ТЕНДЕНЦІЇ МОДИФІКАЦІЇ ЖАНРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ: ВІД МЕТА- ДО АНТИЖАНРУ

Автор(и)

  • Наталія Юріївна Зимогляд Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2614-2181

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.44.2021.235312

Ключові слова:

фортепіанна музика; жанр; інтерпретація; виконавська модель; художня комунікація

Анотація

Мета дослідження – виявити детермінанти та специфіку тенденцій модифікації жанрових моделей у сучасній українській фортепіанній музиці та пов’язані з ними трансформації статусу виконавця і художньої комунікації. Методологію статті становлять культурологічний, мистецтвознавчий і компаративний підходи, які уможливили осмислення шляхів трансформації жанру в парадигмальних вимірах культури сучасності, а також принципи музикологічного, зокрема жанрового аналізу, які забезпечили усвідомлення специфіки трансформації жанрових парадигм, що є важливими завданнями сучасної музикології. Наукова новизна статті полягає у виявленні світоглядних детермінант, концептуальної та композиційно-структурної специфіки трансформації жанрових моделей у фортепіанних творах сучасних українських композиторів, зокрема на основі аналізу творчості О. Яковчука, С. Зажитька, О. Гугеля, В. Рунчака, які не набули вичерпного висвітлення в науковому дискурсі. Обґрунтовано, що жанр як феномен музичного мистецтва в сучасній українській фортепіанній музиці постає в суб’єктивізованих трактуваннях, різноманіття яких резонує з ризомністю парадигмальних настанов культури постмодернізму та зумовлює зміну функцій виконавця та ревізію принципів художньої комунікації. Висновки. Сучасна фортепіанна музика українських композиторів демонструє ризомну трансформацію жанру, проявами якої є «імпліцитний» синтез жанрів під час декларації автором жанрової визначеності; декларативний синтез жанрів у стильовій модуляції жанрових моделей, орієнтації на метажанровість як відбиття сучасного полілогу культур, конкретизації заявленої моделі жанру програмністю і додатковими знаками жанрів; синтез музичного, вербального та візуального начал; експериментальний синтез знаків історико-культурних епох, видів мистецтва, жанрів, зокрема тенденція театралізації фортепіанної музики; інтерпретація жанру як метакультурного феномену; «симулякризація» – постмодерністське пародійне перетворення на «антижанр».

Біографія автора

Наталія Юріївна Зимогляд , Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Посилання

Berehova, O. (2018). Instrumentalnyi Teatr u Tvorchosti Suchasnykh Ukrainskykh Kompozytoriv [Instrumental Theatre in the Modern Ukrainian Composers’ Creativity]. Kulturolohichna Dumka [The Culturology Ideas], 14, 102-108 [in Ukrainian].

Chabanenko, N. A. (2019). Ukrainska Fortepianna Muzyka Kintsia XX st. ta Tendentsii Avanhardyzmu [Ukrainian Piano Music of the Late Twentieth Century and Tendencies of Avant-Gardism]. Visnyk Natsionalnoi Akademii Kerivnykh Kadriv Kultury i Mystetstv [National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald], 4, 169-172. https:// doi.org/10.32461/2226-3209.4.2019.191372 [in Ukrainian].

Ilechko, M. P. (2017). Vtilennia Pryntsypiv Tsyklichnosti v Ukrainskii Instrumentalnii Muzytsi Kintsia XX Stolittia [Introduction of Cyclicity Principles in Ukrainian Instrumental Music of the End of the 20th Century]. Molodyi Vchenyi [Young Scientist], 4(44), 63-66 [in Ukrainian].

Konovalova, I. Yu. (2015). Tvorchist V. Runchaka: Sutnist, Konteksty, Subiektyvno-Osobystisni Proektsii [Creativity of V. Runchak: Essence, Contexts, Subjective-Personal Projections]. Mystetstvoznavchi Zapysky [Notes on Art Criticism], 28, 51-58 [in Ukrainian].

Lotman, Yu. (2000). Semiosphera [Semiosphera]. Iskusstvo-SPb [in Russian].

Nazaikinskii, E. V. (2003). Stil’ i Zhanr v Muzyke [Style and Genre in Music]. VLADOS [in Russian].

Revenko, N. V. (2017). Fortepianna Tvorchist Ukrainskykh Kompozytoriv u Konteksti Rozvytku Muzychnoi Kultury Ukrainy (80-90-ti Roky XX Stolittia) [Piano Works of Ukrainian Composers in the Context of the Development of Musical Culture of Ukraine (80-90s of the 20th Century)]. Ilion [in Ukrainian].

Riabukha, N. O. (2017). Transformatsiia Zvukovoho Obrazu Svitu v Fortepiannii Kulturi: Onto-Sonolohichnyi Pidkhid [Transformation of the Sound-Mage of the World in the Piano Culture: Onto-Sonological Approach] [Doctoral Dissertation]. Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Savchuk, I. (2012). Novi Tendentsii v Ukrainskomu Fortepiannomu Vykonavstvi Zlamu XX-XXI Stolit u Dzerkali Suchasnoi Kompozytorskoi Tvorchosti [New Tendencies in the Ukrainian Piano Performance of the Turn of the 20th-21st Centuries in the Mirror of Modern Compositional Creativity]. Suchasne Mystetstvo [Contemporary Art], 8, 285-293 [in Ukrainian].

Stoianova, A. D. (2019). Novi Zhanrovi Paradyhmy Tvorchosti Ukrainskykh Kompozytoriv Ostannikh Desiatylit XX- Pochatku XXI Stolit [New Genre Paradigms of Creativity of Ukrainian Composers of the Last Decades of the 20th - Beginning 21st Centuries] [PhD Dissertation]. Odesa National A. V. Nezhdanova Academy of Music, Odesa [in Ukrainian].

Umanets, O. V. (2020). Hlokalizatsiia [Glocalisation]. In M. P. Trebin (Ed.), Sotsiolohiia Prava: Entsyklopedychnyi Slovnyk [Sociology of Law: Encyclopedic Dictionary] (pp. 186-188). Pravo [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-25

Як цитувати

Зимогляд , Н. Ю. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ МОДИФІКАЦІЇ ЖАНРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ: ВІД МЕТА- ДО АНТИЖАНРУ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (44), 60–65. https://doi.org/10.31866/2410-1176.44.2021.235312

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО