МЕТОДИКА РОБОТИ З ХОРОМ ПАВЛА МУРАВСЬКОГО: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ДИРИГЕНТА

Автор(и)

  • Владислав Віталійович Лисенко Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9270-5590

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.44.2021.235318

Ключові слова:

Павло Муравський; методика роботи з хором; диригент-хормейстер; компоненти хорової звучності; українська хорова класика

Анотація

Мета дослідження – виявити особливості методики репетиційної роботи П. Муравського з хором; з’ясувати специфіку застосування диригентом різноманітних компонентів хорової звучності в аспекті художньо-образної інтерпретації різних жанрово-стильових зразків, репрезентованих хоровою мініатюрою, обробками народних пісень; розширити уявлення про сутність мистецького феномену митця. Методологічна база дослідження ґрунтується на застосуванні універсальних наукових методів, поширених у сучасному музикознавстві, – методів індукції, дедукції, аналізу й синтезу, що сприяло осмисленню особливостей репетиційної роботи П. Муравського з хором, сутності його мистецького феномену та ролі й значення в розвитку українського хорового мистецтва. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше здійснено системне, всебічне дослідження формування диригентської і педагогічної методики П. Муравського, виявлено специфіку кристалізації виконавських прийомів і засобів, які згодом стали невід’ємною компонентою національного хорового мистецтва. Висновки. Творча постать П. Муравського уособлює цілу епоху українського хорового мистецтва, акумулюючи в собі досвід кількох поколінь знакових вітчизняних диригентів-хормейстерів, налаштованих на єдиний світоглядний «камертон» – любов до рідної землі та її культури. Експериментальні пошуки митця сформували фахове підґрунтя, на якому згодом розвинулася діяльність плеяди видатних диригентів. Професіоналізм П. Муравського, його новаторські підходи в роботі з хором є дороговказом для сучасних і майбутніх диригентів та виконавців. Водночас творча й педагогічна діяльність П. Муравського – важливий фактор у процесі ствердження національної самосвідомості та активізації патріотичних тенденцій.

Біографія автора

Владислав Віталійович Лисенко , Київський національний університет культури і мистецтв

Асистент

Посилання

Bench, O. (2002). Pavlo Muravskyi: Fenomen Odnoho Zhyttia [Pavlo Muravskyi: The Phenomenon of One Life]. Dnipro [in Ukrainian].

Bukhonska, L. (2012). Talant Ne Maie Viku [Talent Has No Age]. In P. Muravskyi, Chystota spivu – Chystota Zhyttia [The Purity of Singing is the Purity of Life] (pp. 463-465). Prosvita [in Ukrainian].

Lashchenko, A. (2007). Z Istorii Kyivskoi Khorovoi Shkoly [From the History of the Kyiv Choral School]. Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Muravskyi, P. (2008). Moi Porady Dyryhentam-Khormeisteram i Spivakam [My Advices to Choirmasters and Singers]. Ukrainska Muzychna Hazeta, 2(68), 6 [in Ukrainian].

Muravskyi, P. (2012). Chystota Spivu – Chystota Zhyttia [The Purity of Singing is the Purity of Life] (O. A. Shokalo, Ed.). Prosvita [in Ukrainian].

Muravskyi, P. (2014). Moia Khorova Shkola. Metodyka Akapelnoho Khorovoho Spivu [My Choral School: Methods of A Cappella Choral Singing] (O. A. Shokalo, Ed.). Prosvita [in Ukrainian].

Senchenko, L. I. (2018). Avtorskyi Zbirnyk Statei z Problem Khoroznavstva [Author's Collection of Articles on Problems of Chorology]. Mukachevo State University [in Ukrainian].

Shokalo, O. A. (2014). Pavlo Muravskyi – Mytets i Pedahoh [Pavlo Muravskyi is an Artist and Teacher]. In Natsionalni Lidery Ukrainy: Ukraina. Yevropa. Svit [National Leaders of Ukraine: Ukraine. Europe. World] (pp. 106-109). (Series "Zolotyi Fond Natsii"). Institute of Biographical Research [in Ukrainian].

Tkach, Yu. S. (2012). Indyvidualnyi Vykonavskyi Styl Dyryhenta-Khormeistera: Teoretychnyi ta Praktychnyi Aspekty (na Prykladi Natsionalnoi Zasluzhenoi Akademichnoi Kapely Ukrainy "Dumka") [Individual Performance Style of a Conductor-Choirmaster: Theoretical and Practical Aspects (on the Example of the National Honored Academic Chapel of Ukraine "Dumka")] [Abstract of PhD Dissertation]. Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, Kyiv [in Ukrainian].

Yatlo, L. (2012). Mystetsko-Pedahohichna Diialnist Pavla Muravskoho v Konteksti Rozvytku Khorovoi Kultury Ukrainy Druhoi Polovyny XX Stolittia [Artistic and Pedagogical Activity of Pavlo Muravskyi in the Context of the Development of Choral Culture of Ukraine in the Second Half of the Twentieth Century]. In P. Muravskyi, Chystota Spivu – Chystota Zhyttia [The Purity of Singing is the Purity of Life] (pp. 470-480). Prosvita [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-25

Як цитувати

Лисенко , В. В. (2021). МЕТОДИКА РОБОТИ З ХОРОМ ПАВЛА МУРАВСЬКОГО: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ДИРИГЕНТА. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (44), 66–72. https://doi.org/10.31866/2410-1176.44.2021.235318

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО