ДО ПРОБЛЕМИ «МОНОКУЛЬТУРНОСТІ» В МУЗИЦІ

Автор(и)

  • Андрій Ігорьович Бондаренко Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6856-991X

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247350

Ключові слова:

монокультуралізм, монокультурність, мультикультуралізм, глобалізація, сучасне музичне мистецтво

Анотація

Мета статті — проаналізувати контекст вживання терміна «монокультурність» в музиці, визначити особливості співвідношення з поняттям «мультиткультурність», окреслити перспективи їхнього застосування. Методологія дослідження. У роботі використано аналітичний та компаративний методи — аналізується контекст застосування терміна «монокультурність» у культурологічній та музикознавчій літературі, порівнюються значення в тлумаченні різних дослідників. Наукова новизна дослідження — окреслення критеріїв застосування понять «монокультурність» («монокультуралізм») і «мультикультурність» («мультикультуралізм») у музикознавчому дискурсі. Висновки. Під час дослідження виявлено, що в музичному мистецтві термін «монокультурність» автори розуміють по-різному — у значенні зосередження на традиціях певних національних спільнот (з обмеженням міжнаціональних впливів) або на конвенціях поодиноких соціальних спільнот (з обмеженням національної самобутності), прикладами яких є радянська соцреалістична доктрина (обмеження впроваджувалися чиновниками КПРС) або сучасне масове мистецтво (обмеження, зумовлені законами ринкової економіки). Детально проаналізовано вживання терміна «монокультурність» критиками видання «The Claquers» у творах, які виконані в рамках мистецького проєкту «Ковчег „Україна”», зокрема народних пісень в автентичному звучанні та сучасних обробках, симфонічних творів Д. Бортнянського, М. Лисенка, Б. Лятошинського, М. Скорика та ін. Доведено, що термін «монокультурність» автори вживають некритично у негативному емоційному забарвленні, джерела якого походять із певних напрямів соціології та агрономії, що створює підґрунтя для дискримінації та стигматизації творчих ініціатив, спрямованих на підтримання і розвиток самобутнього національного мистецтва. Зауважено, що невизначеність, неусталеність терміна «монокультурність» в музичному мистецтві є передумовою для некритичного, політично вмотивованого його застосування. Водночас і протилежне поняття — «мультикультуралізм», неоднозначно оцінене культурологами, можливе для застосування у музичному мистецтві.

Біографія автора

Андрій Ігорьович Бондаренко , Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач

Посилання

Drozhzhyna, S. (2008). Multykulturalizm: Teoretychni i Praktychni Aspekty [Multiculturalism: Theoretical and Practical Aspects]. Politychnyi Menedzhment [Political Management], 3(30), 96-106 [in Ukrainian].

Hrytsenko, O. (2019). Kulturnyi Prostir i Natsionalna Kultura: Teoretychne Osmyslennia ta Praktychne Formuvannia [Cultural Space and National Culture: Theoretical Understanding and Practical Formation]. Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine [in Ukrainian].

Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.

Kolodii, A. (2008). Amerykanska Doktryna Multykulturalizmu i Etnonatsionalnyi Rozvytok Ukrainy [American Doctrine of Multiculturalism and Ethno-National Development of Ukraine]. Ahora, 6, 5-14 [in Ukrainian].

Kozarenko, O. (2000). Fenomen Ukrainskoi Natsionalnoi Muzychnoi Movy [The Phenomenon of the Ukrainian National Musical Language]. Shevchenko Scientific Society [in Ukrainian].

Liashenko, I. F. (1991). Natsionalne ta Internatsionalne v Muzytsi [National and International in Music]. Naukova dumka [in Ukrainian].

Liudkevych, S. (1999.). Doslidzhennia, Statti, Retsenzii, Vystupy [Research, Articles, Reviews, Speeches] (Vol. 1). I. Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies of the NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Oxford University Press. (2021). Monoculturalism. In Lexico.com. Retrieved October 30, 2021, from https://www.lexico.com/definition/monoculturalism

Rozumeiko, I., & Sirenko, L. (2021, September 1). Kovcheh "Ukraina" – Korabletroshcha Natsionalnoho Kulturnoho Kodu [Kovcheh "Ukraine" – a Shipwreck of the National Cultural Code]. The Claquers. https://theclaquers.com/posts/7359 [in Ukrainian].

Savchuk, I. (2016). Borys Liatoshynskyi i Polska Kultura: Typolohichni Osoblyvosti [Borys Liatoshynsky and Polish Culture: Typological Features]. Naukovyi Visnyk Natsionalnoi Muzychnoi Akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho [Scientific Herald of Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine], 114, 16-49 [in Ukrainian].

Shils, E. (1997). Natsiia, Natsionalnist, Natsionalizm i Hromadianske Suspilstvo [Nation, Nationality, Nationalism and Civil Society] (V. Yeshkiliev, Trans.). In E. Shils, The Virtue of Civility: Selected Essays on Liberalism, Tradition, and Civil Society (pp. 188-224). Liberty Fund. http://www.ji.lviv.ua/n21texts/shilz.htm [in Ukrainian].

Tsekhmistro, O. V. (2012). Kulturno-Istorychni Peredumovy Rozvytku Ukrainskoi Vokalno-Symfonichnoi Muzyky Ostannoi Tretyny XX st. [Cultural and Historical Preconditions for the Development of Ukrainian Vocal and Symphonic Music of the Last Third of the 20th Century]. Kultura Ukrainy [Culture of Ukraine], 37, 224-232 [in Ukrainian].

Usatenko, T. (2011). Identychnist v Konteksti Mystetskoi Osvity [An Identity in the Context of Artistic Education]. Estetyka i Etyka Pedahohichnoi Dii [Aesthetics and Ethics of Pedagogical Action], 1, 137-148 [in Ukrainian].

Zharinov, V. I., & Dovhan S. V. (2008). Ahroekolohiia: Terminolohichnyi ta Dovidkovyi Material [Agroecology: Terminological and Reference Material]. Nova knyha [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Як цитувати

Бондаренко , А. І. (2021). ДО ПРОБЛЕМИ «МОНОКУЛЬТУРНОСТІ» В МУЗИЦІ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (45), 73–78. https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247350

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО