Еклектичність «мультиагентних ефектів» в інтерпретаціях шекспірівських трагедій режисера Е. Някрошюса

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.41.2019.188641

Ключові слова:

Е. Някрошюс, театральна режисура, інтерпретація, еклектика, драматургія В. Шекспіра

Анотація

Мета статті – виявити специфіку інтерпретації п’єс В. Шекспіра «Гамлет» (1997), «Макбет» (1999) та «Отелло»
(2000) режисером Е. Някрошюсом, проаналізувати особливості його творчих методів і прийомів. Методологія
дослідження. Застосовано міждисциплінарний підхід і такі наукові методи: типологічно-структурний (для
структурування основних принципів взаємозв’язку елементів режисерського інструментарію Е. Някрошюса); метод
мистецтвознавчого аналізу (для висвітлення специфіки осноних складників режисерської діяльності Е. Някрошюса);
метод художньо-композиційного аналізу сценічних творів (для обґрунтування системи взаємин між режисером
та автором драматичного твору в контексті формування художньо-цілісного полотна драматичної вистави) й ін.
Наукова новизна. Виявлено особливості режисерських прийомів та методів Е. Някрошюса на основі аналізу вистав
«Гамлет», «Макбет» та «Отелло» В. Шекспіра; охарактеризовано унікальне й багатозначне використання режисером
метафор та символів; з’ясовано специфіку новаторських концепцій і традиційних методів театральної режисури
Е. Някрошюса; розглянуто структуру та рівні сценічної образності в інтерпретаціях шекспірівських трагедій
у контексті трансформації виражальних засобів театральної режисури; здійснено аналіз елементів режисерської
виразності Е. Някрошюса. Висновки. Інтерпретація шекспірівських трагедій «Гамлет», «Макбет» та «Отелло»
Е. Някрошюсом засвідчує домінування основоположного принципу його творчості – здатності переконливо
й символічно репрезентувати взаємовідносини між етнічною литовською і світовою культурою, позиціонуючи
контакт із драматичним текстом В. Шекспіра як надважливий фактор. У творчості Е. Някрошюса символічне
в об’єкті превалює над словом. Метафори в постановках режисера багатозначні, вони піддаються різноманітним
інтерпретаціям та рівням прочитання. Одні й ті ж символи та знаки представлені глядачу з різними перспективами;
кожен предмет на сцені – це знак та символ, носій значення.

Біографія автора

Iryna Ivashchenko, Київський національний університет культури і мистецтв

Доцент, заслужений діяч мистецтв України

Посилання

Bloom, H. (1999). Shakespeare: The Invention of the Human. London, Fourth Estate [in English].

Chura, P. (2001). Reclaiming Shakespeare: Eimuntas Nekrošius’s Lithuanian Othello. Lituanus: Lithuanian quarterly journal of arts and sciences, 47, 3, 20-36 [in English].

Colomba, S. (1999, November 20). Macbeth, assurdo relitto [Macbeth, absurd wreck]. Il Resto del Carlino, р. 8 [in Italian].

Maltseva, O. (2010). Eimuntas Nekrošius’ performance as the game of the stage director. Teatron, 2, 91-102 [in English].

Marescotti, E. (1999, November 13). Macbeth, barbariche visioni [Macbeth, barbaric visions]. Libertà, р. 7 [in Italian].

Pagani, C. (2002). Il Macbeth immaginato da Eimuntas Nekrosius. Ut pictura theatrum [Macbeth immaginato give Eimuntas Nekrošius. To picture theater]. Tess, 2, 5-17 [in Italian].

Pesochinskii, N. (2018, November 20). Pamiati Eimuntasa Niakreshiusa [In memory of Eimuntas Nekrošius]. Peterburgskii teatralnyi zhurnal. Retrieved from http://ptj.spb.ru/blog/pamyati-ejmuntasa-nyakroshyusa [in Russian].

Quadri, F. (1999, November 12). Il sogno magico di Macbeth [The magical dream of Macbeth]. La Repubblica. р. 13 [in Italian].

Raboni, D. (1997, September 22). Dalla Lituania arriva un Amleto di ghiaccio [An ice Hamlet arrives from Lithuania]. Corriere della Sera, р. 29 [in Italian].

Rukhliada, I.V. (2016). Osobennosti rezhissury Eimuntasa Niakreshiusa [Features of the directing of Eimuntas Nekrošius]. In Natcionalnaia kultura glazami molodykh [National Culture through the Eyes of the Young] (pp. 996-1002). Minsk [in Russian].

Tuliševskaitė’s, I. (2000). Еxcerpt from Eimuntas Nekrošius, Valentini’s 1999 book-length text [Еxcerpt from Eimuntas Nekrošius, Valentini’s 1999 book-length text]. Teatras, 2, 52-55 [in Lithuanian].

Valentini, V. (1999). Il teatro di Nekrosius: una tradizione non interrotta [The theater of Nekrosius: an uninterrupted tradition]. In Eimuntas Nekrosius [Eimuntas Nekrošius] (рр. 87-109). Soveria mannelli (CZ): Rubbettino [in Italian].

Valentini, V. (2000). Talks with Eimuntas Nekrošius. Teatras, 2, 50-51 [in Lithuanian].

Vasinauskaitė, R. (2000, December 1). Dvi gulinčios figūros [Two lying figures]. 7 meno dienos, p. 1-4 [in Lithuanian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Як цитувати

Ivashchenko, I. (2019). Еклектичність «мультиагентних ефектів» в інтерпретаціях шекспірівських трагедій режисера Е. Някрошюса. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (41), 71–76. https://doi.org/10.31866/2410-1176.41.2019.188641

Номер

Розділ

СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО