Тенденції розвитку дизайну доби постіндустріального суспільства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.41.2019.188689

Ключові слова:

дизайн-творчість, імпакт-фактори, цифровізація, цифровий дизайн, постцифрова стадія розвитку

Анотація

Мета дослідження – осмислення еволюції і тенденцій розвитку сучасного дизайну в умовах постіндустріального
суспільства з визначенням імпакт-факторів формування нових функцій та напрямів дизайн-творчості. Методи
дослідження. Для аналізу тенденцій розвитку дизайну застосований системний підхід, в основу якого покладена
концепція мультидисциплінарності дизайн-творчості, що сприяє поєднанню елементів порівняльного, критичного,
історіографічного, термінологічного та контент-аналізу з методом декомпозиції складних процесів на загальній
методологічній платформі. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні феноменів впливу діджиталізації на
розвиток дизайну. Імпакт-фактори впливу цифровізації на формування тенденцій дизайну поділені на групи
соціальної, художньо-естетичної і утилітарно-технологічної природи. Динаміка еволюції дизайну проаналізована
впродовж початкової, зрілої цифрової та постцифрової стадій розвитку інформаційного суспільства. Запропонований
підхід до управління лояльністю штучного інтелекту у тандемі «людина – штучний інтелект». Висновки. Уперше
з’ясовано особливості впливу дизруптивних технологій цифровізації на зародження нових напрямів дизайн-
творчості. Доведено, що вплив соціальних факторів на тенденції розвитку сучасного дизайну проявляється у формі
розширення «зон дії» традиційних напрямів дизайн-творчості, фактори художньо-естетичної природи стимулюють
тенденцію розширення горизонтів фантазії дизайнера завдяки синтезу мистецтв та використання елементів
аугментованої / віртуальної реальності, а фактори утилітарно-технологічної природи завдяки злиттю різноманітних
сфер знань, технологій і мистецтв забезпечують у сучасному дизайні реалізацію «неможливих», нездійсненних
раніше технологічних операцій. Для подолання традиційними закладами освіти перманентної проблеми дизайн-
освіти – «цифрового» розриву між освітніми програмами і вимогами ринку – їм потрібна модифікація моделі
підготовки дизайнерів з акцентом на інтеграцію теорії і практики в реальних умовах дизайн-проектів.

Біографія автора

Iryna Gardabkhadze, Київський національний університет культури і мистецтв

Доцент

Посилання

Deloitte Development. (2016). Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by design. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/human-capital/global-human- capital-trends-2016.pdf [in English].

Fry, T. (2009). Design Futuring: sustainability, ethics, and new practice. Oxford-New York: Berg [in English].

Gaget, L. (2018, 7 February). Top 9 of the best CAD fashion design software [Blog post]. Retrieved from https://www.sculpteo.com/blog/2018/02/07/top–9–of–the–best–cad–fashion–design–software [in English].

Helge, T. (2018). Traditional vs. Digital Design Thinking. Digital design thinking portal. Retrieved from https://www. digitaldesignthinking.io/ [in English].

Imbesi, L. (2019). The Role of Design Research in a Postindustrial Society. Design Principles and Practices: An International Journal–Annual Review, 13(1), 1-11. https://doi.org/10.18848/1833-1874/CGP/v13i01/1-11 [in English].

Liedtka, J. (2018, September-October). Why Design Thinking Works. Harvard Business Review, pp. 72-79. Retrieved from https://hbr.org/2018/09/why-design-thinking-works [in English].

McBeth, L. (2017, September 29). An Introduction to Design Thinking [Blog post]. Retrieved from https://cohort21.com/ lesliemcbeth/2017/09/29/an-introduction-to-design-thinking [in English].

Milev, Y. (2018). The Transformation of Societies in the Mirror of an Expanded Concept of 'Design'. AOBBME. Retrieved from http://www.aobbme.com/ wordpress/wpcontent/uploads/Designing_YM_Maastricht.pdf [in English].

Milk, C. (2016). The birth of virtual reality as an art form [Video file]. Retrieved from https://www.ted.com/talks/chris_ milk_the_birth_of_virtual_reality_as_an_ art_form/transcript [in English].

Oxman, N. (2016). Design at the Intersection of Technology and Biology. Enzyme. Retrieved from http://www. weareenzyme.com/peop [in English].

Schwab, K. (2016, 14 January). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means- and-how-to-respond/ [in English].

Szalapaj, P. (2005). Contemporary Architecture and the Digital Design Process. Taylor & Francis Group [in English].

Turner, A.L. (2014). The history of flat design: How efficiency and minimalism turned the digital world flat. TheNestWeb.Design & Dev. Retrieved from https://thenextweb.com/dd/2014/03/19/history-flat-design-efficiency minimalism- made-digital-world-flat [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Як цитувати

Gardabkhadze, I. (2019). Тенденції розвитку дизайну доби постіндустріального суспільства. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (41), 176–184. https://doi.org/10.31866/2410-1176.41.2019.188689

Номер

Розділ

ДИЗАЙН