АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.43.2020.220060

Ключові слова:

мистецька освіта, вища освіта, дистанційна освіта, доктор мистецтва

Анотація

Мета статті – визначити специфічні риси формування вищої мистецької освіти в Україні на теперішньому етапі та виокремити магістральні шляхи їх впровадження. Методологія дослідження. У статті поряд із загальнонауковими методами – аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення – використані кроскультурний і системний аналіз, що дають можливість охарактеризувати нагальні проблеми вищої мистецької освіти. Наукова новизна дослідження полягає в таких пріоритетах: розкрито специфіку та сучасний стан галузі вищої мистецької освіти, досліджено дистанційну практику як одну з форм трансляції знань і навичок та методичний виклик перед викладачами мистецьких вишів, а також окреслено шляхи впровадження освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та акредитацію вчених рад (спеціалізованих рад з присудження ступеня доктора мистецтва) у трьох сферах творчої мистецької діяльності: 1) музична сфера, 2) образотворча, декоративно-ужиткова, дизайнерська й реставраційна, 3) сфера сценічного й аудіовізуального мистецтва. Положенням, розробленим Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, встановлено вимоги до компетентності членів спецрад з присудження ступеня доктора мистецтва. Висновки. На сьогодні мистецькоосвітній ринок характеризується тенденцією, коли надання освітніх мистецьких послуг вимушено відбувається в умовах коливання державних освітніх стратегій, посилених певною невизначеністю праці в умовах всесвітнього карантину. Але якщо умови карантину мають зовнішні форс-мажорні обставини і не можуть тривати безкінечно, – відсутність чіткої гуманітарної стратегії держави в галузі вищої мистецької освіти лишається перепоною для формування загальної її конструкції. Утім, кроки, що були зроблені і робляться в останні роки завдяки колективним зусиллям фахівців Національного агентства, дозволяють побачити конкретні перспективи руху в напряму до створення такої конструкції.

Біографія автора

Леся В’ячеславівна Смирна , Національна академія мистецтв України, Київ

Доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник

Посилання

Bezghin, O., & Uspenska, O. (2018). Vyshcha mystetska osvita v Ukraini: pytannia pidhotovky naukovo-pedahohichnykh kadriv [Higher Art Education in Ukraine: Issues of Training of Scientific and Pedagogical Staff]. Academic Bulletin of Kyiv National Karpenko-Karyi University of Theatre, Cinema and Television, 22, 7-13 [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, October 24). Postanova "Pro zatverdzhennia Poriadku zdobuttia osvitno-tvorchoho stupenia doktora mystetstva ta navchannia v asystenturi-stazhuvanni" [Resolution "On Approval of the Procedure for Obtaining The Educational and Creative Degree of Doctor of Arts and Training in Assistantship- Internship"] № 865. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/865-2018-%D0%BF?lang=en#Text [in Ukrainian].

Nazarenko, D. (2017). Pidhotovka Doctor of Arts in Music [Preparation of Doctor of Arts in Music]. In Kulturno-mystetska osvita na suchasnomu etapi: prahnennia, vyklyky ta perspektyvy [Cultural and Artistic Education at the Present Stage: Aspirations, Challenges and Prospects], Proceedings of the International Scientific Conference, Kyiv. Ministry of Culture of Ukraine [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2004, July 1). Law of Ukraine "On Higher Education" № 1556-VII. https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-21

Як цитувати

Смирна , Л. В. (2020). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (43), 27–32. https://doi.org/10.31866/2410-1176.43.2020.220060

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА