kroichyk, L.E. (2000). Sistema zhurnalistskikh zhanrov [Journalistic genre system]. Osnovy tvorcheskoy deyatel’nosti

zhurnalista, pp. 138–139.

Lazutina H.V. and Raspopova S.S. (2011). Zhanry zhurnalists’koyi tvorchosti [Genres of journalistic creativity].

Moscow: Aspekt Press.

Lubkovych, I.M. (2005). Sotsiolohiya i zhurnalistyka [Sociology and journalism]. Lviv : PAIS.

Mashchenko, I.H. (2005). Khronika ukrayins’koho radio i telebachennya v konteksti svitovoho audiovizual’noho protsesu

[The chronicle of Ukrainian radio and television in the context of the world audiovisual process]. Kyiv: Ukraina.

Sadovnychyi, V. A. еt al. (2005). Televizionnaya zhurnalistika [TV journalism]. Moscow: Moscow University Press.

Yelisovenko, Yu. P. (2006). Lohichni pauzy v teksti ta movlenni [Logical pauses in text and speech]. Styl i tekst, issue 1,

pp. 181–184.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Багиров Э. Г. Телевидения ХХ век: Политика. Искусство. Мораль. Москва: Искусство, 1968. 303 с.

2. Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту. Київ, 2008. 272 с.

3. Даценко Л. Українське радіо – державне чи недержавне? Телевізійна й радіожурналістика: збірник
науково-методичних праць Львівського національного університету ім. І. Франка. 2002. Вип. 4. С. 87–98.

4. Дмитровський З. Є. Телевізійна журналістика. Львів : ПАІС, 2006. 206 с.

5. Єлісовенко Ю. П. Логічні паузи в тексті та мовленні. Стиль і текст. 2000. Вип. 1. С. 181–184.

6. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації. Київ : Київський ун-т, 2000. 210 с.

7. Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров. Основы творческой деятельности журналиста. 2000.
С. 138–139.

8. Лазутіна Г. В. Распопова С. С. Жанри журналістської творчості. Москва : Аспект Пресс, 2011. 320 с.

9. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика. Львів : ПАІС, 2005. 176 с.

10. Мащенко І. Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу.
Київ : Україна, 2005. 381 с.

11. Телевизионная журналистика / В. А. Садовничий и др. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2005. 366 с.

12. Чорна К. В. Виникнення нових жанрових утворень, зокрема infoteinment. Вісник Маріупольського
державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. 2013. Вип. 7. С. 160–166.

Copyright (c) 2019 Наталія Іванівна Цімох

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.