ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА КОЛОСКА У ЦАРИНІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАРОДНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Ірина Миколаївна Гутник Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6492-370X

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.44.2021.235409

Ключові слова:

Олександр Колосок; український народно-сценічний танець; мистецтво балетмейстера; народне хореографічне мистецтво

Анотація

Мета статті – висвітлення педагогічної діяльності О. П. Колоска та виявлення її впливу на розвиток українського народно-сценічного танцю і хореографічної культури України в цілому. Методологія дослідження. Для досягнення мети використовувались загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного рівнів: аналіз та узагальнення науково- теоретичних основ дослідження, логічний метод, метод інтерв’ю. Висновки щодо особливостей педагогічної діяльності О. П. Колоска зроблено на основі аналізу наукових джерел, педагогічних, методичних і творчих доробків митця, власного досвіду спілкування з ним, спогадів колег і студентів. Наукова новизна. У статті вперше висвітлено педагогічну діяльність О. Колоска у мистецьких закладах вищої освіти; проаналізовано роботу педагога над створенням фахової дисципліни «Український народно-сценічний танець»; введено у науковий обіг матеріали інтерв’ю з педагогом та його студентами і колегами. Висновки. Педагогічна діяльність професора О. П. Колоска була спрямована на розвиток традицій народного танцю в гармонійному й логічному поєднанні з виразними засобами академічного мистецтва та кращими здобутками сучасної світової виконавської культури. Завдяки його зусиллям майбутні хореографи почали вивчати дисципліну «Український народно-сценічний танець», а на методичних розробках теоретика і практика народного танцю О. Колоска нині ґрунтується викладання хореографічного мистецтва в закладах вищої освіти України. Його робота зі студентами над опануванням мистецтва балетмейстера була багатогранною, по-справжньому професійною, а балетмейстерсько-режисерське мислення сягало глибинних джерел народного танцювального мистецтва. Багаторічна педагогічна діяльність Олександра Колоска була надзвичайно плідною, тож нині йому завдячують своїм високим професійним рівнем чимало виплеканих ним молодих балетмейстерів і педагогів-хореографів.

Біографія автора

Ірина Миколаївна Гутник , Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Gutnyk, I. (2020, April 25). Oleksandr Kolosok: Dusheiu – do Tantsiu, Sertsem – do Pedahohiky [Oleksandr Kolosok: with His Soul – to Dance, with His Heart – to Pedagogy]. In A. M. Pidlypska (Comp.), Tradytsii ta Novatsii v Khoreohrafichnii Kulturi (do 50-richchia Kafedry Khoreohrafii Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu Kultury i Mystetstv) [Traditions and Innovations in Choreographic Culture (to the 50th Anniversary of the Department of Choreography of Kyiv National University of Culture and Arts)], Kyiv (pp. 20-23). KNUKiM Publishing [in Ukrainian].

Kasianova, O. (2002, April 30). Interviu z O. Kasianovoiu [Interview with O. Kasianova]. Personal archive of I. Gutnyk, Kyiv [in Ukrainian].

Kolosok, O. (Comp.). (1997). Poshuky Obraznoho Rishennia Khoreohrafichnoi Kompozytsii [Search for a Figurative Solution to a Choreographic Composition]. NAU Publishing [in Ukrainian].

Kolosok, O. (Comp.). (1999). Spetsyfika Roboty Baletmeistera u Narodnomu Khori [The Specifics of the Choreographer’s Work in the Folk Choir]. NAU Publishing [in Ukrainian].

Kolosok, O. (2001). Pobudova Ekzersysu Bilia Stanka na Osnovi Ukrainskoi Narodno-Stsenichnoi Leksyky [Construction of an Exercise near the Ballet Barre Based on Ukrainian Folk-Stage Style] (2nd ed.). DAKKKiM [in Ukrainian].

Kolosok, O. (2002a, April 25). Interviu z O. Koloskom [Interview with O. Kolosok]. Personal archive of I. Gutnyk, Kyiv [in Ukrainian].

Kolosok, O. (Comp.). (2002b). Stylovi Osoblyvosti Tantsiv Karpatskoho Rehionu [Stylistic Features of Dances of the Carpathian Region]. DАКККіМ [in Ukrainian].

Kolosok, O. (Comp.). (2009). Maistry Narodno-Stsenichnoho Tantsiu [Masters of Folk-Stage Dance]. DАКККіМ [in Ukrainian].

Kolosok, O. (Comp.). (2015). Mystetstvo Baletmeistera: Khoreohrafichna Kompozytsiia Dytiachoi Tematyky [The Choreographer Skills: Choreographic Composition of Children's Themes]. NАКККіМ [in Ukrainian].

Turkevych, V. (1999). Khoreohrafichne Mystetstvo Ukrainy u Personaliiakh: Khoreohrafy, Artysty Baletu, Kompozytory, Dyryhenty, Libretysty, Krytyky, Khudozhnyky [Choreographic Art of Ukraine in Personalities: Choreographers, Ballet Dancers, Composers, Conductors, Librettists, Critics, Artists]. Biohrafichnyi Instytut NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Zakharov, R. (1983). Sochinenie Tantsa: Stranitsy Pedagogicheskogo Opyta [Sochinenie Tantsa: Stranitsy Pedagogicheskogo Opyta]. Iskusstvo [in Russian].

Zubatov, S. (2002, April 29). Interviu z S. Zubatovym [Interview with S. Zubatov]. Personal archive of I. Gutnyk, Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-25

Як цитувати

Гутник , І. М. (2021). ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА КОЛОСКА У ЦАРИНІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАРОДНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (44), 164–170. https://doi.org/10.31866/2410-1176.44.2021.235409

Номер

Розділ

ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО