DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.42.2020.207642

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВЕ РОЗМАЇТТЯ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ІГОРЯ ШАМО ТА ЙОГО ПРОЯВ У МИСТЕЦЬКО- КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (50–80-ті роки XX ст.)

Yevhenii Roi, Svitlana Pashkova

Анотація


Мета наукової роботи зумовлена актуальною потребою осмислення творчого доробку І. Шамо як явища
національного культурного масштабу шляхом виявлення і співставлення жанрово-стильової домінанти та
характеристик національно-стильових детермінант мистецтва українського композитора. Методологія дослідження
полягає в поєднанні методів аналізу, синтезу, історико-хронологічного, культурологічного й музикознавчого методів,
що використані для формування цілісного уявлення про феномен багатожанрової музичної спадщини українського
композитора І. Шамо. Наукова новизна полягає в побудові діяльної моделі творчої особистості українського
композитора І. Шамо, автора гімну Києва, який віддзеркалює змішано-імпульсивне, мозаїчне виявлення творчих
інтересів митця на різних стадіях його життєвого шляху. Висновки. Встановлено, що між різними видами дыяльності
І. Шамо існують тісні взаємозв’язки та взаємовпливи, а в моделі творчого універсалізму композитора перехід
від одного жанру до іншого здійснюється плавними перетіканнями-модуляціями. Жанрово-стильова панорама
музичного доробку композитора охоплює численні й різноманітні прояви – від пісенного жанру, романсів та опери
до камерно-інструментальних і симфонічних полотен, які стали популярними не тільки в Україне, а й далеко за
межами національного культурного простору. Реконструкція жанрово-стильового розмаїття музичної творчості
І. Шамо дає підстави стверджувати, що, постійно підживлюючи митця, саме народна мелодика забезпечувала їй
ефективність, підказуючи авторові певні концепції, образи і навіть сфери почуттів, зумовлюючи вибір стильових
орієнтирів, жанрів і музично-виражальних засобів. Поєднуючи в собі глибокі національно-стильові традиції,
дивовижну мелодійність, яскраві гармонійні фарби, багатогранна творчість І. Шамо, окрім іншого, стала ще й
важливою віхою у формуванні національної композиторської школи в Україні 50–80-х років ХХ ст.

Ключові слова


сюїта; творчий універсалізм; жанрово-стильова домінанта; музичне виконавство; симфонізм; акапельна фольк-опера; цикл; романс; хор

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Degen, I. (2004, July 9). Chelovek, izluchavshyi dobrotu [A man radiated kindness]. Evreiskii obozrevatel, p. 7 [in Russian].

Efremova, L. (1958). Igor Shamo [Ihor Shamo]. Sovetskii kompozitor [in Russian].

Hlaholieva, Z. (1966). Vokalnyi tsykl I. Shamo na slova Shevchenka [I. Shamo’s vocal cycle on Shevchenko’s poems]. In Shevchenko i muzyka [Shevchenko and music] (pp. 33-39). Mystetstvo [in Ukrainian].

Kalenychenko, A. (2008). Instrumentalna muzyka [Instrumental music]. In Ukrainska muzychna entsyklopediia [Ukrainian Music Encyclopedia] (Vol. 2, pp. 218-236). Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology MT Rylsky

NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Lutsenko, D. (1985, February 22). Tvorets melodii [Creator of melodies]. Radianska Ukraina, p. 3 [in Ukrainian].

Mokrenko, A. (2003). Spohad pro druha: Kompozytor Ihor Shamo [Memoirs of a friend: Composer Ihor Shamo]. Muzyka, 1-2, 14-15 [in Ukrainian].

Mukha, A. (2004). Kompozytory Ukrainy ta ukrainskoi diaspory [Composers of Ukraine and the Ukrainian diaspora]. Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Murzina, E. I. (1966). Shevchenkovskie tcikly Klebanova i Shamo [Shevchenko cycles of Klebanov and Shamo]. Ukrainian musicology, 1, 70-79 [in Russian].

Nevenchannaia, T. S. (1982). Igor Shamo [Ihor Shamo]. Muzychna Ukraina [in Russian].

Pashkova, S. (2019). Ihor Shamo – kompozytor i muzykant u spohadakh suchasnykiv [Ihor Shamo is a composer and musician in the memories of contemporaries]. In Kulturni ta mystetski studii XXI stolittia: naukovo-praktychne partnerstvo [Cultural and artistic studies of the 21th century: scientific-practical partnership], Proceedings of the International symposium dedicated to the 50th anniversary of the National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts (pp. 234-238). NAKKKIM [in Ukrainian].

Shamo, T. I. (Ed.). (2006). Ya z Vamy buv i budu kozhnu myt…: Spohady, statti, materialy pro kompozytora Ihoria Shamo [I was with you and will be every moment…: Memories, articles, materials about the composer Ihor Shamo]. Grono [in Ukrainian].

Tigranov, G. G. (Ed.). (1967). Sovetskaia simfoniia za 50 let [Soviet symphony for 50 years]. Muzyka [in Russian].

Vakhranov, Yu. (1969). Natsionalni osoblyvosti fortepiannoi tvorchosti Ihoria Shamo [National features of Ihor Shamo’s piano work]. Ukrainian musicology, 5, 11-12 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Євгеній Євгенійович Рой, Світлана Миколаївна Пашкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.